Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Rooms-Katholieke Sociale Studieclub
naam, varianten R.K. Sociale Studieclub
R.K.S.C.
periode van bestaan 1919 - 1947
organisatie en inrichting de Studieclub is opgericht enige weken of maanden vóór 5 november 1919 en had toen tot doel (zie verslag vergadering 5 november 1919):
“1. eenheid brengen in sociale stromingen
2. samenwerking”
de club wilde de Katholieke Sociale Actie ondersteunen en bestond uit de top van de katholieke intelligentsia
op 5 november ...
taak, activiteiten prof. P.J.M. Aalberse verwoordde de taak van de Studieclub op 5 november 1919 als volgt:
In de club worden de zaken niet beslist [onderstreping in de oorspronkelijke tekst] , doch slechts doorgepraat. Hier moeten wij onze eigen gedachten leeren fixeeren, wij geven geen adviezen buiten de K.S.A. om. Het karakter is louter die van een studieclub. A...
zuil
vindplaats gedeponeerd in het archief van L.H. van Aken dat weer deel uitmaakt van het Archief van de Abdij van Berne, Heeswijk
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 map
toon alle informatie