Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
naam, varianten Roomsch-Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
RKVWV
R.K.V.W.V.
Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen, KVWV
meestal aangeduid als "Katholiek Verbond"
in 1938 liet men het woord ‘Roomsch’ uit de naam weg.
periode van bestaan 1919 - 1960
organisatie en inrichting Opgericht op 8 januari 1919 als overkoepelend orgaan van de verschillende sectorale katholieke werkgeversvakverenigingen, belast met de algemene materiële en economische belangenbehartiging van de katholieke werkgevers
het zwaartepunt lag aanvankelijk in Noord-Brabant
op 14 oktober 1919 werden de statuten door de ledenvergadering goedgekeurd
in 1920 bestonden de vol...
taak, activiteiten Het Katholiek Verbond trad in sociaal-economische kwesties op als algemeen belangenbehartiger van de katholieke werkgevers op materieel en economisch terrein (in het bijzonder t.a.v. de loonpolitiek)
op het nationale vlak deed het dit naast de overige werkgeversverbonden Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, het Verbond van Nederlandse Werkgevers en het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland. Voor het onderlinge contact tu...
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid Het archief is vooralsnog niet openbaar
toestemming voor inzage wordt op aanvraag verstrekt via de archivaris van het Katholiek Documentatiecentrum.
omvang; inventarisnummers 66 meter
aantal inv. nrs. nog niet bekend.
toon alle informatie