Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Bestuur in Arbeidszaken
naam, varianten soms ook genoemd Raad van Beheer in Arbeidszaken
periode van bestaan 1941 - 1967
organisatie en inrichting de geschiedenis van deze organisatie valt in twee perioden uiteen, namelijk 1941-1945 en 1945-heden
de oprichting per 1 januari 1941 van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken werd bekend gemaakt middels een brief van het Verbond van Nederlandse Werkgevers aan zijn leden en aangesloten verenigingen op 25 januari 1941
deelnemers waren de vier grote vakcentralen van werkgevers: Verbond van Nederlandse Werkgevers,...
taak, activiteiten volgens art. 3 van de uit september 1945 daterende conceptstatuten had de Raad tot doel: ?op het terrein van den arbeid de samenwerking der werkgeverscentralen te bevorderen, voorts langs organisatorische weg te streven naar een samenwerking met de arbeiderscentralen en op deze wijze de totstandkoming alsmede het voortduren van goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven te verzekeren?; de Raad had de rechtsvorm van een vere...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
6 inv. nrs.
toon alle informatie