Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Werkgeversverbonden
naam, varianten R.V.W.V.
RVWV
RWV
periode van bestaan 1962 - 1967
organisatie en inrichting de raad werd in 1962 opgericht en bestond uit vertegenwoordigers van het Verbond van Nederlandse Werkgevers, het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond, het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond en het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland
taak, activiteiten bevordering van een goede coördinatie van de besluitvorming van de besturen van de samenwerkende verbonden
bevordering van de bundeling van krachten bij de voorbereiding van de besluitvorming in commissies en andere adviescolleges, zoals de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad
vertegenwoordiging in externe (advies-)colleges
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
7 inv. nrs.
toon alle informatie