Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Amersfoort
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Amersfoort werd in 1919 opgericht en bleef tot het einde in 1988 bestaan

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeid...
taak, activiteiten   in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid u...
zuil
vindplaats a) Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
b) Archiefdienst Amersfoort
openbaarheid a) niet openbaar
geïnteresseerden kunnen het beste contact opnemen met de beheerder
b) openbaar
omvang; inventarisnummers a) 0,5 meter
b) 0,1 meter
toon alle informatie