Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Dordrecht
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Dordrecht werd opgericht in 1919 en is tot aan het einde in 1988 blijven bestaan
als gevolg van opheffingen van naburige Raden werd het ressort vergroot

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats a) Gemeentearchief, Dordrecht
b) Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
het archief wordt thans (juni 2003) bewerkt en zal vermoedelijk eind 2004/begin 2005 worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats
openbaarheid a) openbaarheid beperkt
b) niet openbaar
geïnteresseerden kunnen het beeste contact opnemen met de beheerder
omvang; inventarisnummers a) onbekend
39 inv.nrs.
b) 0,5 meter
toon alle informatie