Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Goes
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1935
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Goes werd in 1919 opgericht en in 1935 opgeheven
niet duidelijk is in welk besluit de opheffing geregeld werd
in Staatsblad 1934-301 staat dat er Raden van Arbeid zouden zijn in Goes en Middelburg, maar vanaf dat jaar verdwijnt de Raad in Goes uit de staatsalmanak en is het ressort toegevoegd aan dat van Middelburg

...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
openbaarheid het archief bevond zich in juni 2003 nog op het hoofdkantoor te Amstelveen, was nog niet overgebracht en dus niet openbaar
geïnteresseerden kunnen het beste contact opnemen met de beheerder.
omvang; inventarisnummers 1 meter
toon alle informatie