Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Maastricht
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Maastricht werd in 1919 opgericht en bleef tot aan het einde in 1988 bestaan
in 1921 werd het ressort van de waarschijnlijk nooit echt opgerichte Raad in Heerlen aan dat van Maastricht toegevoegd, waardoor dit geheel Zuid-Limburg ging omvatten

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-19...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
openbaarheid niet openbaar
zij die het archief willen raadplegen kunnen het beste contact opnemen met de beheerder.
omvang; inventarisnummers 2 meter
toon alle informatie