Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Winschoten
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1953
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Winschoten werd opgericht in 1919 en op 1 juli 1953 opgeheven

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeidsomstandigh...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden kunnen het beste contact opnemen met de beheerder
omvang; inventarisnummers 0,5 meter
toon alle informatie