Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid algemeen
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
tegenover het conflictmodel (stakingen) stelden Kuyper en de confessionele partijen een over...
taak, activiteiten periode 1919-1952
In de periode 1902-1952 voerden de Raden van Arbeid de volgende sociale verzekeringen uit:
Ongevallenwet van 1901 en 1921
Invaliditeitswet (1913)
Ouderdomswet (1919)
Ziektewet (1913/1929)
de Ongevallenwetten en de...
zuil
vindplaats niet van toepassing
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers niet van toepassing
toon alle informatie