Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Staatscommissie-Treub
naam, varianten Staatscommissie over de werkloosheid
commissie-Treub
periode van bestaan 1910 - 1914
organisatie en inrichting de commissie, die uit met inbegrip van de secretaris uit 39 leden bestond, werd ingesteld bij KB van 30 juli 1909 (Staatsblad 42) en kreeg tot taak een onderzoek te doen naar de werkloosheid onder arbeiders
de regering wenste onder meer te weten hoe zij beter over het verschijnsel geïnformeerd kon worden en welke maatregelen nodig waren om werkloosheid te voorkomen en te bestrijden
voorzitter van de com...
taak, activiteiten de commissie werd geïnstalleerd op 23 oktober 1909
subcommissies brachten in de jaren 1913 vijf deelrapporten uit
het eindrapport verscheen in juni 1914
dl. IX is het eindverslag
de totale, gedrukte rapportage besloeg 4.112 pagina’s met zes minderheidsnota’s
door het uitbreken van ...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
8 inv. nrs.
toon alle informatie