Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Staatscommissie Vervanging Armenwet
naam, varianten geen
periode van bestaan 1946 - 1954
organisatie en inrichting de commissie werd ingesteld bij KB van 12 april 1947
op 31 augustus 1954 bood de commissie haar eindrapport aan
voorzitter was jhr. dr. C.G.C. Quarles van Ufford, commissaris der koningin in Gelderland,
secretaris mr. W. Schoonderbeek, referendaris op de afdeling Maatschappelijke Zorg I van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
taak, activiteiten de commissie werd op 11 juli 1947 geïnstalleerd door de Minister van Binnenlandse Zaken met als opdracht: ?een onderzoek in te stellen omtrent de wettelijke voorzieningen, welke op het stuk van de sociaal-charitatieve zorg zullen dienen te worden getroffen; de bedoeling was een grondige herziening van de Armenwet of een geheel nieuwe wet
tijdens de derde plenaire vergadering op 10 novembe...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
23 inv. nrs.
toon alle informatie