Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming
naam, varianten OV
O.V.
V.O.V.
Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming
periode van bestaan 1897 - 1967
organisatie en inrichting opgericht in 1897 door Annette Versluys-Poelman en dr. Jan Rutgers
de OV had een bestuur en plaatselijke afdelingen
de OV kende algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen
in 1971 fuseerde de OV met de Katholieke Centrale Vereniging voor hulpverlening aan niet-gehuwde moeders (KCVM) tot de Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde ...
taak, activiteiten doelstelling was verkrijgen van gelijkstelling op sociaal gebied van ongehuwde moeders met de gehuwde vrouw en bewerkstelligen dat de daden van mannen en vrouwen naar dezelfde maatstaf werden beoordeeld
OV verleende ondersteuning aan ongehuwde moeders, maakte propaganda en verrichtte opvoedend werk om de publieke opinie en de overheid te bewerken
zij stichtte verder tehuizen, verzorgde plaatsing van kindere...
zuil
vindplaats Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1,70 meter
45 inv.nrs.
toon alle informatie