Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging van R.K. Leden van de Tweede Kamer
naam, varianten Katholieke Kamerclub
Vereeniging van R.K. Leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal
periode van bestaan 1891 - 1940
organisatie en inrichting opgericht in 1891 als bundeling van katholieke kamerleden
taak, activiteiten oorspronkelijk opgericht voor het coördineren en afstemmen van "katholieke" standpunten in de landelijke politiek
in 1897 formuleerde de Club een beginselprogramma, dat het grootste deel van de katholieke kiesverenigingen achter zich wist te verenigen
vooral sinds de oprichting van de Algemeene Bond van Rijkskieskringorganisaties in 1918 begon de Club steeds duidelijker als katholieke Tweede Kamerfract...
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 55 inv. nrs.
toon alle informatie