Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Werkloosheidsraad
naam, varianten N.W.R.
NWR
Werkloosheidsraad
Nederlandsche Werkloosheidsraad Nederlandse Werkloosheidsraad, Federatie ter bestudering en bevordering van middelen ter voorkoming of beperking van werkloosheid en tot leniging van hare gevolgen.
periode van bestaan 1914 - 1946
organisatie en inrichting de raad werd opgericht in 1914 vanuit de Nationale Vereniging tegen de werkloosheid
aanleiding was de verschijning van het eindrapport van de Staatscommissie-Treub over de werkloosheid
de raad was een vereniging en bestond uit vertegenwoordigers van organisaties uit het middenveld die met de problematiek van de werkloosheid in aanraking kwamen
aan het eind van de jaren t...
taak, activiteiten doel was volgens de in 1929 geldende statuten:
? a. de bestudering van de werkloosheidsverschijnselen en van de middelen tot voorkoming of beperking dier verschijnselen en tot leniging van nood uit werkloosheid:
b. de bevordering van tijdige en systematische toepassing dier middelen. Dit doel tracht de Raad te bereiken door: het verleenen van steun aan de...
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend omdat het archief vermengd is met enkele andere archieven en collecties
toon alle informatie