Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Subcommissie Armwezen en Werkloosheidszorg van de Commissie Vereenvoudiging Gemeenteadministratie
naam, varianten geen
periode van bestaan 1935 - 1940
organisatie en inrichting de Commissie Vereenvoudiging enz. werd ingesteld bij ministerieel besluit van 9 december 1935
op haar eerste vergadering stelde deze commissie een subcommissie voor armwezen en werklozenzorg in
taak, activiteiten te onderzoeken met vermijding van politieke en godsdienstige gevoeligheden hoe de gemeentelijke administratie kon worden vereenvoudigd
niet bekend is of de commissie of haar subcommissie gerapporteerd hebben
de subcommissie Armwezen en Werklozenzorg bestond uit:
K. de Boer, gemeentesecretaris van Hardinxveld
dr. H.G. Scholten, voorzitter en gemeentesecretaris van Zaandam
A. Vogel, referendaris Binnenlandse Zaken
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) geen
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1936
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers het betreft slechts een inv. nr.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris z.j. met inleiding (1 p.)
kenmerk toegang 2.04.48.05
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief geen
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang
statistische gegevens geen
inhoud overig werkzaamheden van de Subcommissie Armwezen en Werkloosheidszorg, 1936 (inv. nr. 18).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen