Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

  ALGEMEEN
Naam Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden
naam, varianten geen
periode 1846 - 1935
biografie Biografisch Woordenboek Nederland, I, 339-342
functies jurist en staatsman (liberaal)
hoogleraar in Groningen en Amsterdam (1881-1896)
redacteur van De Gids (1894-1897)
minister van Justitie (1897-1901) en minister van Binnenlandse Zaken (1913-1918)
lid van de Raad van State (1918-1934)
literatuur (NCC) publicatie over Cort van der Linden

Vries, C.W. de
Cort van der Linden, de visie van een groot staatsman
's-Gravenhage, 1952. 52 p
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1857 - 1933
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in deell uitmakend van het Familiearchief Cort van der Linden
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
de inv. nrs. 170-317  zijn van P.W.A. Cort van der Linden
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst zonder inleiding
kenmerk toegang 2.21.040
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief geen
structuur toegang de stukken zijn gegroepeerd per persoon
bijlagen bij de toegang stambomen van de familie Cort van der Linden en geparenteerde geslachten
statistische gegevens geen
inhoud overig het archief bevat geen stukken over het onderwerp
 
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen