Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

  ALGEMEEN
Naam Th. Heemskerck
naam, varianten ook wel aangeduid als Heemkerck jr. ter onderscheiding van zijn vader de conservatieve politicus Heemskerck sr.
periode 1852 - 1932
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, III, p. 239-241
functies politicus (ARP)
lid Provinciale Staten van Noord-Holland (1883-1908)
lid Tweede Kamer (ARP
1888-1908 en 1925-1932)
lid gemeenteraad van Amsterdam (1889-1895 en 1900-1901)
wethouder van Amsterdam (1901-1908)
minister van Binnenlandse Zaken, tevens voorzitter van de Ministerraad (1908-1913)
minister van Justitie (1918-1925)
lid Raad van State (1913-1918).
literatuur (NCC) publicaties van Heemskerk

Diepenhorst, P.A.
Mr. Th. Heemskerk. De Christenstaatsman
Zwolle, 1932. 126 p.

Diepenhorst, I.A.
“Mr. Th. Heemskerk” in:
Personen en momenten uit de geschiedenis van de Antirevolutionaire Partij red. C. Bremmer
Franeker, z.j.

Rutgers, V.H.
Levensbericht van mr. Th. Heemskerk
Leiden, 1934.


publicaties over Heemskerk

biografie:
Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 239-241

Beumer, E.J.
Het Ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving
Utrecht, 1913. 21 p.

Puchinger, G.
Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw
Amsterdam, 1984. 510 p.

Puchinger, G.
Ontmoetingen met antirevolutionairen 
Zutphen, z.j. 356 p.
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1873 - 1932
vindplaats Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 2,16 meter
102 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris door A.H. Bornebroek (1988) zonder inleiding
kenmerk toegang nr. 119
indices op toegang index op namen van afzenders van brieven aan Heemskerk (p. 11-15)
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van P.J.M. Aalberse : brieven van Heemskerk aan Aalberse, 1911-1932 (inv. nr. 373).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang in deling van de inventaris:
1.  persoonlijk leven
2.  openbaar leven, gegroepeerd naar functies en beleidsterreinen
3.  documentatie
bijlagen bij de toegang enkele jaartallen uit het leven van Heemskerk
statistische gegevens geen
inhoud overig aantekeningen over het Sociaal Congres, 1891 (inv. nr. 10).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen