Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Samuel van Houten
naam, varianten Sam van Houten
periode 1837 - 1930
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland  I, 253-256
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VI, 103-106
functies advocaat, politicus (liberaal) en publicist
raadslid en wethouder gemeente Groningen
lid Tweede Kamer (1869-1894)
minister van Buitenlandse Zaken (1894-1897)
lid Eerste Kamer (1904-1907)
van 1890 af lid Union Parlementaire
indiener van de eerste sociale wet, het z.g. kinderwetje Van Houten uit 1874
na ca. 1890 toonde Van Houten nog maar weinig belangstelling voor de sociale kwestie.
literatuur (NCC) publicaties van Van Houten

Staatkundige brieven
Haarlem, 1883-1929
[Met nummering van afleveringen per een of meer jaren
soms aangeduid met: N.R.,
sommige jaren met aanduiding: Serie .... 1899-1901 onder de titel: Nieuwe staatkundige brieven]

Vijfentwintig jaar in de Kamer (1869-1894)
Haarlem, 1903-1915, 4 dln. in 5 banden.


publicaties over S. van Houten

biografie:
Biografisch Woordenboek van Nederland  I, 253-256
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VI, 103-106
 
Bos, G.M.
Mr. S. van Houten, analyse van zijn denkbeelden, voorafgegaan door een schets van zijn leven
Purmerend, 1952. 206 p.

Elout, C.K.
Mr. S. van Houten
Haarlem, 1912. 76 p.
[Mannen en vrouwen van beteekenis, dl. 42, afl. 2-3]
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1863 - 1930
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
187 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris door H.P. Fölting (1965)
kenmerk toegang 2.21.026.06
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen
INHOUD
structuur archief de meeste stukken hebben betrekking op zijn politieke functies.
structuur toegang I     Algemeen
Briefwisseling
Kranten- en tijdschriften
II  Politieke stukken
verder chronologisch en per functie
III Particuliere stukken
IV Stukken over Van Houten
V Stukken over de familie Mesdag-van Houten.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Staatscommissie-Pijnacker Hordijk over verzekeringen tegen ziekte, ouderdom en invaliditeit, [1895] (inv. nr. 72).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
NB: de Kinderwet van 1874 had geen betrekking op het onderwerp en is eerder van belang wegens zijn signaalfunctie.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen