Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam jhr. Willem Caspar de Jonge
naam, varianten geen
periode 1866 - 1925
biografie Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, II, 74-76
functies De Jonge was een vooraanstaand lid van de Maastrichtse socialistische beweging
betrokken bij oprichting en leiding van coöperatie ‘Het Volksbelang’ (1900)
lid van de Tweede Kamer  voor de SDAP (1918-1922)
lid van de Eerste Kamer  voor de SDAP (1923-1925)
in 1922 propagandist voor Noord-Brabant, verhuisde naar ’s-Hertogenbosch en werd daar gemeenteraadslid
literatuur (NCC) geen
typering
zuil socialistische zuil
ARCHIEF
periode archief 1898 - 1925
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 2 meter
24 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst met inleiding door Marianne Kruiswijk, 1994
het archief bevat veel materiaal, dat niet in de voorlopige plaatsingslijst is opgenomen
het IISG is voornemens het archief nog verder te ontsluiten.
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief is min of meer naar onderwerp ingedeeld
structuur toegang de toegang volgt het archief en is gebaseerd op aantekeningen van Kruiswijk.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig stukken betreffende de ongevallenverzekering, z.j. (inv.nr. 13)
stukken over verzekeringen eind 19 e eeuw (inv.nr. 20).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen