Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Margaretha Albertina Maria Klompé
naam, varianten Marga Klompé
periode 1912 - 1986
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland,  IV, 247-249
functies vice-voorzitter Unie Vrouwelijke Vrijwilligers (1943-1953)
mede-oprichtster RK Vrouwendispuut (1945)
lid Tweede Kamer voor de KVP (1948-1956 en 1963-1966)
minister van Maatschappelijk Werk (1956-1963)
Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1966-1971)
literatuur (NCC) publicaties van Klompé

Klompé, M.A.M.
“Kort woord van H. Exc. Dr. M.A.M. Klompe”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 9 (1956/1957), p. 241-248
[toespraak gehouden bij de opening op 15 juni 1957 van het gebouw “Caritas Catholica: te Arnhem
kritische noten over de organisatorische wildgroei en het gebrek aan samenhang in het maatschappelijk werk
oproep tot samenwerking]


publicaties over Klompé

Aerts, M.
De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie, van Marga Klompé tot Jacqueline Hillen
Amsterdam, 1994. 238 p.

Jungschleger, I., en C. Bierlaagh
Marga Klompé, een gedreven politica haar tijd vooruit
Utrecht, 1990. 207 p.

Plas, M. van der (red.)
Herinneringen aan Marga Klompé
Baarn, 1989. 166 p.

Lubbers, Ruud
Geloof in de samenleving : christen-democratie in drie generaties: Ruijs,
Klompe, Lubbers  
Nijmegen, 1998. 135 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1929 - 1986
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar alleen na toestemming van de directeur van het Nationaal Archief
omvang; inventarisnummers onbekend
269 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst met inleiding (15 p.) door J.A. Bervoets, 1987
kenmerk toegang 2.21.183.44
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang verdeeld in:
Zending I, 1984
1. stukken betreffende kabinetsformaties en de samenstelling van ministeries
2. stukken over Tweede Kamerverkiezingen
3. nota
4. briefwisseling
5. grijze dossiers
Zending II, 1986
1. stukken over binnenlandse aangelegenheden
2. stukken over buitenlandse aangelegenheden
3. diversen
Zending III, 1986
1. archivalia
2. albums
3. documentatie en varia
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig stukken over aftreden minister Van Rooij (Sociale Zaken), 1961 (inv.nr. 9)
dossier Sociale Verzekering, 1965 (inv.nr. 81)
albums met ingeplakte foto’s, krantenartikelen en andere documenten, 1948-1967 (inv.nrs. 168-179)
fotoalbum over de viering van de totstandkoming van de Bijstandswet, 1963 (inv.nr 193)
brochures over de Algemene Bijstandswet, 1963-1965 (inv.nr. 217)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Algemene Bijstandswet (1962).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen