Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Dionysius Adrianus Petrus Koolen
naam, varianten geen
periode 1871 - 1945
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 312-314
NN
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 837.
functies politicus en minister
lid Tweede Kamer (1905-1925)
voorzitter van de Algemene Bond van R.K. Kiesverenigingen (1905-1918)
lid gemeenteraad Utrecht (1900-1911)
lid, later voorzitter van de Centrale Raad van Beroep (1903-1925)
voorzitter van de Tweede Kamer (1920-1925)
leidde de reorganisatie van de katholieke partij in 1924-1926
minister van Arbeid, Handel en Nijverheid (1925-1926)
lid Raad van State (1926-1945
tijdens de Tweede Wereldoorlog  van de afdeling Geschillen van Bestuur)
bestuurslid van talrijke particuliere verenigingen en organisaties onder meer van de Klarenbeekse Club, het Thijmgenootschap, de Centrale Vereniging voor kinderbescherming in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem en de St. Vincentiusvereniging.
literatuur (NCC) publicaties van Koolen

Opleiding voor armbezoekers, in: Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 14 (1913), p. 2-5
[de cursus werd georganiseerd door de Nederlandsche Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid
het cursusprogramma bestond uit 12 voordrachten
de cursus werd in de vier grote steden gehouden
sprekers waren: G.H. Hintzen, mr. V.H. Rutgers, dr. J. Gewin, mr. dr. D.A.P.N. Koolen, A.C.A. van Vuuren, J.R. Snoeck Henkemans, J.F.L. Blankenberg, mr. J. Everts, mr. L. Lietaert Peerbolte, J.W. Jurrema, mevr. M.G. Muller-Lulofs en dr. J.H. Adriani]

Rapport der Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de resultaten, waartoe de risico-overdracht bij de uitvoering der ongevallenwet 1901 heeft geleid [voorzitter A.S. Talma, opgevolgd door D.A.P.N. Koolen, secretaris W.A. van Emden en H.W. Groeneveld]
's Gravenhage, 1917. 64 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 meter
85 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst op fiches
kenmerk toegang nr. 88
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen
INHOUD
structuur archief
structuur toegang
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Ned. Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 1906- (inv. nr. 55)
Ongevallenwet, 1910 (inv. nr. 62)
brieven van P.J.M. Aalberse aan Koolen, 1920 (inv. nr. 70)
welzijnsinstellingen en rijkssubsidies, 1918 (inv. nr. 71).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen