Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Nederlands Vrouwen Comité
naam, varianten NVC
  N.V.C.
Nederlandsch Vrouwen Comité
periode van bestaan 1941 - 1967
organisatie en inrichting de eerste bijeenkomst van dit comité werd gehouden in De Born te Bennekom
aanwezig waren vooraanstaande figuren uit alle Nederlandse vrouwenorganisaties
in 1944 kreeg deze groep de naam Het Nederlandse Vrouwen Comité
op 28 juni 1945 kwam het NVC voor het eerst openlijk bijeen en werd het een officiële organisatie
aangesloten organisaties moesten landelijk werken, een open lidmaatschap hebben en haar bestaansrecht bewezen hebben
elke organisatie had één vertegenwoordigster
in 1975 fuseerde het NVC met de Nationale Vrouwenraad van Nederland en de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening tot de Nederlandse Vrouwen Raad.
taak, activiteiten voornaamste doel was het versterken van de saamhorigheid onder vrouwen
belangrijk aandachtspunt was de verbetering van de positie van werkende (gehuwde) vrouwen
dit trachtte men te bereiken door zitting te nemen in adviescommissies en door rekesten in te dienen bij overheids- en andere instanties.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) NVC 1944-1964 : geschiedenis van het Nederlandse Vrouwen Comité
[Z.pl.], [1964]. 12 p.

Plaatsingslijst van het archief van het Nederlandse Vrouwencomité (1944) 1945-1975 's-Gravenhage, 1975. 19p.

W.M. Voet-Eggink
Het Nederlandse Vrouwen Comité in het verleden
Den Haag , 1971. 3 p.

Jaarverslag 1971 van het Nederlands Vrouwen Comité Den Haag, 1971. 25 p.

Vrouwen van Nederland, 1945-1964 : overzicht van de Nederlandse vrouwenverenigingen van 1945 tot heden
samengesteld door het Nederlandse Vrouwen Comité
  ’s-Gravenhage, 1964

Enkele aspecten van de positie van de alleenstaande vrouw : belastingen
pensioenen en sociale verzekeringen, woongelegenheid, om- en herscholing van oudere vrouwelijke werkkrachten
Nederlandse Vrouwen Comité
's-Gravenhage [1961]. 30 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1946 - 1969
vindplaats Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 6,6 m
204 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst door Yolande Hentenaar (1995,1999) en Annemarie Kloosterman (1998)
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang Het archief is verdeeld in stukken van algemene aard, stukken betreffende bijzondere onderwerpen en stukken die betrekking hebben op de taakuitoefening van het NVC
de laatstgenoemden zijn ingedeeld naar onderwerp, waarbij vooral de stukken betreffende sociale voorziening en welzijn voor dit onderwerp van belang zijn.
bijlagen bij de toegang concordans van oude naar nieuwe nummers
statistische gegevens geen
inhoud overig dossiers “sociale verzekering” en “SER” met stukken betreffende de sociale verzekering 1945-1946, Sociale Verzekeringsbank 1956 en 1965, weduwen- en wezenverzekering 1957 en Sociaal-Economische Raad 1956-1958 (inv.nr. 156)
stukken betreffende een advies aan de regering inzake een SER-advies over weduwen- en wezenverzekering (inv.nr. 157)
dossier “pensioen commissie” en “pensioengerechtigde leeftijd” met stukken betreffende de pensioencommissie van het Comité, pensioenwetgeving, pensioen van gescheiden vrouw en andere pensioenregelingen voor de vrouw, 1951-1966 (inv.nrs. 159)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen