Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Jacobus Gijsbert Rietkerk
naam, varianten geen
periode 1927 - 1986
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 423-424
functies juridisch medewerker van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en secretaris van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
lid Tweede Kamer (1967-1971)
staatssecretaris van Sociale Zaken (1971-1973)
directeur Verbond van Nederlandse Ondernemingen (1973-1974)
lid Tweede Kamer (1974-1982
vanaf 1877 als fractievoorzitter)
minister van Binnenlandse Zaken (1982-1986)
lid van de Sociale Verzekeringsraad.
literatuur (NCC) Zanen, J.H.C. van
“J.G. Rietkerk. De stille kracht”, in:
Berg, W.J.A. van den, e.a.
Kopstukken van de VVD. 16 biografische schetsen, 40 jaar liberalisme in Nederland 1948-1988 , p. 132-154
Houten, 1988. 214 p.
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1949 - 1981
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid de hieronder genoemde stukken zijn openbaar
omvang; inventarisnummers onbekend
43 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd gezien de omvang is dit archief waarschijnlijk niet volledig
toegang(en) inventaris met korte historische en archivistische inleiding (p. 1).
kenmerk toegang 2.21.260
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang de stukken zijn door de inventarisator min of meer chronologisch geordend
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig lidmaatschap van de Sociale Verzekeringsraad, 1956-1967 (inv. nr. 2)
door Rietkerk gehouden gastcolleges over sociale verzekering aan de universiteit van Groningen, 1973 (inv. nr. 11).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen de meeste stukken in dit archief dateren van na 1967
een deel daarvan heeft overigens wel betrekking op de sociale zekerheid en de herstructurering ervan, maar deze periode valt buiten het bestek van dit onderzoek