Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam jhr. Alexander Frederik de Savornin Lohman
naam, varianten geen
periode 1837 - 1924
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 522-525
functies rechter en politicus (CHU)
lid van de Tweede Kamer (1879-1890 en 1894-1921)
minister van Binnenlandse Zaken (1890-1891)
lid van de Eerste Kamer (1892-1894)
oprichter en leider van de Vrij-Antirevolutionaire partij en de daaruit voortgekomen Christelijk Historische Unie (1908)
literatuur (NCC) publicaties van De Savornin Lohman

Sociale beschouwingen
's-Gravenhage, 1912, 72 p.

Malsen, H. van (red.)
Verzamelde opstellen
's-Gravenhage, 1921-1923, 5 dln.


publicaties over De Savornin Lohman

Gaay Fortman, W.F. de (red.)
Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, 29 mei 1837-11 juni 1924. Een bundel opstellen
Kampen, 1987, 151 p.

Malsen, H. van
Alexander Frederik de Savornin Lohman, ontwikkelingsgang van zijn denken en handelen
Haarlem, 1931, 224 p.

Overheid en publiek belang. Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, Christelijk-Historische Unie en reformatorische politiek
Nunspeet [Marnix van St. Aldegonde Stichting], 1994, 96 p.

Suttorp, L.C.
Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924, zijn leven en werken
's-Gravenhage, 1948, 376 p.
[Met bibliografie van het werk van A.F. de Savornin Lohman, p. 365-373
p. 343-355 over zijn sociaal-economische denkbeelden].
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1864 - 1924
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
694 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst zonder inleiding
kenmerk toegang 2.21.148
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in archief van D.P.D. Fabius op het Algemeen Rijksarchief (nr. toegang 2.21.006.02):
brieven van jhr. A.F. de Savornin Lohman aan D.P.D. Fabius, 1876-1898 (inv. nr. 1)

in archief van Hendricus Colijn :
afschrift brief van A.F. de Savornin Lohman over de samenstelling en honorering van de Verzekeringskamer, 1922 (inv.nr. 190)

in het archief van P.J.M. Aalberse :
brieven van De Savornin aan Aalberse, 1916-1921 (inv. nr. 533).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen In de Groninger Archieven bevindt zich een familiearchief De Savornin Lohman, maar dit bevat geen stukken die betrekking hebben op het onderwerp
INHOUD
structuur archief de inv. nrs. 1-632 zijn gegroepeerd rond de functies die hij bekleed heeft en de onderwerpen waar hij zich mee bezig heeft gehouden
de inv. nrs. 633-697bis en enkele verspreid voorkomende nrs. zijn, merendeels ingekomen, brieven van ministers, kamerleden, hoogleraren en andere personen
structuur toegang volgt het archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig ingekomen brieven over de Ongevallenwet, 1899-1900 (inv. nr. 59)
het sociale beleid van minister Talma, 1912-1913 (inv. nrs. 73-74)
deelname van de Vrij Antirevolutionairen aan een tweede Sociaal Congres in Nederland te houden op initiatief van “Boaz”, z.j. (inv. nrs. 169-170)
advies aan de vereniging Liefdadigheid naar Vermogen, 1892 [armenzorg
Amsterdam] (inv. nr. 629)

verder zijn nog van belang:
fragmenten van een politiek journaal, 1879-1880 (inv. nr. 45)

in de collectie brieven bevinden zich brieven aan de volgende personen die voor het onderwerp relevant zouden kunnen zijn:
Abr. Kuyper, 1875-1920 (inv. nrs. 644-650)
W.H. de Beaufort, 1877-1893 (inv. nr. 677):
S. van Houten, 1884 (inv. nr. 677)
C. Pijnacker Hordijk, 1882-1888 (inv. nr. 677)
A.S. Talma, 1901 en z.d. (inv. nr. 677)
H. Colijn, 1909-1924 (inv. nr. 682)
D.J. de Geer, 1907-1924 (inv. nr. 684)
Th. Heemskerk, 1912-1913 (inv. nr. 685)
C. Smeenk, 1886 (inv. nr. 692)
J.R.M. Snoeck Henkemans, 1911-1914 (inv. nr. 692)
de brieven van en aan andere personen kunnen ook informatie bevatten over het onderwerp
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen