Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Jacob Dirk Veegens
naam, varianten geen
periode 1845 - 1910
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 570-572
functies politicus (Liberale Unie en Vrijzinnig Democratische Bond)
griffier van de Tweede Kamer (1881-1888)
lid Tweede Kamer (1888-1901)
minister van Landbouw, Handel en Nijverheid (1905-1908).
literatuur (NCC) Smissaert, H.
Het ontwerp(-Veegens) tot wijziging der ongevallenwet toegelicht en uiteengezet
Den Haag, 1907. 80 p.
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1861 - 1910
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in de stukken van J.D. Veegens maken deel uit van het familiearchief Veegens
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 2,5 meter
76 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris door J.A.A. Bervoets met historische en archivistische inleiding (p. p. i-vii)
kenmerk toegang 2.21.166
indices op toegang indices op persoonsnamen en zaken
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het familiearchief is onbekend
structuur toegang de stukken zijn geordend per persoon
de stukken van en over J.D. Veegens zijn onderverdeeld in:
1.   persoonlijke stukken
2.   openbare functies
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig teksten van redevoeringen gehouden als minister, 1906-1907 (inv. nr. 144)
brieven gewisseld met H. Goeman Borgesius over fondsvorming van de Rijksverzekeringsbank, 1907 (inv. nr. 168)
kladaantekeningen over sociale verzekeringen, 1907 (inv. nr. 170).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen