Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

  ALGEMEEN
Naam Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen
naam, varianten VGW
V.G.W.
Vereeniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen
periode van bestaan 1912 - 1926
organisatie en inrichting de vereniging werd opgericht op 21 september 1912 en was aanvankelijk een sectie van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid
bij de oprichting werden 20 gemeentelijke fondsen lid
op 31 juli 1916 waren 38 fondsen lid
na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  werd de vereniging ontbonden en trad de VNG toe tot de Werkloosheidsraad
de VNG stelde toen een Commissie van Advies in met als leden:
H. de Bordes, burgemeester van Bussum (voorzitter, voorheen voorzitter van de Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen)
W. Drees sr., wethouder van Den Haag
J. Gerritsz., raadslid van Haarlem
Jongbloed, burgemeester van Sleen
mr. A. Jonker, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
mr. C.J. baron van Tuyll van Serooskerken, burgemeester van Zeist en
mr. D.F.L.G.Z.M. Vonk de Both, burgemeester van Tilburg
taak, activiteiten landelijk overlegorgaan
de vereniging had zitting in de Nederlandse Werkloosheidsraad
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid. Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen, orgaan van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen, orgaan van den Nederlandschen Bond voor Werkverschaffing
jrg. 1 (1912) - 6 (1917)

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad
jrg. 1 (1918) - 24 (1941)[
Van 1920-1927 met supplement: Orgaan voor de praktijk der arbeidsbemiddeling .... Voortzetting van: Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkeloosheid? Samengegaan met: De arbeidsmarkt , en: Werk en steun , en voortgezet als: Arbeidsbestel ]

Hettinga Tromp, J. van
"Eene vereeniging van gemeentelijke werkloosheidsfondsen", in:
Tijdschrift van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid , 1 (1912), p. 118-123.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend omdat het archief vermengd is met enkele andere archieven en collecties
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst door P. Schrage (1990) zonder inleiding
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven het archief is vermengd met de archieven van de Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid, de Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen en met knipselverzamelingen van het Nederlands Arbeidsfront en het Centraal Bureau voor de Statistiek
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang de toegang heeft geen bepaalde structuur
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig correspondentie, 1917-1926:
1920 (doos nr. 60)
1918-1925 (doos nr. 65)
1917-1922 (doos nr. 66)
1922-1924 (doos nr. 67)
1921 (doos nr. 119-map 1)
1920-1921 (doos nr. 119-map 2-3)
1918 (doos nr. 120-map 1)
1918 en 1924-1926 (doos nr. 120-map 2-4)
1921 (doos nr. 121-map 1 en 2)
1922 (doos nr. 122-map1)
1921 (doos nr. 124-map 1)
kasboek sept. 1914-maart 1925 (doos nr. 61)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
circulaires steunverlening 1931-.
verwijzing naar andere archiefvormers
(NB: de archieven van deze fondsen zijn vaak gedeponeerd in het archief van de gemeentelijke arbeidsbeurs; bijvoorbeeld in Amsterdam waar dit archief 1,50 meter groot is en inv. nrs. 27-48 omvat)
in archief onderafdeling Werkloosheidsverzekering van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
geografische verwijzingen gemeenten, met name grote steden
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen