Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Rindert van Zinderen Bakker
naam, varianten geen
periode 1845 - 1927
biografie Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging I, 161-163
BWN
functies Fries socialistisch politicus
1891-1905 gemeenteraadslid en wethouder (1893) te Opsterland, eerst voor de Sociaal-Democratische Bond en daarna (1895) voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
directeur van de Maatschappij Landontginning (1904-?)
lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek (1892-?)
schrijver bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (1906-?)
literatuur (NCC) publicaties van Van Zinderen Bakker

“Uit Friesland”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg , 1 (1900), p. 4-5
[op het platteland is de beste wijze van armoedebestrijding werklozen op het land aan het werk te zetten]
+
reactie door C.C. Alberti, p. 79


publicaties over Van Zinderen Bakker

Kalma, J.J.
‘Bakker (Rindert van Zinderen)’ in:
Medelingenblad, (1960) april, p. 3-4

Kalma, J.J.
‘Rindert van Zinderen Bakker’ in:
J.J. Kalma, Dit wienen ek Friezen IV
Leeuwarden, 1971, p. 97-103

Frieswijk, J.
‘De gorredijkse socialisten en de arbeidersbeweging in de friese Zuidoosthoek in de negentiende eeuw’ in:
Jaarboek arbeidersbeweging (1976), p. 92-139.
typering
zuil socialistische zuil
ARCHIEF
periode archief 1914
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 0,2 meter
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) geen
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven in het archief van F.M. Wibaut :
ingekomen brieven van en doorslagen van uitgaande brieven aan R. van Zinderen Bakker, 1895-1896 (inv.nr. 12).
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief geen bijzondere structuur
structuur toegang gedrukte stukken
levensbeschrijving
aanvulling: kopieën van levensverhaal door kleinzoon en van dagboek R. van Zinderen Bakker
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens geen
inhoud overig levensbeschrijving, ca. 62 p., later uitgetypt en aangevuld door zijn kleinzoon.
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen het archief bevat geen informatie over het onderwerp