lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
diaconie Aa, ter Utrecht kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Ter Aa Aa, ter; Loenersloot Utrecht kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Gemeente te Ter Aa Aa, ter; Ruwiel Utrecht kerkelijk
Burgemeester en Wethouders Aagtekerke Zeeland burgerlijk
Diaconie der Gereformeerde Gemeente Aagtekerke Zeeland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Aagtekerke Zeeland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Aalen Gelderland burgerlijk
Afdeeling van het Witte Kruis Aalsmeer Noord-Holland particulier
Afdeling Aalsmeer van de Noordhollandse Vereniging Het Witte Kruis Aalsmeer Noord-Holland particulier
Armbestuur Aalsmeer Noord-Holland kerkelijk
Armbestuur der Katholieken van de Oud Bisschoppelijke Clerezie in het Oosteinde Aalsmeer Noord-Holland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Aalsmeer Noord-Holland burgerlijk
diaconie Aalsmeer Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Aalsmeer Noord-Holland kerkelijk
Kerkeraad der Christelijk Gereformeerde Gemeente Aalsmeer Noord-Holland kerkelijk
Kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Noord-Holland kerkelijk
Kerkeraad der Gereformeerde Kerk Aalsmeer Noord-Holland kerkelijk
R.K. Parochiaal Armbestuur te Aalsmeer Aalsmeer Noord-Holland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Aalst Noord-Brabant burgerlijk
diaconie Aalst Gelderland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Aalst Aalst Gelderland kerkelijk
diaconie Aalst; Lienden Gelderland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Gemeente te Aalst Aalst; Poederoijen Gelderland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Aalst Aalst; Poederoijen Gelderland kerkelijk
R.K. Armbestuur O.L. Vrouw Presenatie Parochie Aalst Aalst; Waalre Noord-Brabant kerkelijk
diaconie Aalten Gelderland kerkelijk
Diaconie der Christelik Gereformeerde Kerk te Aalten Aalten Gelderland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Aalten Aalten Gelderland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Aalten Aalten Gelderland kerkelijk
Diakonie A. Aalten Gelderland kerkelijk
Diakonie B. Aalten Gelderland kerkelijk
Jongedochters-Vereeniging der Geref. Kerk Aalten Groningen particulier
Kerkeraad Aalten Gelderland kerkelijk
R.K. Parochiaal Armbestuur te Aalten Aalten Gelderland kerkelijk
Roomsch Katholiek Armbestuur Aalten Gelderland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Aalzum Aalzum; Oostdongeradeel Friesland kerkelijk
diaconie Aar, ter Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk Aar, ter Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Aar, ter Zuid-Holland kerkelijk
Kerkeraad Aar, ter Zuid-Holland kerkelijk
volgende 40 instellingen