lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter P in voorkomt. Er zijn 175 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
Jongedochters-vereeniging der Geref. Kerk Paesens, Moddergat; Oostdongeradeel Friesland particulier
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Paesens Paesens; Oostdongeradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Paesens Paesens; Oostdongeradeel Friesland kerkelijk
Afdeling Pannerden van het Wit-Gele Kruis Pannerden Gelderland particulier
Burgerlijk Armbestuur Pannerden Gelderland burgerlijk
Liefdewerk van den H. Antonius Pannerden Gelderland particulier
Parochiaal Armbestuur Pannerden Gelderland kerkelijk
R.K. Parochiaal Armbestuur Pannerden Gelderland kerkelijk
Algemeen Burgerlijk Armbestuur Papekop Zuid-Holland burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Papekop Zuid-Holland burgerlijk
diaconie Papekop Zuid-Holland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Papendrecht Zuid-Holland burgerlijk
Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon Papendrecht Zuid-Holland burgerlijk
Diaconie der Christelijk Gereformeerde Kerk Papendrecht Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk Papendrecht Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk (art. 31 D.K.O.) Papendrecht Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Papendrecht Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Oud Gereformeerde Gemeente Papendrecht Zuid-Holland kerkelijk
Dorcasvereeniging Papendrecht Zuid-Holland particulier
Kerkeraad Papendrecht Zuid-Holland kerkelijk
Marthakrans Papendrecht Zuid-Holland particulier
diaconie Papendrecht; Breskens Zeeland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Parrega en Hieslum Parrega, Hieslum; Wonseradeel Friesland kerkelijk
diaconie Parrega; Wonseradeel Friesland kerkelijk
Parochiaal Armbestuur Peij; Echt Limburg kerkelijk
R.K. Parochiaal Armbestuur van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis te Pey Peij; Echt Limburg kerkelijk
Sint Vincentius-vereniging der parochie te Pey Peij; Echt Limburg particulier
Burgerlijk Armbestuur Peins; Franekeradeel Friesland burgerlijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Peins Peins; Franekeradeel Friesland kerkelijk
Kerkeraad Peins; Franekeradeel Friesland kerkelijk
Burgemeester en Wethouders Peize Drenthe burgerlijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Peize Drenthe kerkelijk
diaconie Peperga; Weststellingwerf Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Pernis Zuid-Holland burgerlijk
Christelijke Jongedochtersvereeniging Dient elkander door de liefde Pernis Zuid-Holland particulier
diaconie Pernis Zuid-Holland kerkelijk
Kerkeraad Pernis Zuid-Holland kerkelijk
diaconie Pesens; Oostdongeradeel Friesland kerkelijk
diaconie Pesens; Oostdongeradeel Friesland kerkelijk
diaconie Pesse; Ruinen Drenthe kerkelijk
volgende 40 instellingen