lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter T in voorkomt. Er zijn 239 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
Burgemeester en Wethouders Teeffelen Noord-Brabant burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Tegelen Limburg burgerlijk
Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Noden Tegelen Limburg particulier
Conferentie van de H. Martinus van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo Tegelen Limburg particulier
Conferentie van de H. Rochus van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo Tegelen Limburg particulier
Conferentie van het H. Hart van Jezus van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo Tegelen Limburg particulier
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken Tegelen Limburg burgerlijk
H. Elisabeth Vereniging Tegelen Limburg particulier
R.K. Parochiaal Armbestuur van de H. Martinus Tegelen Limburg kerkelijk
Vereniging Missiehuis voor Vreemde Missies Tegelen Limburg particulier
Vereniging Missiezusters Tegelen Limburg particulier
Zedelijk Lichaam Landbouw en Ontginningsvereniging Uhlingsheide Tegelen Limburg particulier
Roomsch Katholiek Armbestuur Ten Hoorn; Leens Groningen kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Terband; Aengwirden Friesland burgerlijk
Algemeene armen van Terborg Terborg; Wisch Gelderland particulier
Algemene Armen te Terborg Terborg; Wisch Gelderland particulier
Armenkorf Terborg; Wisch Gelderland particulier
Armenkorf te Terborg Terborg; Wisch Gelderland particulier
diaconie Terborg; Wisch Gelderland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Terborg Terborg; Wisch Gelderland kerkelijk
Gasthuis, het Terborg; Wisch Gelderland particulier
Gasthuisfonds te Terborg Terborg; Wisch Gelderland particulier
Parochiaal Armbestuur Terborg; Wisch Gelderland kerkelijk
R.K. Armbestuur te Terborg Terborg; Wisch Gelderland kerkelijk
Vonk de Bothfonds te Terborg Terborg; Wisch Gelderland particulier
Burgerlijk Armbestuur Terheijden Noord-Brabant burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Terheijden Noord-Brabant burgerlijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Terheijden Noord-Brabant kerkelijk
R.K. Parochiaal Armbestuur van Terheijden Terheijden Noord-Brabant kerkelijk
Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo Terheijden Noord-Brabant particulier
Vereniging van de H. Vincentius a Paulo te Terheijden Terheijden Noord-Brabant particulier
Diaconie der Doopsgezinde Gemeente te Terhorne Terhorne; Uitingeradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Terhorne Terhorne; Uitingeradeel Friesland kerkelijk
Kerkeraad Terhorne; Uitingeradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Terkaple-Akmarijp Terkaple, Akmarijp; Uitingeradeel Friesland kerkelijk
diaconie Terkaple; Uitingeradeel Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Termunten Groningen burgerlijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Termunten Termunten Groningen kerkelijk
Kerkeraad Termunten Groningen kerkelijk
Maatschappelijk Hulpbetoon Termunten Groningen burgerlijk
volgende 40 instellingen