lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter W in voorkomt. Er zijn 781 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
diaconie Waal 't en Honswijk Utrecht kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te 't Waal en Hoswijk Waal 't, Honsdijk; Tull en 't Waal Utrecht kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te De Waal Waal, de; Texel Noord-Holland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Waalre Noord-Brabant burgerlijk
Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon Waalre Noord-Brabant burgerlijk
Parochiaal Armbestuur Waalre Noord-Brabant kerkelijk
R.K. Armbestuur Sint Willibrord, Parochie Waalre Waalre Noord-Brabant kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Waalwijk Noord-Brabant burgerlijk
Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Noden in de gemeente Waalwijk Waalwijk Noord-Brabant particulier
diaconie Waalwijk Noord-Brabant kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Waalwijk Waalwijk Noord-Brabant kerkelijk
Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg Waalwijk Noord-Brabant burgerlijk
Liefdewerk van den H. Antonius Waalwijk Noord-Brabant particulier
R.K. Burgerlijk Gasthuis Waalwijk Noord-Brabant gemengd
R.K. Parochiaal Armbestuur te Waalwijk Waalwijk Noord-Brabant kerkelijk
Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo Waalwijk Noord-Brabant particulier
Vereniging van de H. Elisabeth Waalwijk Noord-Brabant particulier
Vereniging van de H. Vincentius a Paulo Waalwijk Noord-Brabant particulier
Vereniging van de H. Vincentius a Paulo , Parochie Sint Clemens Waalwijk Noord-Brabant particulier
Burgerlijk Armbestuur Waarde Zeeland burgerlijk
Burgerlijk of Algemeen Armbestuur Waarde Zeeland burgerlijk
diaconie Waarde Zeeland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Gemeente Waarde Zeeland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Waarde Zeeland kerkelijk
Burgemeester en Wethouders Waardenburg Gelderland burgerlijk
diaconie Waardenburg Gelderland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Waardenburg Waardenburg Gelderland kerkelijk
Algemeen Armbestuur van Waardenburg en Neerijnen Waardenburg, Neerijnen Gelderland burgerlijk
Parochiaal Armbestuur Waardenburg, Vink Gelderland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Waardenburg Waardenburg; Almkerk Noord-Brabant kerkelijk
Algemeen Burgerlijk Armbestuur Waarder Zuid-Holland burgerlijk
diaconie Waarder Zuid-Holland kerkelijk
diaconie Waarder Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Waarden en Lange Ruige Weide Waarder, Lange Ruige Weide Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente van Waarden en Lange Ruige Weide Waarder, Lange Ruige Weide Zuid-Holland kerkelijk
diaconie Waardhuizen Noord-Brabant kerkelijk
R.K. Parochie van de H. Wulfram te Waarland Waarland; Harenkarspel Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Waaxens-Brantgum Waaxens, Brantgum; Westdongeradeel Friesland kerkelijk
diaconie Waaxens; Hennaarderadeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Waaxens Waaxens; Hennaarderadeel Friesland kerkelijk
volgende 40 instellingen