Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat te Vancouver (British Columbia), 1924-1952, Vice-Consulaten te Edmonton (Alberta), 1940-1954 en Chatham (Ontario), 1952-1954, Canada

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat te Vancouver (British Columbia), 1924-1952, Vice-Consulaten te Edmonton (Alberta), 1940-1954 en Chatham (Ontario), 1952-1954, Canada
Periode van bestaan 1924- ; 1940- ; 1945-1987
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en Gezantschap / Ambassade te Ottawa 1939-1974

 

De status van de consulaire post in Vancouver was van 1924-1946 een consulaat; van 1946-1950 een consulaat-generaal; van 1950-1958 een consulaat en vanaf 1958 opnieuw een consulaat-generaal. Aan het hoofd van het consulaat te Vancouver staat tot 1946 een honoraire consul, daarna een beroepsconsul.

De status van de consulaire post in Edmonton is tot 1958 een vice-consulaat (honorair); vanaf 1958 een consulaat (met een beroepsconsul vanaf 1960). De post in Chatham zal tot 1987 een vice-consulaat blijven, met een honoraire vice-consul aan het hoofd.

 

De (vice-)consulaten(-generaal) zijn ondergeschikt aan de ambassade in Ottawa. De districten of ressorten van de (vice-)consulaten(-generaal) worden vastgesteld na overleg tussen Nederland en Canada.

 

Aan de consulaten Vancouver en Edmonton waren emigratieambtenaren verbonden, die vielen onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Ottawa (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van de (vice-)consulaten(-generaal) zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op handelsinlichtingen en op het verstrekken van inlichtingen, bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Ottawa.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.72 archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat te Vancouver (British Columbia) 1924-1952, Vice-Consulaten te Edmonton (Alberta) 1940-1954 en Chatham (Ontario) 1952-1954, Canada

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt, zie inleiding inventarissen

Omvang; inventarisnummers

a) 72 inv.nrs.

b) 19 m. totaal, Vancouver: 54 inv.nrs.; Edmonton: 80 inv.nrs.; Montreal: 194 inv.nrs.; Chatham: 0 inv.nrs.; Northbay: 4 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Inventaris van het Consulaat te Vancouver 1924-1954; Vice-Consulaten te Edmonton 1940-1954 en Chatham 1952-1954 (Canada) (Den Haag z.j.)

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Seriële bescheiden

2.05.72 Vancouver 1924-1952, Edmonton 1940-1954 en Chatham 1952-1954

 

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken 1944-1954 (inv.nrs. 2310-2313)

 

2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

 

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken (per consulaat onder 'algemeen')

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.72 Vancouver 1924-1952

nationaliteit

- Stukken betreffende de van de ambassade te Ottawa en van het consulaat-generaal te Montreal ontvangen instructies voor de uitvoering en het gebruik van formulieren Kennisgevingen ex Wet Nederlanderschap en ingezetenschap 1944-1954 (inv.nr. 2341)

- Circulaires van 15 augustus 1952 en 17 februari 1953 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de afgifte van paspoorten aan 'gelijkgestelde' Indonesiërs, 1952-1953 (inv.nr. 2342)

- Stukken betreffende de uitvoering van de ontvangen instructies van de ambassade te Ottawa met betrekking tot verwerving van een vreemde nationaliteit 1954 (inv.nr. 2344)

- circulaires van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over afgifte van visum of paspoort aan verdachte personen 1950-1954 (inv.nr. 2346)

- stukken betreffende de afgifte van verklaringen voor de vrijstelling van de militaire dienstplicht in Nederland en instructies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken m.b.t. de wijze waarop gehandeld dient te worden ten aanzien van ingeschrevenen voor de dienstplicht die geëmigreerd zijn naar landen buiten Europa 1951-1954 (inv.nr. 2367)

 

economische aangelegenheden en (niveau-)emigratie

- Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland 'Plan Export' en de circulaire van 14 juni 1949 over de houding welke door de posten van de Buitenlandse Dienst dient te worden aangenomen ten aanzien van dit instituut 1949-1953 (inv.nr. 2354)

 

sociale zekerheid / sociale aangelegenheden

- Instructies van het consulaat-generaal te Montreal over de betaling van Indonesische pensioenen in het buitenland 1946-1950 (inv.nr. 2358)

- stukken betreffende de Canadese betrokkenheid bij de hulpverlening aan Nederland bij de watersnoodramp van 1953 (Zeeland) (inv.nr. 2359)

- stukken betreffende de invordering van alimentatiegelden van emigranten 1954 (inv.nr. 2360)

 

2.05.156 Vancouver 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen consuls-generaal 1955-1974 (inv.nr. 1308-1309)

- Regelgeving van Nederland betreffende het treden in vreemde staats- en krijgsdienst 1956-1964 (inv.nr. 1291)

 

2.05.72 Edmonton 1940-1954

- Hulpverlening Canada watersnoodramp Zeeland 1953 (inv.nr. 2378)

 

2.05.156 Edmonton 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen ambassadeur/consul 1954-1974 (inv.nrs. 944-949)

- Oprichting en activiteiten van de Nederlandse spaar- en leenbank Netherlands Savings and Credit Union LTD Edmonton 1955-1960 (inv.nr. 925)

- Stukken betreffende giften en schenkingen van de Nederlandse gemeenschap in Canada aan organisaties en instellingen in Canada 1964 (inv.nr. 942).

Bestemmingslanden

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en Gezantschap / Ambassade te Ottawa 1939-1974

 

De status van de consulaire post in Vancouver was van 1924-1946 een consulaat; van 1946-1950 een consulaat-generaal; van 1950-1958 een consulaat en vanaf 1958 opnieuw een consulaat-generaal. Aan het hoofd van het consulaat te Vancouver staat tot 1946 een honoraire consul, daarna een beroepsconsul.

De status van de consulaire post in Edmonton is tot 1958 een vice-consulaat (honorair); vanaf 1958 een consulaat (met een beroepsconsul vanaf 1960). De post in Chatham zal tot 1987 een vice-consulaat blijven, met een honoraire vice-consul aan het hoofd.

 

De (vice-)consulaten(-generaal) zijn ondergeschikt aan de ambassade in Ottawa. De districten of ressorten van de (vice-)consulaten(-generaal) worden vastgesteld na overleg tussen Nederland en Canada.

 

Aan de consulaten Vancouver en Edmonton waren emigratieambtenaren verbonden, die vielen onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Ottawa (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten

De taken van de (vice-)consulaten(-generaal) zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op handelsinlichtingen en op het verstrekken van inlichtingen, bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Ottawa.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.72 archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat te Vancouver (British Columbia) 1924-1952, Vice-Consulaten te Edmonton (Alberta) 1940-1954 en Chatham (Ontario) 1952-1954, Canada

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt, zie inleiding inventarissen

Omvang; inventarisnummers

a) 72 inv.nrs.

b) 19 m. totaal, Vancouver: 54 inv.nrs.; Edmonton: 80 inv.nrs.; Montreal: 194 inv.nrs.; Chatham: 0 inv.nrs.; Northbay: 4 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Inventaris van het Consulaat te Vancouver 1924-1954; Vice-Consulaten te Edmonton 1940-1954 en Chatham 1952-1954 (Canada) (Den Haag z.j.)

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Seriële bescheiden

2.05.72 Vancouver 1924-1952, Edmonton 1940-1954 en Chatham 1952-1954

 

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken 1944-1954 (inv.nrs. 2310-2313)

 

2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

 

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken (per consulaat onder 'algemeen')

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.72 Vancouver 1924-1952

nationaliteit

- Stukken betreffende de van de ambassade te Ottawa en van het consulaat-generaal te Montreal ontvangen instructies voor de uitvoering en het gebruik van formulieren Kennisgevingen ex Wet Nederlanderschap en ingezetenschap 1944-1954 (inv.nr. 2341)

- Circulaires van 15 augustus 1952 en 17 februari 1953 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de afgifte van paspoorten aan 'gelijkgestelde' Indonesiërs, 1952-1953 (inv.nr. 2342)

- Stukken betreffende de uitvoering van de ontvangen instructies van de ambassade te Ottawa met betrekking tot verwerving van een vreemde nationaliteit 1954 (inv.nr. 2344)

- circulaires van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over afgifte van visum of paspoort aan verdachte personen 1950-1954 (inv.nr. 2346)

- stukken betreffende de afgifte van verklaringen voor de vrijstelling van de militaire dienstplicht in Nederland en instructies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken m.b.t. de wijze waarop gehandeld dient te worden ten aanzien van ingeschrevenen voor de dienstplicht die geëmigreerd zijn naar landen buiten Europa 1951-1954 (inv.nr. 2367)

 

economische aangelegenheden en (niveau-)emigratie

- Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland 'Plan Export' en de circulaire van 14 juni 1949 over de houding welke door de posten van de Buitenlandse Dienst dient te worden aangenomen ten aanzien van dit instituut 1949-1953 (inv.nr. 2354)

 

sociale zekerheid / sociale aangelegenheden

- Instructies van het consulaat-generaal te Montreal over de betaling van Indonesische pensioenen in het buitenland 1946-1950 (inv.nr. 2358)

- stukken betreffende de Canadese betrokkenheid bij de hulpverlening aan Nederland bij de watersnoodramp van 1953 (Zeeland) (inv.nr. 2359)

- stukken betreffende de invordering van alimentatiegelden van emigranten 1954 (inv.nr. 2360)

 

2.05.156 Vancouver 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen consuls-generaal 1955-1974 (inv.nr. 1308-1309)

- Regelgeving van Nederland betreffende het treden in vreemde staats- en krijgsdienst 1956-1964 (inv.nr. 1291)

 

2.05.72 Edmonton 1940-1954

- Hulpverlening Canada watersnoodramp Zeeland 1953 (inv.nr. 2378)

 

2.05.156 Edmonton 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen ambassadeur/consul 1954-1974 (inv.nrs. 944-949)

- Oprichting en activiteiten van de Nederlandse spaar- en leenbank Netherlands Savings and Credit Union LTD Edmonton 1955-1960 (inv.nr. 925)

- Stukken betreffende giften en schenkingen van de Nederlandse gemeenschap in Canada aan organisaties en instellingen in Canada 1964 (inv.nr. 942).

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.72 archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat te Vancouver (British Columbia) 1924-1952, Vice-Consulaten te Edmonton (Alberta) 1940-1954 en Chatham (Ontario) 1952-1954, Canada

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt, zie inleiding inventarissen

Omvang; inventarisnummers

a) 72 inv.nrs.

b) 19 m. totaal, Vancouver: 54 inv.nrs.; Edmonton: 80 inv.nrs.; Montreal: 194 inv.nrs.; Chatham: 0 inv.nrs.; Northbay: 4 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Inventaris van het Consulaat te Vancouver 1924-1954; Vice-Consulaten te Edmonton 1940-1954 en Chatham 1952-1954 (Canada) (Den Haag z.j.)

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Seriële bescheiden

2.05.72 Vancouver 1924-1952, Edmonton 1940-1954 en Chatham 1952-1954

 

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken 1944-1954 (inv.nrs. 2310-2313)

 

2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

 

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken (per consulaat onder 'algemeen')

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.72 Vancouver 1924-1952

nationaliteit

- Stukken betreffende de van de ambassade te Ottawa en van het consulaat-generaal te Montreal ontvangen instructies voor de uitvoering en het gebruik van formulieren Kennisgevingen ex Wet Nederlanderschap en ingezetenschap 1944-1954 (inv.nr. 2341)

- Circulaires van 15 augustus 1952 en 17 februari 1953 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de afgifte van paspoorten aan 'gelijkgestelde' Indonesiërs, 1952-1953 (inv.nr. 2342)

- Stukken betreffende de uitvoering van de ontvangen instructies van de ambassade te Ottawa met betrekking tot verwerving van een vreemde nationaliteit 1954 (inv.nr. 2344)

- circulaires van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over afgifte van visum of paspoort aan verdachte personen 1950-1954 (inv.nr. 2346)

- stukken betreffende de afgifte van verklaringen voor de vrijstelling van de militaire dienstplicht in Nederland en instructies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken m.b.t. de wijze waarop gehandeld dient te worden ten aanzien van ingeschrevenen voor de dienstplicht die geëmigreerd zijn naar landen buiten Europa 1951-1954 (inv.nr. 2367)

 

economische aangelegenheden en (niveau-)emigratie

- Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland 'Plan Export' en de circulaire van 14 juni 1949 over de houding welke door de posten van de Buitenlandse Dienst dient te worden aangenomen ten aanzien van dit instituut 1949-1953 (inv.nr. 2354)

 

sociale zekerheid / sociale aangelegenheden

- Instructies van het consulaat-generaal te Montreal over de betaling van Indonesische pensioenen in het buitenland 1946-1950 (inv.nr. 2358)

- stukken betreffende de Canadese betrokkenheid bij de hulpverlening aan Nederland bij de watersnoodramp van 1953 (Zeeland) (inv.nr. 2359)

- stukken betreffende de invordering van alimentatiegelden van emigranten 1954 (inv.nr. 2360)

 

2.05.156 Vancouver 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen consuls-generaal 1955-1974 (inv.nr. 1308-1309)

- Regelgeving van Nederland betreffende het treden in vreemde staats- en krijgsdienst 1956-1964 (inv.nr. 1291)

 

2.05.72 Edmonton 1940-1954

- Hulpverlening Canada watersnoodramp Zeeland 1953 (inv.nr. 2378)

 

2.05.156 Edmonton 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen ambassadeur/consul 1954-1974 (inv.nrs. 944-949)

- Oprichting en activiteiten van de Nederlandse spaar- en leenbank Netherlands Savings and Credit Union LTD Edmonton 1955-1960 (inv.nr. 925)

- Stukken betreffende giften en schenkingen van de Nederlandse gemeenschap in Canada aan organisaties en instellingen in Canada 1964 (inv.nr. 942).

Bestemmingslanden

Analyse archivalia