Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Provinciaal Bestuur, Zuid-Holland

Naam archiefvormer Provinciaal Bestuur, Zuid-Holland
Periode van bestaan 1849 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie:

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant; Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland:

1945-1945 A.A.L. Rutgers

1945-1955 L.A. Kesper

1956-1972 J. Klaasesz

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

 

Literatuur
Toon

Verberg

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Zuid-Holland

Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1946-1975 (met registers).

Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1931-1973.

 

Provinciale Almanak Zuid-Holland.

 

150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland: gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland (Den Haag 1990).

Doorgenomen archieven / series

a) 3.02.20.02 Archief van het Provinciaal Bestuur: Provinciale Staten 1813-1970

 

b) 3.02.22 Archief van de Griffie van de Provincie Zuid-Holland, 1945-1975

 

Commissaris der Koningin Zuid-Holland

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt. Voor raadpleging van niet-openbare stukken is toestemming van het Nationaal Archief vereist.

Omvang; inventarisnummers

a) 64,1 m.; 713 inv.nrs.

b) 4292 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) Kertomedjo, L.G., Plaatsingslijst van het archief van het Provinciaal Bestuur: Provinciale Staten en Gedrukte Stukken (Den Haag 1991) [met historische inleiding over de periode 1814-1945]

 

b) Inventaris van het archief van de Griffie van de Provincie Zuid-Holland, 1945-1975 (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding. Provincie Zuid-Holland, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) geen

b) repertorium; vergunningverlening ontgrondingen en/of opspuitingen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) zie inleiding inventaris onder gedeponeerde archieven [geen m.b.t. emigratie]

opmerkingen structuur archief

a-b) zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

3.02.20.02 archief Provinciale Staten Zuid-Holland 1813-1970

- Gedrukte notulen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1946-1967 (inv.nrs. 356-391)

- Indices op de gedrukte notulen 1946-1965 (inv.nrs. 408-410)*

 

3.02.22 archief Griffie Provincie Zuid-Holland, 1945-1975

- Verslagen van de handelingen van Provinciale Staten 1946-1967 (inv.nrs. 991-1150)

- Alfabetische registers op de notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten 1946-1976 (inv.nrs. 1170-1174)

 

- Agenda's van de vergaderingen van Provinciale Staten 1947-1969 (inv.nrs. 1175-1176)

 

- Jaarverslagen, uitgebracht door Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten 1947-1967 (inv.nrs. 1181-1201)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

3.02.22 archief Griffie Provincie Zuid-Holland, 1945-1975

 

Ter signalering:

 

- (Arbeid) Provinciale commissie voor de werkgelegenheid 1952-1968. Notulen 1952-1968 (met hiaten) (inv.nrs. 3072-3077)

 

- (Maatschappelijke zorg) Onderzoek naar verschenen sociografische rapporten betreffende Zuid-Holland, 1952-1954 (inv.nr. 3088)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Er lijkt enige verdubbeling te zijn bij de archieven van Provinciale Staten en de griffie (notulen / gedrukte notulen Provinciale Staten). Tijdens het onderzoek in oktober 2007 was toegangsnr. 3.02.22 nog niet voor publiek toegankelijk.

 

2) NA, toegangsnr. 3.02.43 Archief van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland 1945-1986 bevat o.a. de archieven van de Agrarische commissie en de Industriecommissie. Hiervan zijn de inv.nrs. 189, 190, 207 en 941 (notulen) doorgenomen. Zij bevatten geen verwijzingen naar emigratieaangelegenheden.

Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Zuid-Holland
Inventaristekst

3.02.20.02 archief Provinciale Staten Zuid-Holland 1813-1970

 

- inv.nrs. 408-410 Indices op de gedrukte notulen 1946-1965

De serie vertoont enkele hiaten: van 1958, 1965, 1966, 1967 ontbreken enkele delen.

Onder trefwoord 'culturele aangelegenheden' is opgenomen het voorstel van Gedeputeerde Staten tot het toekennen van een jaarlijkse bijdrage aan het Nederlandse Emigratie Fonds (in handen van een commissie): 17 november 1959, Verslag der Handelingen, p. 16; Verslag commissie 14 januari 1960, Verslag der Handelingen, p. 354. Het voorstel werd aangenomen met het argument dat er weliswaar geen specifiek provinciaal belang mee was gediend, maar de provincies Gelderland, Zeeland en Utrecht ook al tot subsidiëring hadden besloten (inv.nrs. 378; 409). Verdere vermeldingen van emigratie (gerelateerde) kwesties komen niet voor.

Algemeen

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie:

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant; Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland:

1945-1945 A.A.L. Rutgers

1945-1955 L.A. Kesper

1956-1972 J. Klaasesz

Taak, activiteiten

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

 

Literatuur

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Zuid-Holland

Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1946-1975 (met registers).

Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1931-1973.

 

Provinciale Almanak Zuid-Holland.

 

150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland: gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland (Den Haag 1990).

Doorgenomen archieven / series

a) 3.02.20.02 Archief van het Provinciaal Bestuur: Provinciale Staten 1813-1970

 

b) 3.02.22 Archief van de Griffie van de Provincie Zuid-Holland, 1945-1975

 

Commissaris der Koningin Zuid-Holland

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt. Voor raadpleging van niet-openbare stukken is toestemming van het Nationaal Archief vereist.

Omvang; inventarisnummers

a) 64,1 m.; 713 inv.nrs.

b) 4292 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) Kertomedjo, L.G., Plaatsingslijst van het archief van het Provinciaal Bestuur: Provinciale Staten en Gedrukte Stukken (Den Haag 1991) [met historische inleiding over de periode 1814-1945]

 

b) Inventaris van het archief van de Griffie van de Provincie Zuid-Holland, 1945-1975 (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding. Provincie Zuid-Holland, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) geen

b) repertorium; vergunningverlening ontgrondingen en/of opspuitingen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) zie inleiding inventaris onder gedeponeerde archieven [geen m.b.t. emigratie]

opmerkingen structuur archief

a-b) zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

3.02.20.02 archief Provinciale Staten Zuid-Holland 1813-1970

- Gedrukte notulen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1946-1967 (inv.nrs. 356-391)

- Indices op de gedrukte notulen 1946-1965 (inv.nrs. 408-410)*

 

3.02.22 archief Griffie Provincie Zuid-Holland, 1945-1975

- Verslagen van de handelingen van Provinciale Staten 1946-1967 (inv.nrs. 991-1150)

- Alfabetische registers op de notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten 1946-1976 (inv.nrs. 1170-1174)

 

- Agenda's van de vergaderingen van Provinciale Staten 1947-1969 (inv.nrs. 1175-1176)

 

- Jaarverslagen, uitgebracht door Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten 1947-1967 (inv.nrs. 1181-1201)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

3.02.22 archief Griffie Provincie Zuid-Holland, 1945-1975

 

Ter signalering:

 

- (Arbeid) Provinciale commissie voor de werkgelegenheid 1952-1968. Notulen 1952-1968 (met hiaten) (inv.nrs. 3072-3077)

 

- (Maatschappelijke zorg) Onderzoek naar verschenen sociografische rapporten betreffende Zuid-Holland, 1952-1954 (inv.nr. 3088)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Er lijkt enige verdubbeling te zijn bij de archieven van Provinciale Staten en de griffie (notulen / gedrukte notulen Provinciale Staten). Tijdens het onderzoek in oktober 2007 was toegangsnr. 3.02.22 nog niet voor publiek toegankelijk.

 

2) NA, toegangsnr. 3.02.43 Archief van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland 1945-1986 bevat o.a. de archieven van de Agrarische commissie en de Industriecommissie. Hiervan zijn de inv.nrs. 189, 190, 207 en 941 (notulen) doorgenomen. Zij bevatten geen verwijzingen naar emigratieaangelegenheden.


Doorgenomen archieven / series

a) 3.02.20.02 Archief van het Provinciaal Bestuur: Provinciale Staten 1813-1970

 

b) 3.02.22 Archief van de Griffie van de Provincie Zuid-Holland, 1945-1975

 

Commissaris der Koningin Zuid-Holland

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt. Voor raadpleging van niet-openbare stukken is toestemming van het Nationaal Archief vereist.

Omvang; inventarisnummers

a) 64,1 m.; 713 inv.nrs.

b) 4292 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) Kertomedjo, L.G., Plaatsingslijst van het archief van het Provinciaal Bestuur: Provinciale Staten en Gedrukte Stukken (Den Haag 1991) [met historische inleiding over de periode 1814-1945]

 

b) Inventaris van het archief van de Griffie van de Provincie Zuid-Holland, 1945-1975 (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding. Provincie Zuid-Holland, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) geen

b) repertorium; vergunningverlening ontgrondingen en/of opspuitingen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) zie inleiding inventaris onder gedeponeerde archieven [geen m.b.t. emigratie]

opmerkingen structuur archief

a-b) zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

3.02.20.02 archief Provinciale Staten Zuid-Holland 1813-1970

- Gedrukte notulen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1946-1967 (inv.nrs. 356-391)

- Indices op de gedrukte notulen 1946-1965 (inv.nrs. 408-410)*

 

3.02.22 archief Griffie Provincie Zuid-Holland, 1945-1975

- Verslagen van de handelingen van Provinciale Staten 1946-1967 (inv.nrs. 991-1150)

- Alfabetische registers op de notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten 1946-1976 (inv.nrs. 1170-1174)

 

- Agenda's van de vergaderingen van Provinciale Staten 1947-1969 (inv.nrs. 1175-1176)

 

- Jaarverslagen, uitgebracht door Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten 1947-1967 (inv.nrs. 1181-1201)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

3.02.22 archief Griffie Provincie Zuid-Holland, 1945-1975

 

Ter signalering:

 

- (Arbeid) Provinciale commissie voor de werkgelegenheid 1952-1968. Notulen 1952-1968 (met hiaten) (inv.nrs. 3072-3077)

 

- (Maatschappelijke zorg) Onderzoek naar verschenen sociografische rapporten betreffende Zuid-Holland, 1952-1954 (inv.nr. 3088)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Er lijkt enige verdubbeling te zijn bij de archieven van Provinciale Staten en de griffie (notulen / gedrukte notulen Provinciale Staten). Tijdens het onderzoek in oktober 2007 was toegangsnr. 3.02.22 nog niet voor publiek toegankelijk.

 

2) NA, toegangsnr. 3.02.43 Archief van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland 1945-1986 bevat o.a. de archieven van de Agrarische commissie en de Industriecommissie. Hiervan zijn de inv.nrs. 189, 190, 207 en 941 (notulen) doorgenomen. Zij bevatten geen verwijzingen naar emigratieaangelegenheden.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Zuid-Holland
Inventaristekst

3.02.20.02 archief Provinciale Staten Zuid-Holland 1813-1970

 

- inv.nrs. 408-410 Indices op de gedrukte notulen 1946-1965

De serie vertoont enkele hiaten: van 1958, 1965, 1966, 1967 ontbreken enkele delen.

Onder trefwoord 'culturele aangelegenheden' is opgenomen het voorstel van Gedeputeerde Staten tot het toekennen van een jaarlijkse bijdrage aan het Nederlandse Emigratie Fonds (in handen van een commissie): 17 november 1959, Verslag der Handelingen, p. 16; Verslag commissie 14 januari 1960, Verslag der Handelingen, p. 354. Het voorstel werd aangenomen met het argument dat er weliswaar geen specifiek provinciaal belang mee was gediend, maar de provincies Gelderland, Zeeland en Utrecht ook al tot subsidiëring hadden besloten (inv.nrs. 378; 409). Verdere vermeldingen van emigratie (gerelateerde) kwesties komen niet voor.