Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland

Naam archiefvormer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland
Periode van bestaan 1850 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

CdK

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

De positie van de Commissaris des Konings/der Koningin werd in 1850 geregeld bij het tot stand komen van de 'wet regelende de zamenstelling en magt van de Provinciale Staten'. Officieel was de Commissaris de eerste ambtenaar van het rijk in de provincie; was hij of zij belast met de uitvoering van de bevelen van de koning en moest toezien (en zonodig ingrijpen) op de verrichtingen van de Provinciale Staten. In de praktijk was het vooral een besturende functie. Bij de Grondwetswijziging van 1956 verviel officieel het 'toezicht op de verrichtingen van de Staten'. Bij de herziening van de provinciewet in 1962 is vastgelegd dat de positie van Commissaris in de loop der tijd meer provinciaal gezagsdrager dan rijksambtenaar is geworden, al kan de vorst nog steeds bevelen of instructies geven. De positie van de Commissaris is een dualistische: als hij of zij optreedt 'ter uitvoering van de Instructie voor de commissarissen des Konings in de provinciën' dan handelt hij of zij als rijksorgaan en is verantwoording schuldig aan de rijksoverheid; voor het bestuur van de provincie is hij of zij provinciaal (zelfbestuurs)orgaan en verantwoording schuldig aan Provinciale Staten.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland:

1945-1955 L.A. Kesper

1956-1972 J. Klaasesz

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Volgens de 'instructie' bevordert de Commissaris de bestrijding of voorkoming van ernstige calamiteiten (ev. op aanwijzing van Binnenlandse zaken); bevordert de civiele verdediging; de samenwerking tussen rijksambtenaren onderling en met commandanten van de krijgsmacht; provinciale, gemeentelijke en waterschapbesturen. Tevens dient hij of zij de gemeenten in de provincies te bezoeken en hiervan verslag uit te brengen aan de minister van Binnenlandse Zaken; te adviseren betreffende benoemingen van burgemeesters / (hoofd)commissaris gemeentelijk politiecorps.

 

Als provinciaal orgaan is de Commissaris der Koningin voorzitter van de Provinciale Staten (raadgevende stem) en van Gedeputeerde Staten (stemgerechtigd) en heeft hij het hoogste toezicht op de provinciale griffie.

 

J. Klaasesz was van 1957-1965 lid van de Raad voor de Emigratie. Tevens was hij voorzitter van de Algemene Emigratie Centrale van 1956 tot na 1967.

Voorloper

Gouverneur in de provincie of landschap (Commissaris van de Souvereine Vorst)

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Algemene Emigratie Centrale

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

 

Literatuur
Toon

Verberg

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Doorgenomen archieven / series

Archief Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland

 

Provinciaal Bestuur Zuid-Holland

Periode archief

1945-1986

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is schriftelijke toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

26 m.; 886 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 164 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Kabinet van de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland (1942-)1945-1986 (Den Haag 2001) [met historische en archivistische inleiding; pdf-versie]

Kenmerk toegang

3.02.42

Indices op toegang

concordans voor niet op een numeriek logische plaats staande inventarisnummers

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Het archief bevat geen specifieke inventarisnummers betreffende emigratieaangelegenheden.

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het is onbekend waar de archivalia m.b.t. het lidmaatschap van de Raad voor de Emigratie en voorzitterschap van de Algemene Emigratie Centrale van J. Klaasesz zich bevinden.

Algemeen

Naam, varianten

CdK

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

De positie van de Commissaris des Konings/der Koningin werd in 1850 geregeld bij het tot stand komen van de 'wet regelende de zamenstelling en magt van de Provinciale Staten'. Officieel was de Commissaris de eerste ambtenaar van het rijk in de provincie; was hij of zij belast met de uitvoering van de bevelen van de koning en moest toezien (en zonodig ingrijpen) op de verrichtingen van de Provinciale Staten. In de praktijk was het vooral een besturende functie. Bij de Grondwetswijziging van 1956 verviel officieel het 'toezicht op de verrichtingen van de Staten'. Bij de herziening van de provinciewet in 1962 is vastgelegd dat de positie van Commissaris in de loop der tijd meer provinciaal gezagsdrager dan rijksambtenaar is geworden, al kan de vorst nog steeds bevelen of instructies geven. De positie van de Commissaris is een dualistische: als hij of zij optreedt 'ter uitvoering van de Instructie voor de commissarissen des Konings in de provinciën' dan handelt hij of zij als rijksorgaan en is verantwoording schuldig aan de rijksoverheid; voor het bestuur van de provincie is hij of zij provinciaal (zelfbestuurs)orgaan en verantwoording schuldig aan Provinciale Staten.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland:

1945-1955 L.A. Kesper

1956-1972 J. Klaasesz

Taak, activiteiten

Volgens de 'instructie' bevordert de Commissaris de bestrijding of voorkoming van ernstige calamiteiten (ev. op aanwijzing van Binnenlandse zaken); bevordert de civiele verdediging; de samenwerking tussen rijksambtenaren onderling en met commandanten van de krijgsmacht; provinciale, gemeentelijke en waterschapbesturen. Tevens dient hij of zij de gemeenten in de provincies te bezoeken en hiervan verslag uit te brengen aan de minister van Binnenlandse Zaken; te adviseren betreffende benoemingen van burgemeesters / (hoofd)commissaris gemeentelijk politiecorps.

 

Als provinciaal orgaan is de Commissaris der Koningin voorzitter van de Provinciale Staten (raadgevende stem) en van Gedeputeerde Staten (stemgerechtigd) en heeft hij het hoogste toezicht op de provinciale griffie.

 

J. Klaasesz was van 1957-1965 lid van de Raad voor de Emigratie. Tevens was hij voorzitter van de Algemene Emigratie Centrale van 1956 tot na 1967.

Voorloper

Gouverneur in de provincie of landschap (Commissaris van de Souvereine Vorst)

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Algemene Emigratie Centrale

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

 

Literatuur

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Doorgenomen archieven / series

Archief Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland

 

Provinciaal Bestuur Zuid-Holland

Periode archief

1945-1986

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is schriftelijke toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

26 m.; 886 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 164 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Kabinet van de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland (1942-)1945-1986 (Den Haag 2001) [met historische en archivistische inleiding; pdf-versie]

Kenmerk toegang

3.02.42

Indices op toegang

concordans voor niet op een numeriek logische plaats staande inventarisnummers

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Het archief bevat geen specifieke inventarisnummers betreffende emigratieaangelegenheden.

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het is onbekend waar de archivalia m.b.t. het lidmaatschap van de Raad voor de Emigratie en voorzitterschap van de Algemene Emigratie Centrale van J. Klaasesz zich bevinden.


Doorgenomen archieven / series

Archief Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland

 

Provinciaal Bestuur Zuid-Holland

Periode archief

1945-1986

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is schriftelijke toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

26 m.; 886 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 164 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Kabinet van de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland (1942-)1945-1986 (Den Haag 2001) [met historische en archivistische inleiding; pdf-versie]

Kenmerk toegang

3.02.42

Indices op toegang

concordans voor niet op een numeriek logische plaats staande inventarisnummers

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Het archief bevat geen specifieke inventarisnummers betreffende emigratieaangelegenheden.

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het is onbekend waar de archivalia m.b.t. het lidmaatschap van de Raad voor de Emigratie en voorzitterschap van de Algemene Emigratie Centrale van J. Klaasesz zich bevinden.


Analyse archivalia