Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Algemene Nederlandse Landarbeidersbond (en taakopvolgers)

Naam archiefvormer Algemene Nederlandse Landarbeidersbond (en taakopvolgers)
Periode van bestaan 1902-1970
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Algemene Nederlandsche Landarbeidersbond; A.N.L.B.; ANLB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1902 werd de Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf opgericht, vanaf 1948 de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond geheten. In 1951/1952 volgde een nieuwe naamsverandering, ditmaal tot Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB).

 

In 1970 vormde de ANAB samen met de Algemene Bedrijfsbond Voedings- en Genotmiddelen de Agrarische en Voedingsbedrijfsbond, die op zou gaan in de Voedingsbond NVV.

 

De Algemene Nederlandse Landarbeidersbond had zitting in het bestuur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie en was in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité betrokken bij de oprichting in 1950 van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité (ALEC). Tevens had het deel aan de initiatieven tot oprichting van de Algemene Emigratie Centrale in september 1950. Het ANLB stond hierover in nauw contact met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Het secretariaat van het ANLB te Utrecht diende begin jaren vijftig als emigratieaanmeldingskantoor (KDC, archief Katholieke Arbeidersbeweging, inv.nr. 9323). In 1952 was de ANLB één van de oprichters van de Algemene Emigratie Centrale. In 1959 beëindigde de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB) de aansluiting bij de Algemene Emigratie Centrale (archief AEC, inv.nr. 15).

 

Op grond van het lidmaatschap van de Algemene Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de ANLB (ANAB) zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De Algemene Nederlandse Landarbeidersbond had gedurende enkele jaren een afgevaardigde in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Belangenbehartiging van de aangesloten leden bij overheid en bedrijfsleven.

Voorloper

Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf

Opvolger

Agrarische en Voedingsbedrijfsbond (Voedingsbond NVV)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Verenigt u. Orgaan van den Nederlandschen Bond van Arbeiders in het Landbouw- Tuinbouw- en Zuivelbedrijf 1 (1909)- 26 (1942); 35 (1945)- 60 (1970).

 

Verslag. Algemene Nederlandse Landarbeidersbond 1947-…. [Voortzetting van: Verslag van de Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw- Tuinbouw- en Zuivelbedrijf; voortgezet in 1952 als Verslag Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond]

Doorgenomen archieven / series

Archief Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf; Algemene Nederlandse Landarbeiders Bond en de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond

Periode archief

1902-1998

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is toestemming nodig van de Voedingsbond FNV, te verkrijgen via het IISG.

Omvang; inventarisnummers

72,5 m.; 67 inv.nrs. (plaatsingslijst)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Campfens, Mies en J.M. Welcker, Voorlopige plaatsingslijst van de Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf, Amsterdam 1968, met aanvullingen van de Algemene Nederlandse Landarbeiders Bond en de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (1993) [in samenvatting digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De collectie bestaat voornamelijk uit Collectieve Arbeidsovereenkomsten tot circa 1941, aangetroffen in het gebouw van het Nederlandse Arbeidsfront (NAF).

Seriële bescheiden

- Ledenadministratie Algemene Nederlandse Landarbeidersbond (inv.nrs. 52-53)

 

- Rapporten Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB)

1949-1954 (inv.nr. 64)*

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Ter signalering:

Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB)

- stukken betreffende lonen en werkgelegenheid in de landbouw 1953-1968 (inv.nrs. 66-67)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De plaatsingslijst bevat 67 inv.nrs. inclusief de aanvullingen uit 1993. Het archief is verder niet ontsloten en niet onderzocht. In het archief van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) is correspondentie te vinden van de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond over het onderwerp emigratie en de Algemene Emigratie Centrale.

Titel Dossierbeschrijving Algemene Nederlandse Landarbeidersbond (en taakopvolgers)
Inventaristekst

- inv.nr. 64 Rapporten Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB) 1949-1954

Rapporten en studies over de landbouw ca. 1949-1954, voornamelijk van ir. H. Vredeling, sociaal-economisch adviseur, onder andere over werkclassificatie, geldelijke beloning, personeelsbezetting zuivelindustrie, lonen, verdeling van inkomen. Geen specifieke vermelding van het onderwerp emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

Algemene Nederlandsche Landarbeidersbond; A.N.L.B.; ANLB

Organisatie en inrichting

In 1902 werd de Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf opgericht, vanaf 1948 de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond geheten. In 1951/1952 volgde een nieuwe naamsverandering, ditmaal tot Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB).

 

In 1970 vormde de ANAB samen met de Algemene Bedrijfsbond Voedings- en Genotmiddelen de Agrarische en Voedingsbedrijfsbond, die op zou gaan in de Voedingsbond NVV.

 

De Algemene Nederlandse Landarbeidersbond had zitting in het bestuur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie en was in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité betrokken bij de oprichting in 1950 van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité (ALEC). Tevens had het deel aan de initiatieven tot oprichting van de Algemene Emigratie Centrale in september 1950. Het ANLB stond hierover in nauw contact met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Het secretariaat van het ANLB te Utrecht diende begin jaren vijftig als emigratieaanmeldingskantoor (KDC, archief Katholieke Arbeidersbeweging, inv.nr. 9323). In 1952 was de ANLB één van de oprichters van de Algemene Emigratie Centrale. In 1959 beëindigde de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB) de aansluiting bij de Algemene Emigratie Centrale (archief AEC, inv.nr. 15).

 

Op grond van het lidmaatschap van de Algemene Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de ANLB (ANAB) zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De Algemene Nederlandse Landarbeidersbond had gedurende enkele jaren een afgevaardigde in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten

Belangenbehartiging van de aangesloten leden bij overheid en bedrijfsleven.

Voorloper

Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf

Opvolger

Agrarische en Voedingsbedrijfsbond (Voedingsbond NVV)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur

periodieken

Verenigt u. Orgaan van den Nederlandschen Bond van Arbeiders in het Landbouw- Tuinbouw- en Zuivelbedrijf 1 (1909)- 26 (1942); 35 (1945)- 60 (1970).

 

Verslag. Algemene Nederlandse Landarbeidersbond 1947-…. [Voortzetting van: Verslag van de Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw- Tuinbouw- en Zuivelbedrijf; voortgezet in 1952 als Verslag Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond]

Doorgenomen archieven / series

Archief Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf; Algemene Nederlandse Landarbeiders Bond en de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond

Periode archief

1902-1998

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is toestemming nodig van de Voedingsbond FNV, te verkrijgen via het IISG.

Omvang; inventarisnummers

72,5 m.; 67 inv.nrs. (plaatsingslijst)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Campfens, Mies en J.M. Welcker, Voorlopige plaatsingslijst van de Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf, Amsterdam 1968, met aanvullingen van de Algemene Nederlandse Landarbeiders Bond en de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (1993) [in samenvatting digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De collectie bestaat voornamelijk uit Collectieve Arbeidsovereenkomsten tot circa 1941, aangetroffen in het gebouw van het Nederlandse Arbeidsfront (NAF).

Seriële bescheiden

- Ledenadministratie Algemene Nederlandse Landarbeidersbond (inv.nrs. 52-53)

 

- Rapporten Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB)

1949-1954 (inv.nr. 64)*

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Ter signalering:

Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB)

- stukken betreffende lonen en werkgelegenheid in de landbouw 1953-1968 (inv.nrs. 66-67)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De plaatsingslijst bevat 67 inv.nrs. inclusief de aanvullingen uit 1993. Het archief is verder niet ontsloten en niet onderzocht. In het archief van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) is correspondentie te vinden van de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond over het onderwerp emigratie en de Algemene Emigratie Centrale.


Doorgenomen archieven / series

Archief Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf; Algemene Nederlandse Landarbeiders Bond en de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond

Periode archief

1902-1998

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is toestemming nodig van de Voedingsbond FNV, te verkrijgen via het IISG.

Omvang; inventarisnummers

72,5 m.; 67 inv.nrs. (plaatsingslijst)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Campfens, Mies en J.M. Welcker, Voorlopige plaatsingslijst van de Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf, Amsterdam 1968, met aanvullingen van de Algemene Nederlandse Landarbeiders Bond en de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (1993) [in samenvatting digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De collectie bestaat voornamelijk uit Collectieve Arbeidsovereenkomsten tot circa 1941, aangetroffen in het gebouw van het Nederlandse Arbeidsfront (NAF).

Seriële bescheiden

- Ledenadministratie Algemene Nederlandse Landarbeidersbond (inv.nrs. 52-53)

 

- Rapporten Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB)

1949-1954 (inv.nr. 64)*

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Ter signalering:

Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB)

- stukken betreffende lonen en werkgelegenheid in de landbouw 1953-1968 (inv.nrs. 66-67)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De plaatsingslijst bevat 67 inv.nrs. inclusief de aanvullingen uit 1993. Het archief is verder niet ontsloten en niet onderzocht. In het archief van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) is correspondentie te vinden van de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond over het onderwerp emigratie en de Algemene Emigratie Centrale.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Algemene Nederlandse Landarbeidersbond (en taakopvolgers)
Inventaristekst

- inv.nr. 64 Rapporten Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB) 1949-1954

Rapporten en studies over de landbouw ca. 1949-1954, voornamelijk van ir. H. Vredeling, sociaal-economisch adviseur, onder andere over werkclassificatie, geldelijke beloning, personeelsbezetting zuivelindustrie, lonen, verdeling van inkomen. Geen specifieke vermelding van het onderwerp emigratie.