Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Toronto (Ontario), Canada

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Toronto (Ontario), Canada
Periode van bestaan 1862-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en Gezantschap / Ambassade te Ottawa 1939-1974

 

De status van de consulaire post in Toronto was van 1862-1940 een honorair consulaat-generaal; van1945-1950 een honorair consulaat; van 1952-1958 een beroepsconsulaat en vanaf 1958 een beroepsconsulaat-generaal. Aan het hoofd van het consulaat(-generaal) Toronto staat sinds 1950 een beroeps consul(-generaal). Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Ottawa. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Canada.

 

Aan het consulaat-generaal Toronto was een emigratieambtenaar verbonden (vermoedelijk vanaf 1953), die viel onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Ottawa (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van het consulaat(-generaal) Toronto zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Ottawa.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.12 archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Toronto (Ontario), Canada 1929-1954

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 1 m.; 59 inv.nrs.

b) 19 m. totaal, Toronto: 104 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 1 m.

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat(-Generaal) te Toronto (Canada) 1929-1954 (Den Haag 1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) De archiefordening is voornamelijk gebaseerd op chronologische volgorde van inschrijfnummers. Bij herordening is uitgegaan van de decimale code gebruikt voor het departementsarchief van Buitenlandse Zaken. De agenda's tot 1952 ontbreken.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.48.12 Toronto 1929-1954

- Agenda's 1952-1954 (inv.nrs. 1-8)

 

2.05.156 Toronto 1955-1974

- Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken 1955-1964 (inv.nrs. 1155-1182)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.12 Toronto 1929-1954

- Verslagen van dienstreizen naar Toronto van de voorlichtingsattaché van de Nederlandse ambassade te Ottawa 1952, 1954 (inv.nr. 54)

 

economie, arbeid, migratie :

Stukken betreffende:

- opvang en vervoer van Nederlandse emigranten naar Canada 1948-1952 (inv.nr. 36)

- vraag en aanbod arbeidskrachten in Canada 1951-1954 (inv.nr. 37)

- aanvraag van de Nederlandse Nationale Handelsbank N.V. om de Mercantile Bank of Canada te mogen oprichten 1952-1954 (inv.nr. 39)

- Nederlandse deelname aan de 'Royal Agricultural Winter Fair Toronto' en bezoek van minister van Landbouw S.L. Mansholt aan Toronto 1954 en een bezoek aan Canada van het hoofd Aanbestedingen en Grote Werken van de Economische Voorlichtings Dienst 1954 (inv.nr. 41-42)

 

juridische zaken en nationaliteit :

- Kaartsystemen van en stukken betreffende Nederlanders die in Canada werden genaturaliseerd 1929-1945; 1945-1954 (inv.nrs. 20-21; 23, 25)

- processen-verbaal betreffende van kennisgeving Nederlanderschap 1946-1954 (inv.nr. 24)

- nalatenschappen van Nederlanders woonachtig in het ressort Toronto 1934-1954 (inv. 22)

 

(culturele) verenigingen en sociale en culturele aangelegenheden :

Stukken betreffende:

- de Nederlandse kolonie in het ressort Toronto 1951-1954 (inv.nr. 47)

- de Kent Belgian-Dutch Canadian Club (Chatham); Netherlands Luncheon Club (Toronto) 1952, 1954 (inv.nrs. 48; 51)

- hulpacties in Canada voor slachtoffers van de watersnoodramp 1953 (inv.nr. 50)

 

2.05.156 Toronto 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen consul-generaal 1956-1964 (inv.nr. 1253-1254)

 

juridische aangelegenheden

- Stukken betreffende een wetsontwerp tot wijziging van de wet op het Canadese staatsburgerschap (Canadian Citizenship Act) 1958 (inv.nr. 1214)

- Stukken betreffende de uitzetting van ongewenste Nederlanders door Canada 1948-1956 (inv.nr. 1216)

 

emigratie

- Ontwikkelingen betreffende de Nederlandse migranten in Canada 1949-1962 (inv.nr. 1221)

- Sluiten van overeenkomsten met provincies betreffende het financieel steunen van onvermogende Nederlandse migranten in canada, 1952-1960 (inv.nr. 1222)

- Verruiming van de toelatingsvoorwaarden door Canada betreffende de komst van migranten 1955-1957 (inv.nr. 1223)

- Inwerkingtreding van regelingen van Nederland betreffende het deviezenverkeer 1956-1963 (inv.nr. 1226)

- Stukken betreffende de ontwikkelingen op het gebied van de christelijke en deels Nederlandstalige scholen in Canada 1955-1962 (inv.nr. 1232)

 

- Richtlijnen van Nederland betreffende eervol ontslag uit het Nederlandse leger en de naturalisatie van Nederlandse reserveofficieren in het buitenland 1956-1963 (inv.nr. 1250)

- Richtlijnen van Nederland betreffende de pensioenen voor Nederlandse militairen 1957-1963 (inv.nr. 1252).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) 2.05.48.12 Toronto 1929-1954

Het archief bevat tevens documenten betreffende emigratie daterend van vóór de onderzoeksperiode: stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Canada, staten met opgaven van Nederlandse emigranten naar Canada, stukken betreffende en afkomstig van de Stichting Landverhuizing Nederland 1933-1938 (Holland Marsh Settlement) (inv.nrs. 31-35); stukken betreffende Nederlandse verenigingen (Dutch Canadian Association; Netherlands-Canada Society) inv.nrs. 44-45).

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en Gezantschap / Ambassade te Ottawa 1939-1974

 

De status van de consulaire post in Toronto was van 1862-1940 een honorair consulaat-generaal; van1945-1950 een honorair consulaat; van 1952-1958 een beroepsconsulaat en vanaf 1958 een beroepsconsulaat-generaal. Aan het hoofd van het consulaat(-generaal) Toronto staat sinds 1950 een beroeps consul(-generaal). Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Ottawa. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Canada.

 

Aan het consulaat-generaal Toronto was een emigratieambtenaar verbonden (vermoedelijk vanaf 1953), die viel onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Ottawa (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten

De taken van het consulaat(-generaal) Toronto zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Ottawa.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.12 archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Toronto (Ontario), Canada 1929-1954

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 1 m.; 59 inv.nrs.

b) 19 m. totaal, Toronto: 104 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 1 m.

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat(-Generaal) te Toronto (Canada) 1929-1954 (Den Haag 1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) De archiefordening is voornamelijk gebaseerd op chronologische volgorde van inschrijfnummers. Bij herordening is uitgegaan van de decimale code gebruikt voor het departementsarchief van Buitenlandse Zaken. De agenda's tot 1952 ontbreken.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.48.12 Toronto 1929-1954

- Agenda's 1952-1954 (inv.nrs. 1-8)

 

2.05.156 Toronto 1955-1974

- Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken 1955-1964 (inv.nrs. 1155-1182)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.12 Toronto 1929-1954

- Verslagen van dienstreizen naar Toronto van de voorlichtingsattaché van de Nederlandse ambassade te Ottawa 1952, 1954 (inv.nr. 54)

 

economie, arbeid, migratie :

Stukken betreffende:

- opvang en vervoer van Nederlandse emigranten naar Canada 1948-1952 (inv.nr. 36)

- vraag en aanbod arbeidskrachten in Canada 1951-1954 (inv.nr. 37)

- aanvraag van de Nederlandse Nationale Handelsbank N.V. om de Mercantile Bank of Canada te mogen oprichten 1952-1954 (inv.nr. 39)

- Nederlandse deelname aan de 'Royal Agricultural Winter Fair Toronto' en bezoek van minister van Landbouw S.L. Mansholt aan Toronto 1954 en een bezoek aan Canada van het hoofd Aanbestedingen en Grote Werken van de Economische Voorlichtings Dienst 1954 (inv.nr. 41-42)

 

juridische zaken en nationaliteit :

- Kaartsystemen van en stukken betreffende Nederlanders die in Canada werden genaturaliseerd 1929-1945; 1945-1954 (inv.nrs. 20-21; 23, 25)

- processen-verbaal betreffende van kennisgeving Nederlanderschap 1946-1954 (inv.nr. 24)

- nalatenschappen van Nederlanders woonachtig in het ressort Toronto 1934-1954 (inv. 22)

 

(culturele) verenigingen en sociale en culturele aangelegenheden :

Stukken betreffende:

- de Nederlandse kolonie in het ressort Toronto 1951-1954 (inv.nr. 47)

- de Kent Belgian-Dutch Canadian Club (Chatham); Netherlands Luncheon Club (Toronto) 1952, 1954 (inv.nrs. 48; 51)

- hulpacties in Canada voor slachtoffers van de watersnoodramp 1953 (inv.nr. 50)

 

2.05.156 Toronto 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen consul-generaal 1956-1964 (inv.nr. 1253-1254)

 

juridische aangelegenheden

- Stukken betreffende een wetsontwerp tot wijziging van de wet op het Canadese staatsburgerschap (Canadian Citizenship Act) 1958 (inv.nr. 1214)

- Stukken betreffende de uitzetting van ongewenste Nederlanders door Canada 1948-1956 (inv.nr. 1216)

 

emigratie

- Ontwikkelingen betreffende de Nederlandse migranten in Canada 1949-1962 (inv.nr. 1221)

- Sluiten van overeenkomsten met provincies betreffende het financieel steunen van onvermogende Nederlandse migranten in canada, 1952-1960 (inv.nr. 1222)

- Verruiming van de toelatingsvoorwaarden door Canada betreffende de komst van migranten 1955-1957 (inv.nr. 1223)

- Inwerkingtreding van regelingen van Nederland betreffende het deviezenverkeer 1956-1963 (inv.nr. 1226)

- Stukken betreffende de ontwikkelingen op het gebied van de christelijke en deels Nederlandstalige scholen in Canada 1955-1962 (inv.nr. 1232)

 

- Richtlijnen van Nederland betreffende eervol ontslag uit het Nederlandse leger en de naturalisatie van Nederlandse reserveofficieren in het buitenland 1956-1963 (inv.nr. 1250)

- Richtlijnen van Nederland betreffende de pensioenen voor Nederlandse militairen 1957-1963 (inv.nr. 1252).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) 2.05.48.12 Toronto 1929-1954

Het archief bevat tevens documenten betreffende emigratie daterend van vóór de onderzoeksperiode: stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Canada, staten met opgaven van Nederlandse emigranten naar Canada, stukken betreffende en afkomstig van de Stichting Landverhuizing Nederland 1933-1938 (Holland Marsh Settlement) (inv.nrs. 31-35); stukken betreffende Nederlandse verenigingen (Dutch Canadian Association; Netherlands-Canada Society) inv.nrs. 44-45).


Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.12 archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Toronto (Ontario), Canada 1929-1954

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 1 m.; 59 inv.nrs.

b) 19 m. totaal, Toronto: 104 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 1 m.

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat(-Generaal) te Toronto (Canada) 1929-1954 (Den Haag 1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) De archiefordening is voornamelijk gebaseerd op chronologische volgorde van inschrijfnummers. Bij herordening is uitgegaan van de decimale code gebruikt voor het departementsarchief van Buitenlandse Zaken. De agenda's tot 1952 ontbreken.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.48.12 Toronto 1929-1954

- Agenda's 1952-1954 (inv.nrs. 1-8)

 

2.05.156 Toronto 1955-1974

- Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken 1955-1964 (inv.nrs. 1155-1182)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.12 Toronto 1929-1954

- Verslagen van dienstreizen naar Toronto van de voorlichtingsattaché van de Nederlandse ambassade te Ottawa 1952, 1954 (inv.nr. 54)

 

economie, arbeid, migratie :

Stukken betreffende:

- opvang en vervoer van Nederlandse emigranten naar Canada 1948-1952 (inv.nr. 36)

- vraag en aanbod arbeidskrachten in Canada 1951-1954 (inv.nr. 37)

- aanvraag van de Nederlandse Nationale Handelsbank N.V. om de Mercantile Bank of Canada te mogen oprichten 1952-1954 (inv.nr. 39)

- Nederlandse deelname aan de 'Royal Agricultural Winter Fair Toronto' en bezoek van minister van Landbouw S.L. Mansholt aan Toronto 1954 en een bezoek aan Canada van het hoofd Aanbestedingen en Grote Werken van de Economische Voorlichtings Dienst 1954 (inv.nr. 41-42)

 

juridische zaken en nationaliteit :

- Kaartsystemen van en stukken betreffende Nederlanders die in Canada werden genaturaliseerd 1929-1945; 1945-1954 (inv.nrs. 20-21; 23, 25)

- processen-verbaal betreffende van kennisgeving Nederlanderschap 1946-1954 (inv.nr. 24)

- nalatenschappen van Nederlanders woonachtig in het ressort Toronto 1934-1954 (inv. 22)

 

(culturele) verenigingen en sociale en culturele aangelegenheden :

Stukken betreffende:

- de Nederlandse kolonie in het ressort Toronto 1951-1954 (inv.nr. 47)

- de Kent Belgian-Dutch Canadian Club (Chatham); Netherlands Luncheon Club (Toronto) 1952, 1954 (inv.nrs. 48; 51)

- hulpacties in Canada voor slachtoffers van de watersnoodramp 1953 (inv.nr. 50)

 

2.05.156 Toronto 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen consul-generaal 1956-1964 (inv.nr. 1253-1254)

 

juridische aangelegenheden

- Stukken betreffende een wetsontwerp tot wijziging van de wet op het Canadese staatsburgerschap (Canadian Citizenship Act) 1958 (inv.nr. 1214)

- Stukken betreffende de uitzetting van ongewenste Nederlanders door Canada 1948-1956 (inv.nr. 1216)

 

emigratie

- Ontwikkelingen betreffende de Nederlandse migranten in Canada 1949-1962 (inv.nr. 1221)

- Sluiten van overeenkomsten met provincies betreffende het financieel steunen van onvermogende Nederlandse migranten in canada, 1952-1960 (inv.nr. 1222)

- Verruiming van de toelatingsvoorwaarden door Canada betreffende de komst van migranten 1955-1957 (inv.nr. 1223)

- Inwerkingtreding van regelingen van Nederland betreffende het deviezenverkeer 1956-1963 (inv.nr. 1226)

- Stukken betreffende de ontwikkelingen op het gebied van de christelijke en deels Nederlandstalige scholen in Canada 1955-1962 (inv.nr. 1232)

 

- Richtlijnen van Nederland betreffende eervol ontslag uit het Nederlandse leger en de naturalisatie van Nederlandse reserveofficieren in het buitenland 1956-1963 (inv.nr. 1250)

- Richtlijnen van Nederland betreffende de pensioenen voor Nederlandse militairen 1957-1963 (inv.nr. 1252).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) 2.05.48.12 Toronto 1929-1954

Het archief bevat tevens documenten betreffende emigratie daterend van vóór de onderzoeksperiode: stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Canada, staten met opgaven van Nederlandse emigranten naar Canada, stukken betreffende en afkomstig van de Stichting Landverhuizing Nederland 1933-1938 (Holland Marsh Settlement) (inv.nrs. 31-35); stukken betreffende Nederlandse verenigingen (Dutch Canadian Association; Netherlands-Canada Society) inv.nrs. 44-45).


Analyse archivalia