Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat te Winnipeg (Manitoba), Canada

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat te Winnipeg (Manitoba), Canada
Periode van bestaan 1905-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en Gezantschap / Ambassade te Ottawa 1939-1974

 

Aan het hoofd van het consulaat te Winnipeg staat een honoraire consul. Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Ottawa. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Canada.

 

Aan het consulaat Winnipeg was een emigratieambtenaar verbonden, die viel onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Ottawa (Ministerie van Sociale zaken).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van het consulaat Winnipeg is in de onderzoeksperiode vooral gericht op handelsinlichtingen en op het verstrekken van inlichtingen, bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Ottawa.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.11 archief van het Consulaat te Winnipeg 1946-1955

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van stukken over personen is toestemming van de directeur van het Nationaal Archief vereist

Omvang; inventarisnummers

a) 0,1 m.; 12 inv.nrs.

b) 19 m. totaal, Consulaat Winnipeg: 0 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 1,1 m. Vernietiging vond plaats op de ambassade in Ottawa en tijdens inventarisatie in 1989 en betreft voornamelijk de oudere bescheiden. Agenda's ontbreken en vooral de correspondentie 1926-1945 werd geheel vernietigd 'omdat dit vrijwel alleen het verstrekken van inlichtingen betrof (vooral van de Emigratie Centrale Holland)' (p.7 inventaris).

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat te Winnipeg (Canada) (1937)1946-1955 (Den Haag 1989/1993)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) geen

b) Het consulaat-generaal te Sydney is niet in deze inventaris opgenomen.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.11 archief van het Consulaat te Winnipeg 1946-1955

- Lijsten van Nederlanders die de Canadese nationaliteit verwierven 1951-1954 (inv.nr. 6)

- Stukken betreffende nalatenschappen en pensioen van enige Nederlanders 1951-1954 (inv.nr. 5, 10)

Bestemmingslanden

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en Gezantschap / Ambassade te Ottawa 1939-1974

 

Aan het hoofd van het consulaat te Winnipeg staat een honoraire consul. Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Ottawa. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Canada.

 

Aan het consulaat Winnipeg was een emigratieambtenaar verbonden, die viel onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Ottawa (Ministerie van Sociale zaken).

Taak, activiteiten

De taken van het consulaat Winnipeg is in de onderzoeksperiode vooral gericht op handelsinlichtingen en op het verstrekken van inlichtingen, bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Ottawa.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.11 archief van het Consulaat te Winnipeg 1946-1955

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van stukken over personen is toestemming van de directeur van het Nationaal Archief vereist

Omvang; inventarisnummers

a) 0,1 m.; 12 inv.nrs.

b) 19 m. totaal, Consulaat Winnipeg: 0 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 1,1 m. Vernietiging vond plaats op de ambassade in Ottawa en tijdens inventarisatie in 1989 en betreft voornamelijk de oudere bescheiden. Agenda's ontbreken en vooral de correspondentie 1926-1945 werd geheel vernietigd 'omdat dit vrijwel alleen het verstrekken van inlichtingen betrof (vooral van de Emigratie Centrale Holland)' (p.7 inventaris).

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat te Winnipeg (Canada) (1937)1946-1955 (Den Haag 1989/1993)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) geen

b) Het consulaat-generaal te Sydney is niet in deze inventaris opgenomen.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.11 archief van het Consulaat te Winnipeg 1946-1955

- Lijsten van Nederlanders die de Canadese nationaliteit verwierven 1951-1954 (inv.nr. 6)

- Stukken betreffende nalatenschappen en pensioen van enige Nederlanders 1951-1954 (inv.nr. 5, 10)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.11 archief van het Consulaat te Winnipeg 1946-1955

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van stukken over personen is toestemming van de directeur van het Nationaal Archief vereist

Omvang; inventarisnummers

a) 0,1 m.; 12 inv.nrs.

b) 19 m. totaal, Consulaat Winnipeg: 0 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 1,1 m. Vernietiging vond plaats op de ambassade in Ottawa en tijdens inventarisatie in 1989 en betreft voornamelijk de oudere bescheiden. Agenda's ontbreken en vooral de correspondentie 1926-1945 werd geheel vernietigd 'omdat dit vrijwel alleen het verstrekken van inlichtingen betrof (vooral van de Emigratie Centrale Holland)' (p.7 inventaris).

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat te Winnipeg (Canada) (1937)1946-1955 (Den Haag 1989/1993)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) geen

b) Het consulaat-generaal te Sydney is niet in deze inventaris opgenomen.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.11 archief van het Consulaat te Winnipeg 1946-1955

- Lijsten van Nederlanders die de Canadese nationaliteit verwierven 1951-1954 (inv.nr. 6)

- Stukken betreffende nalatenschappen en pensioen van enige Nederlanders 1951-1954 (inv.nr. 5, 10)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia