Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands commissariaat te Bandung (Indonesië)

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands commissariaat te Bandung (Indonesië)
Periode van bestaan 1951-1957
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Consulaat te Bandung

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Hoge Commissariaat te Djakarta

 

Het Nederlandse commissariaat in Bandung functioneerde vanaf december 1949 onder leiding van een waarnemend commissaris. Het werd officieel met instemming van de Indonesische regering opgericht bij KB van 24-04-1951. Het ressorteerde onder het Hoge Commissariaat te Djakarta. In 1956 kreeg het commissariaat in Bandung consulaire status.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van het commissariaat te Bandung waren in zijn algemeenheid vergelijkbaar met die van andere consulaire posten: belangenbehartiging van Nederlanders ((juridisch) advies en hulpverlening o.a. bij (e)migratie, uitgifte van paspoorten, verstrekking van visa e.d.).

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103. Dit rapport geeft overzichten van gezantschappen en ambassades; Permanente Vertegenwoordigingen en van (honoraire) consulaten(-generaal) van het Koninkrijk der Nederlanden in de bijlagen 1, 2 en 3 van de paragraaf Buitenlandse Dienst p. 312-347. De bijlagen vermelden land en jaartal van accreditering (vanaf 1945), de status van de post en het land van vestiging]

Doorgenomen archieven / series

2.05.61.03 archief van het commissariaat te Bandung (Indonesië) 1951-1957

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

10 m.; 607 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Zwan, Bert van der, Inventaris van het archief van het commissariaat te Bandung (Indonesië) 1951-1957 (Den Haag 1985). [Met historische en archivistische inleiding en bijlagen (retroacta en verklaring van vernietiging)]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

Index van personen en zaken (p. 83-172)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

- inv.nrs. 493-495 bevatten dossiers van het rayonhoofd van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. Zie Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië

- bescheiden behorend tot het archief van de commissaris voor de Kroon voor Pasundan te Bandung (bijgevoegd als retroacta)

opmerkingen structuur archief

Dossierarchief met gebruikmaking van verschillende codes. Het archief is fysiek herordenend met handhaving van de decimale code, die gebruikelijk was voor de commissariaten in Indonesië en die sterk overeenkwam met de decimale code van het departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Een concordans is aanwezig in inv. nr. 150.

 

code 6 bevat archivalia betreffende economische aangelegenheden (arbeid en migratie)

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende emigratie algemeen: jaarverslag van de emigratieafdeling van het Hoge Commissariaat (1955); bagagevrijdom en rijksvoorschotten voor uit Indonesië emigrerende Nederlanders (inv.nr. 460)

 

-Emigratie, Australië (1950-1957); Brazilië (1952-1956); Canada (1952-1957); Nieuw-Guinea (1950-1956); Nieuw-Zeeland 1950-1957); Suriname en Nederlandse Antillen (1950-1952, 1956); Venezuela (1952); Verenigde Staten van Amerika (1952-1957) (inv.nrs. 461-466; 468-471)*

 

- Emigratie van vrouwelijke arbeidskrachten naar Nieuw-Guinea 1952-1953 (inv.nr. 467).

 

repatriëring

-stukken betreffende repatriëring naar Nederland (inv.nrs. 501-503, 567).

 

nationaliteit, Nederlanderschap

- Stukken betreffende registratie van Nederlanders in Indonesië (ressort Bandung 1950-1957) en stukken betreffende nationaliteit (o.a. naturalisatie individuele personen, alfabetische op naam); Nederlanderschap (inv.nrs. 189-334)

- paspoorten, reisdocumenten, visa en persoonsregisters t.b.v. visa-aanvragen (inv.nrs. 370-378).

 

sociale aangelegenheden, pensioenen

- stukken betreffende sociale, medische zorg voor diverse groepen; pensioenen, uitkeringen (inv.nrs. 484-496, 510)

- belangenbehartiging, bijstand aan Nederlanders (inv.nrs. 497-500).

 

culturele aangelegenheden

- Nederlandse verenigingen ressort Bandung 1951-1957 (inv.nr. 511).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De overige commissariaatsarchieven (toegangsnrs. 2.05.61.02-2.05.61.08) bevatten vergelijkbaar materiaal ten aanzien van emigratie, nationaliteit en naturalisatie.

 

2) De onderzoeker dient zich te realiseren dat de commissariaten vaker te maken kregen met uit het Koninkrijk emigrerende (Indische) Nederlanders naar overzeese bestemmingslanden, hetzij via Nederland, hetzij direct. Dit in tegenstelling tot andere consulaire posten, die vooral met 'immigrerende' Nederlanders werden geconfronteerd.

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Commissariaat te Bandung (Indonesië)
Inventaristekst

inv.nrs. 461-466; 468-471 Emigratie, Australië (1950-1957); Brazilië (1952-1956); Canada (1952-1957); Nieuw-Guinea (1950-1956); Nieuw-Zeeland 1950-1957); Suriname en Nederlandse Antillen (1950-1952, 1956); Venezuela (1952); Verenigde Staten van Amerika (1952-1957)

De dossiers bevatten stukken betreffende richtlijnen over het verlenen van bemiddeling bij emigratie vanuit Indonesië naar de genoemde landen; mogelijkheden voor emigranten etc. Van individuele gevallen zijn bij wijze van voorbeeld particuliere verzoeken tot emigratiebemiddeling; ingevulde standaardaanvragen; correspondentie terzake tussen het commissariaat Bandung en het Hoge Commissariaat Djakarta en rapporten e.d. over betreffende personen bewaard.

Algemeen

Naam, varianten

Consulaat te Bandung

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Hoge Commissariaat te Djakarta

 

Het Nederlandse commissariaat in Bandung functioneerde vanaf december 1949 onder leiding van een waarnemend commissaris. Het werd officieel met instemming van de Indonesische regering opgericht bij KB van 24-04-1951. Het ressorteerde onder het Hoge Commissariaat te Djakarta. In 1956 kreeg het commissariaat in Bandung consulaire status.

Taak, activiteiten

De taken van het commissariaat te Bandung waren in zijn algemeenheid vergelijkbaar met die van andere consulaire posten: belangenbehartiging van Nederlanders ((juridisch) advies en hulpverlening o.a. bij (e)migratie, uitgifte van paspoorten, verstrekking van visa e.d.).

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103. Dit rapport geeft overzichten van gezantschappen en ambassades; Permanente Vertegenwoordigingen en van (honoraire) consulaten(-generaal) van het Koninkrijk der Nederlanden in de bijlagen 1, 2 en 3 van de paragraaf Buitenlandse Dienst p. 312-347. De bijlagen vermelden land en jaartal van accreditering (vanaf 1945), de status van de post en het land van vestiging]

Doorgenomen archieven / series

2.05.61.03 archief van het commissariaat te Bandung (Indonesië) 1951-1957

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

10 m.; 607 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Zwan, Bert van der, Inventaris van het archief van het commissariaat te Bandung (Indonesië) 1951-1957 (Den Haag 1985). [Met historische en archivistische inleiding en bijlagen (retroacta en verklaring van vernietiging)]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

Index van personen en zaken (p. 83-172)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

- inv.nrs. 493-495 bevatten dossiers van het rayonhoofd van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. Zie Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië

- bescheiden behorend tot het archief van de commissaris voor de Kroon voor Pasundan te Bandung (bijgevoegd als retroacta)

opmerkingen structuur archief

Dossierarchief met gebruikmaking van verschillende codes. Het archief is fysiek herordenend met handhaving van de decimale code, die gebruikelijk was voor de commissariaten in Indonesië en die sterk overeenkwam met de decimale code van het departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Een concordans is aanwezig in inv. nr. 150.

 

code 6 bevat archivalia betreffende economische aangelegenheden (arbeid en migratie)

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende emigratie algemeen: jaarverslag van de emigratieafdeling van het Hoge Commissariaat (1955); bagagevrijdom en rijksvoorschotten voor uit Indonesië emigrerende Nederlanders (inv.nr. 460)

 

-Emigratie, Australië (1950-1957); Brazilië (1952-1956); Canada (1952-1957); Nieuw-Guinea (1950-1956); Nieuw-Zeeland 1950-1957); Suriname en Nederlandse Antillen (1950-1952, 1956); Venezuela (1952); Verenigde Staten van Amerika (1952-1957) (inv.nrs. 461-466; 468-471)*

 

- Emigratie van vrouwelijke arbeidskrachten naar Nieuw-Guinea 1952-1953 (inv.nr. 467).

 

repatriëring

-stukken betreffende repatriëring naar Nederland (inv.nrs. 501-503, 567).

 

nationaliteit, Nederlanderschap

- Stukken betreffende registratie van Nederlanders in Indonesië (ressort Bandung 1950-1957) en stukken betreffende nationaliteit (o.a. naturalisatie individuele personen, alfabetische op naam); Nederlanderschap (inv.nrs. 189-334)

- paspoorten, reisdocumenten, visa en persoonsregisters t.b.v. visa-aanvragen (inv.nrs. 370-378).

 

sociale aangelegenheden, pensioenen

- stukken betreffende sociale, medische zorg voor diverse groepen; pensioenen, uitkeringen (inv.nrs. 484-496, 510)

- belangenbehartiging, bijstand aan Nederlanders (inv.nrs. 497-500).

 

culturele aangelegenheden

- Nederlandse verenigingen ressort Bandung 1951-1957 (inv.nr. 511).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De overige commissariaatsarchieven (toegangsnrs. 2.05.61.02-2.05.61.08) bevatten vergelijkbaar materiaal ten aanzien van emigratie, nationaliteit en naturalisatie.

 

2) De onderzoeker dient zich te realiseren dat de commissariaten vaker te maken kregen met uit het Koninkrijk emigrerende (Indische) Nederlanders naar overzeese bestemmingslanden, hetzij via Nederland, hetzij direct. Dit in tegenstelling tot andere consulaire posten, die vooral met 'immigrerende' Nederlanders werden geconfronteerd.


Doorgenomen archieven / series

2.05.61.03 archief van het commissariaat te Bandung (Indonesië) 1951-1957

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

10 m.; 607 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Zwan, Bert van der, Inventaris van het archief van het commissariaat te Bandung (Indonesië) 1951-1957 (Den Haag 1985). [Met historische en archivistische inleiding en bijlagen (retroacta en verklaring van vernietiging)]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

Index van personen en zaken (p. 83-172)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

- inv.nrs. 493-495 bevatten dossiers van het rayonhoofd van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. Zie Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië

- bescheiden behorend tot het archief van de commissaris voor de Kroon voor Pasundan te Bandung (bijgevoegd als retroacta)

opmerkingen structuur archief

Dossierarchief met gebruikmaking van verschillende codes. Het archief is fysiek herordenend met handhaving van de decimale code, die gebruikelijk was voor de commissariaten in Indonesië en die sterk overeenkwam met de decimale code van het departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Een concordans is aanwezig in inv. nr. 150.

 

code 6 bevat archivalia betreffende economische aangelegenheden (arbeid en migratie)

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende emigratie algemeen: jaarverslag van de emigratieafdeling van het Hoge Commissariaat (1955); bagagevrijdom en rijksvoorschotten voor uit Indonesië emigrerende Nederlanders (inv.nr. 460)

 

-Emigratie, Australië (1950-1957); Brazilië (1952-1956); Canada (1952-1957); Nieuw-Guinea (1950-1956); Nieuw-Zeeland 1950-1957); Suriname en Nederlandse Antillen (1950-1952, 1956); Venezuela (1952); Verenigde Staten van Amerika (1952-1957) (inv.nrs. 461-466; 468-471)*

 

- Emigratie van vrouwelijke arbeidskrachten naar Nieuw-Guinea 1952-1953 (inv.nr. 467).

 

repatriëring

-stukken betreffende repatriëring naar Nederland (inv.nrs. 501-503, 567).

 

nationaliteit, Nederlanderschap

- Stukken betreffende registratie van Nederlanders in Indonesië (ressort Bandung 1950-1957) en stukken betreffende nationaliteit (o.a. naturalisatie individuele personen, alfabetische op naam); Nederlanderschap (inv.nrs. 189-334)

- paspoorten, reisdocumenten, visa en persoonsregisters t.b.v. visa-aanvragen (inv.nrs. 370-378).

 

sociale aangelegenheden, pensioenen

- stukken betreffende sociale, medische zorg voor diverse groepen; pensioenen, uitkeringen (inv.nrs. 484-496, 510)

- belangenbehartiging, bijstand aan Nederlanders (inv.nrs. 497-500).

 

culturele aangelegenheden

- Nederlandse verenigingen ressort Bandung 1951-1957 (inv.nr. 511).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De overige commissariaatsarchieven (toegangsnrs. 2.05.61.02-2.05.61.08) bevatten vergelijkbaar materiaal ten aanzien van emigratie, nationaliteit en naturalisatie.

 

2) De onderzoeker dient zich te realiseren dat de commissariaten vaker te maken kregen met uit het Koninkrijk emigrerende (Indische) Nederlanders naar overzeese bestemmingslanden, hetzij via Nederland, hetzij direct. Dit in tegenstelling tot andere consulaire posten, die vooral met 'immigrerende' Nederlanders werden geconfronteerd.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Commissariaat te Bandung (Indonesië)
Inventaristekst

inv.nrs. 461-466; 468-471 Emigratie, Australië (1950-1957); Brazilië (1952-1956); Canada (1952-1957); Nieuw-Guinea (1950-1956); Nieuw-Zeeland 1950-1957); Suriname en Nederlandse Antillen (1950-1952, 1956); Venezuela (1952); Verenigde Staten van Amerika (1952-1957)

De dossiers bevatten stukken betreffende richtlijnen over het verlenen van bemiddeling bij emigratie vanuit Indonesië naar de genoemde landen; mogelijkheden voor emigranten etc. Van individuele gevallen zijn bij wijze van voorbeeld particuliere verzoeken tot emigratiebemiddeling; ingevulde standaardaanvragen; correspondentie terzake tussen het commissariaat Bandung en het Hoge Commissariaat Djakarta en rapporten e.d. over betreffende personen bewaard.