Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (en taakvoorgangers)

Naam archiefvormer Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (en taakvoorgangers)
Periode van bestaan 1966-1996
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Katholieke Arbeiders Vrouwen; Stichting Vrouwenbeweging van het NKV; Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond; KAV; VNKV

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Katholieke Arbeiders Beweging

en Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

 

In de jaren twintig ontstond de behoefte aan de organisatie van de Katholieke Arbeidersvrouwen. Evenals de arbeidersjeugd vormden de Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV) een onderdeel van het Roomskatholieke Werkliedenverbond (RKWV), waarbij zowel standsorganisaties als vakbonden waren aangesloten.

 

Na 1945 werd de Katholieke Arbeiders Vrouwen opnieuw opgericht, ditmaal als onderdeel van de Katholieke Arbeiders Beweging. De afdelingen waren diocesaan georganiseerd. Vanaf 1955 streefden de KAV naar meer invloed op het landelijk beleid van de Katholieke Arbeidersbeweging en naar een landelijke organisatie van de Katholieke Arbeiders Vrouwen. Diocesane hoofdleidsters richten in 1955 een 'Nationaal Werkcomité der Katholieke Arbeiders Vrouwen op.

 

In 1966 werd de KAV een zelfstandige, landelijk georganiseerde beweging: de Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (VNKV). Ook de VNKV had plaatselijke afdelingen.

 

In 1981 traden de Brabantse afdelingen uit om verder te gaan als Katholieke Vrouwenbeweging Brabant en werd de KAV omgedoopt tot Vereniging van Nederlandse Katholieke Vrouwen (VNKV). Fusiebesprekingen met de Vrouwenbond NVV/FNV mislukten eind jaren tachtig. In 1996 werd de Vereniging van Nederlandse Katholieke Vrouwen opgeheven.

 

Vanaf 1949 maakten de Katholieke Arbeidersvrouwen deel uit van het Centrum van de Katholieke Vrouwenbeweging; vanaf 1963 waren zij eveneens direct vertegenwoordigd in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de VNKV afgevaardigd werden naar de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité; de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Voornaamste taak was de ontwikkeling van de rooms-katholieke arbeidersvrouwen door scholing en vorming. Concreet gebeurde dit door geven van cursussen (algemene ontwikkeling; religieuze onderwerpen ten behoeve van de opvoeding; modern huishouden) en ontspanning.

Voorloper

Katholieke Arbeiders Vrouwen

Opvolger

Vereniging van Nederlandse Katholieke Vrouwen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarverslag Katholieke Arbeidersvrouwen Beweging 1956-….

 

literatuur

Derks, M.E.B. en C.J.M. Halkes, 'Roomse dochters'. Katholieke vrouwen en hun beweging (Baarn 1992).

 

Derks, M.E.B. en M. Huisman, Edelmoedig, fier en vrij. Katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging (Hilversum 2002).

 

Eijl, C.J. van, Maandag tolereren we niets meer. Vrouwen, arbeid en vakbeweging 1945-1990 (Amsterdam 1997).

 

Schilder, Marian, Vrouwen tussen de zuilen: emigratie en katholieke vrouwen, de katholieke vrouwenbeweging in de emigratieorganisatie, ca. 1950 - ca. 1960 (Doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam). [aanwezig in Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen KDC-scripties 188]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond

Periode archief

1955-1982

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming tot raadpleging kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

24,5 m.; 1370 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 990

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Notariële acte van oprichting van de Stichting Vrouwenbeweging van het NKV 1965 (inv.nr. 1)

 

- Stukken betreffende bestuursdagen 1950-1978 (inv.nr. 441)

- Stukken betreffende samenwerking tussen KAB, KAV, NKV en VNKV, 1963-1964 (inv.nr. 71)

- Lijst van vertegenwoordigingen van de nationale NKV in diverse organisaties 1966-1978 (inv.nr. 112)

 

emigratie:

- Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Emigratie Stichting 1962-1967 (inv.nr. 212)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het archief van de Katholieke Arbeiders Beweging bevat diverse bescheiden met betrekking tot contacten met de Katholieke Arbeiders Vrouwen, ook uit de periode voor 1955.

Titel Dossierbeschrijving Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond
Inventaristekst

- inv.nr. 212 Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Emigratie Stichting 1962-1967

De omslag bevat o.m. correspondentie met de Katholieke Migratie Stichting, het Ministerie van Maatschappelijk Werk en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

Daarnaast enkele losse stukken zoals het 2e jaarverslag van de Vrouwen Emigratie Commissie van de Algemene Emigratie Centrale, de Christelijke Emigratie Centrale en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting; een kopie van het advies en de nota aan het KCES-bestuur van de commissie ter bestudering van de Katholieke Emigratie Organisatie, ingesteld door het KCES-bestuur 27-12-1961 en verhandelingen over de opvang van buitenlandse werknemers in Nederland (m.n. Italiaanse en Spaanse werknemers, inclusief lijsten van zielzorgers van Spaanse / Italiaanse werknemers in Nederland).

Tevens bevat de omslag enige documentatie (een exemplaar van het tijdschrift 'Emigratie'. Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan emigratievraagstukken (1958); circulaires).

Algemeen

Naam, varianten

Katholieke Arbeiders Vrouwen; Stichting Vrouwenbeweging van het NKV; Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond; KAV; VNKV

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Katholieke Arbeiders Beweging

en Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

 

In de jaren twintig ontstond de behoefte aan de organisatie van de Katholieke Arbeidersvrouwen. Evenals de arbeidersjeugd vormden de Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV) een onderdeel van het Roomskatholieke Werkliedenverbond (RKWV), waarbij zowel standsorganisaties als vakbonden waren aangesloten.

 

Na 1945 werd de Katholieke Arbeiders Vrouwen opnieuw opgericht, ditmaal als onderdeel van de Katholieke Arbeiders Beweging. De afdelingen waren diocesaan georganiseerd. Vanaf 1955 streefden de KAV naar meer invloed op het landelijk beleid van de Katholieke Arbeidersbeweging en naar een landelijke organisatie van de Katholieke Arbeiders Vrouwen. Diocesane hoofdleidsters richten in 1955 een 'Nationaal Werkcomité der Katholieke Arbeiders Vrouwen op.

 

In 1966 werd de KAV een zelfstandige, landelijk georganiseerde beweging: de Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (VNKV). Ook de VNKV had plaatselijke afdelingen.

 

In 1981 traden de Brabantse afdelingen uit om verder te gaan als Katholieke Vrouwenbeweging Brabant en werd de KAV omgedoopt tot Vereniging van Nederlandse Katholieke Vrouwen (VNKV). Fusiebesprekingen met de Vrouwenbond NVV/FNV mislukten eind jaren tachtig. In 1996 werd de Vereniging van Nederlandse Katholieke Vrouwen opgeheven.

 

Vanaf 1949 maakten de Katholieke Arbeidersvrouwen deel uit van het Centrum van de Katholieke Vrouwenbeweging; vanaf 1963 waren zij eveneens direct vertegenwoordigd in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de VNKV afgevaardigd werden naar de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité; de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur.

Taak, activiteiten

Voornaamste taak was de ontwikkeling van de rooms-katholieke arbeidersvrouwen door scholing en vorming. Concreet gebeurde dit door geven van cursussen (algemene ontwikkeling; religieuze onderwerpen ten behoeve van de opvoeding; modern huishouden) en ontspanning.

Voorloper

Katholieke Arbeiders Vrouwen

Opvolger

Vereniging van Nederlandse Katholieke Vrouwen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur

periodieken

Jaarverslag Katholieke Arbeidersvrouwen Beweging 1956-….

 

literatuur

Derks, M.E.B. en C.J.M. Halkes, 'Roomse dochters'. Katholieke vrouwen en hun beweging (Baarn 1992).

 

Derks, M.E.B. en M. Huisman, Edelmoedig, fier en vrij. Katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging (Hilversum 2002).

 

Eijl, C.J. van, Maandag tolereren we niets meer. Vrouwen, arbeid en vakbeweging 1945-1990 (Amsterdam 1997).

 

Schilder, Marian, Vrouwen tussen de zuilen: emigratie en katholieke vrouwen, de katholieke vrouwenbeweging in de emigratieorganisatie, ca. 1950 - ca. 1960 (Doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam). [aanwezig in Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen KDC-scripties 188]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond

Periode archief

1955-1982

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming tot raadpleging kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

24,5 m.; 1370 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 990

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Notariële acte van oprichting van de Stichting Vrouwenbeweging van het NKV 1965 (inv.nr. 1)

 

- Stukken betreffende bestuursdagen 1950-1978 (inv.nr. 441)

- Stukken betreffende samenwerking tussen KAB, KAV, NKV en VNKV, 1963-1964 (inv.nr. 71)

- Lijst van vertegenwoordigingen van de nationale NKV in diverse organisaties 1966-1978 (inv.nr. 112)

 

emigratie:

- Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Emigratie Stichting 1962-1967 (inv.nr. 212)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het archief van de Katholieke Arbeiders Beweging bevat diverse bescheiden met betrekking tot contacten met de Katholieke Arbeiders Vrouwen, ook uit de periode voor 1955.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond

Periode archief

1955-1982

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming tot raadpleging kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

24,5 m.; 1370 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 990

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Notariële acte van oprichting van de Stichting Vrouwenbeweging van het NKV 1965 (inv.nr. 1)

 

- Stukken betreffende bestuursdagen 1950-1978 (inv.nr. 441)

- Stukken betreffende samenwerking tussen KAB, KAV, NKV en VNKV, 1963-1964 (inv.nr. 71)

- Lijst van vertegenwoordigingen van de nationale NKV in diverse organisaties 1966-1978 (inv.nr. 112)

 

emigratie:

- Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Emigratie Stichting 1962-1967 (inv.nr. 212)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het archief van de Katholieke Arbeiders Beweging bevat diverse bescheiden met betrekking tot contacten met de Katholieke Arbeiders Vrouwen, ook uit de periode voor 1955.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond
Inventaristekst

- inv.nr. 212 Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Emigratie Stichting 1962-1967

De omslag bevat o.m. correspondentie met de Katholieke Migratie Stichting, het Ministerie van Maatschappelijk Werk en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

Daarnaast enkele losse stukken zoals het 2e jaarverslag van de Vrouwen Emigratie Commissie van de Algemene Emigratie Centrale, de Christelijke Emigratie Centrale en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting; een kopie van het advies en de nota aan het KCES-bestuur van de commissie ter bestudering van de Katholieke Emigratie Organisatie, ingesteld door het KCES-bestuur 27-12-1961 en verhandelingen over de opvang van buitenlandse werknemers in Nederland (m.n. Italiaanse en Spaanse werknemers, inclusief lijsten van zielzorgers van Spaanse / Italiaanse werknemers in Nederland).

Tevens bevat de omslag enige documentatie (een exemplaar van het tijdschrift 'Emigratie'. Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan emigratievraagstukken (1958); circulaires).