Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bureau Internationale Technische Hulp (en taakopvolger)

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bureau Internationale Technische Hulp (en taakopvolger)
Periode van bestaan 1951-1980
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Bureau ITH; Directie Internationale Technische Hulp; DTH

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Commissie Internationale Technische Hulp

 

Het Bureau Internationale Technische Hulp (Bureau ITH) werd in 1951 in het leven geroepen als uitvoerend orgaan van de in datzelfde jaar ingestelde interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp . Dit Bureau zou aanvankelijk ressorteren onder het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, maar werd in hetzelfde jaar 1951 ondergebracht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationale Organisaties, dat onder verantwoordelijkheid viel van de Directeur-Generaal Politieke Zaken.

 

In 1964 werd het Bureau Internationale Technische Hulp opgevolgd door de Directie Internationale Technische Hulp (onderdeel van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken). De interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp werd opgeheven en vervangen door een Coördinatiecommissie.

 

Het Bureau ITH bestond aanvankelijk uit de afdeling Experts en Missies en de afdeling Fellowships. De Directie Internationale Technische Hulp zou vooral na 1964 worden opgesplitst in diverse bureaus en afdelingen. Voor emigratieonderzoek zijn in het bijzonder de bureaus van belang die belast werden met bilaterale technische hulpverlening (medefinancieringsprojecten en projecten in eigen beheer), en mogelijk de bureaus belast met onderwijs en onderzoek (Fellowships en Scholars van de Verenigde Naties).

 

De Directie Internationale Technische Hulp werd in 1980 opgeheven.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Bureau / de Directie Internationale Technische Hulp had als taak om op instructie van de interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp werkzaamheden te verrichten, die verband hielden met de verlening van technische en wetenschappelijke hulp aan minder ontwikkelde gebieden. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit het verzamelen van gegevens over de behoefte van ontwikkelingslanden aan technische en wetenschappelijke hulp; het inventariseren van mogelijkheden voor Nederland tot het verlenen van hulp en het bemiddelen bij uitzending van Nederlandse deskundigen.

 

Tussen de Nederlandse Emigratie Dienst, het Bureau Internationale Technische Hulp en de in 1947 op initiatief van werkgevers in het leven geroepen Stichting Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland Plan Export werd een taakverdeling afgesproken betreffende het beleid van de zogenaamde 'niveauemigratie': het uitzenden van hogere opgeleiden naar ontwikkelingslanden.

Voorloper

geen

Opvolger

Directie Internationale Technische Hulp

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

M.J.L. Dierikx e.a. (bewerkers), Nederlandse ontwikkelingssamenwerking . Bronnenuitgave, deel I 1945-1963 (Den Haag 2002) xxiii-xxiv, 929; 935. [de bronnenuitgave bevat diverse documenten, voortgebracht door het Bureau / Directie Internationale Technische Hulp, zie Register van Zaken, onder 'Bureau Interdepartementale Technische Hulp]

 

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

 

b) Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationale Technische Hulp (DTH) 1950-(1980)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Nationaal Archief, Den Haag

b) historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

Openbaarheid

a) beperkt

b) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) 430 m., 27389 inv.nrs., waarvan 123 inv.nrs. van het Bureau / de Directie Internationale Technische Hulp

b) nog in bewerking

Informatiedrager
Vernietigd

a) ja, zie inleiding inventaris

b) nog in bewerking

Toegang(en)

a) Inventaris op de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (Winschoten 2008) [met uitgebreide historische, organisatorische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventarislijst van het archief van het Bureau c.q. de Directie Technische Hulp 1950-1954; deelplaatsingslijsten

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) de archiefbescheiden van het Bureau / de Directie Internationale Technische Hulp zijn voor de periode 1949-1954 ondergebracht bij het ministeriearchief van Buitenlandse Zaken. Ze zijn niet opgenomen in het codearchief, maar onder 'afzonderlijke directies'.

 

Voor de zogenaamde 'ledendossiers' van vertegenwoordigers van andere ministeries in de interdepartementale commissie voor Internationale Technische Hulp, zie o.m.:

 

Ministerie van Landbouw, Directie Internationale Organisaties inv.nrs. 914, 921-928

 

Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie doos J 22 roze

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) onbekend

opmerkingen structuur archief

a-b) geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
Inhoud overig

Nationaal Archief

2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

- Bureau voor Internationale Technische Hulp: opzet, onderbrenging en begroting 1950-1951 (inv.nr. 24427)

- Bureau voor Internationale Technische Hulp: oprichting op 3 april 1951 en werkzaamheden 1950-1953 (inv.nr. 24428)

- Commissie voor Internationale Technische Hulp: oprichting op 3 april 1951, samenstelling, mutaties en werkzaamheden 1950-1954 (inv.nr. 24430)

 

- Hulpverlening aan landen 1949-1954 (inv.nrs. 24367-24425)

(o.m. Irak: verpleegsters 1949 (inv.nr. 24373) en irrigatie-ingenieurs 1951-1954 (inv.nr. 24375); Nederlands beleid betreffende uitzenden van assistent-deskundigen 1953-1954 (inv.nrs. 24398); Food en Agriculture Organization (FAO): uitzending Nederlandse bosbouwexperts en andere deskundigen (inv.nrs. 24441-24442)

 

 

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

Directie Internationale Technische Hulp (DTH) 1950-(1980)

Voorbeelden van archiefbescheiden betreffende projecten van Bureau ITH:

 

- Brazilië-Nederland (kolonie Holambra II; bezoeken van minister van Sociale Zaken, G.M.J. Veldkamp en G.D.J. Kraan, plv. Commissaris voor de Emigratie; J.E. de Quay 1963)

- Brazilië-Nederland, Instituto Cristao - Curitiba, rapport landbouw- en emigratieattaché (1964)

- Brazilië-Nederland, protestant christelijke kolonie coöperatie Castrolanda

 

- Chili, landbouwkolonisatie (migratieverdrag Chili-Nederland 1962; memorandum B.W. Haveman, directeur Intergovernmental Committee for European Migration, Genève, over besprekingen met de Chileense autoriteiten).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het archief over de periode 1949-1954 is in 2002 ter bewerking overgedragen aan de Centrale Archief Selectiedienst in Winschoten en verwerkt in het departementale archief van Buitenlandse Zaken zoals overgedragen aan het Nationaal Archief in 2008 (toegangsnr. 2.05.117). De archiefbescheiden over de periode 1954-1980 zijn nog in bewerking bij de CAS (stand per oktober 2008). Het is niet bekend hoeveel er bewaard zal blijven van het hierboven gesignaleerde materiaal.

Algemeen

Naam, varianten

Bureau ITH; Directie Internationale Technische Hulp; DTH

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Commissie Internationale Technische Hulp

 

Het Bureau Internationale Technische Hulp (Bureau ITH) werd in 1951 in het leven geroepen als uitvoerend orgaan van de in datzelfde jaar ingestelde interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp . Dit Bureau zou aanvankelijk ressorteren onder het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, maar werd in hetzelfde jaar 1951 ondergebracht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationale Organisaties, dat onder verantwoordelijkheid viel van de Directeur-Generaal Politieke Zaken.

 

In 1964 werd het Bureau Internationale Technische Hulp opgevolgd door de Directie Internationale Technische Hulp (onderdeel van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken). De interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp werd opgeheven en vervangen door een Coördinatiecommissie.

 

Het Bureau ITH bestond aanvankelijk uit de afdeling Experts en Missies en de afdeling Fellowships. De Directie Internationale Technische Hulp zou vooral na 1964 worden opgesplitst in diverse bureaus en afdelingen. Voor emigratieonderzoek zijn in het bijzonder de bureaus van belang die belast werden met bilaterale technische hulpverlening (medefinancieringsprojecten en projecten in eigen beheer), en mogelijk de bureaus belast met onderwijs en onderzoek (Fellowships en Scholars van de Verenigde Naties).

 

De Directie Internationale Technische Hulp werd in 1980 opgeheven.

Taak, activiteiten

Het Bureau / de Directie Internationale Technische Hulp had als taak om op instructie van de interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp werkzaamheden te verrichten, die verband hielden met de verlening van technische en wetenschappelijke hulp aan minder ontwikkelde gebieden. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit het verzamelen van gegevens over de behoefte van ontwikkelingslanden aan technische en wetenschappelijke hulp; het inventariseren van mogelijkheden voor Nederland tot het verlenen van hulp en het bemiddelen bij uitzending van Nederlandse deskundigen.

 

Tussen de Nederlandse Emigratie Dienst, het Bureau Internationale Technische Hulp en de in 1947 op initiatief van werkgevers in het leven geroepen Stichting Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland Plan Export werd een taakverdeling afgesproken betreffende het beleid van de zogenaamde 'niveauemigratie': het uitzenden van hogere opgeleiden naar ontwikkelingslanden.

Voorloper

geen

Opvolger

Directie Internationale Technische Hulp

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

M.J.L. Dierikx e.a. (bewerkers), Nederlandse ontwikkelingssamenwerking . Bronnenuitgave, deel I 1945-1963 (Den Haag 2002) xxiii-xxiv, 929; 935. [de bronnenuitgave bevat diverse documenten, voortgebracht door het Bureau / Directie Internationale Technische Hulp, zie Register van Zaken, onder 'Bureau Interdepartementale Technische Hulp]

 

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

 

b) Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationale Technische Hulp (DTH) 1950-(1980)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Nationaal Archief, Den Haag

b) historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

Openbaarheid

a) beperkt

b) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) 430 m., 27389 inv.nrs., waarvan 123 inv.nrs. van het Bureau / de Directie Internationale Technische Hulp

b) nog in bewerking

Informatiedrager
Vernietigd

a) ja, zie inleiding inventaris

b) nog in bewerking

Toegang(en)

a) Inventaris op de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (Winschoten 2008) [met uitgebreide historische, organisatorische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventarislijst van het archief van het Bureau c.q. de Directie Technische Hulp 1950-1954; deelplaatsingslijsten

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) de archiefbescheiden van het Bureau / de Directie Internationale Technische Hulp zijn voor de periode 1949-1954 ondergebracht bij het ministeriearchief van Buitenlandse Zaken. Ze zijn niet opgenomen in het codearchief, maar onder 'afzonderlijke directies'.

 

Voor de zogenaamde 'ledendossiers' van vertegenwoordigers van andere ministeries in de interdepartementale commissie voor Internationale Technische Hulp, zie o.m.:

 

Ministerie van Landbouw, Directie Internationale Organisaties inv.nrs. 914, 921-928

 

Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie doos J 22 roze

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) onbekend

opmerkingen structuur archief

a-b) geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
Inhoud overig

Nationaal Archief

2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

- Bureau voor Internationale Technische Hulp: opzet, onderbrenging en begroting 1950-1951 (inv.nr. 24427)

- Bureau voor Internationale Technische Hulp: oprichting op 3 april 1951 en werkzaamheden 1950-1953 (inv.nr. 24428)

- Commissie voor Internationale Technische Hulp: oprichting op 3 april 1951, samenstelling, mutaties en werkzaamheden 1950-1954 (inv.nr. 24430)

 

- Hulpverlening aan landen 1949-1954 (inv.nrs. 24367-24425)

(o.m. Irak: verpleegsters 1949 (inv.nr. 24373) en irrigatie-ingenieurs 1951-1954 (inv.nr. 24375); Nederlands beleid betreffende uitzenden van assistent-deskundigen 1953-1954 (inv.nrs. 24398); Food en Agriculture Organization (FAO): uitzending Nederlandse bosbouwexperts en andere deskundigen (inv.nrs. 24441-24442)

 

 

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

Directie Internationale Technische Hulp (DTH) 1950-(1980)

Voorbeelden van archiefbescheiden betreffende projecten van Bureau ITH:

 

- Brazilië-Nederland (kolonie Holambra II; bezoeken van minister van Sociale Zaken, G.M.J. Veldkamp en G.D.J. Kraan, plv. Commissaris voor de Emigratie; J.E. de Quay 1963)

- Brazilië-Nederland, Instituto Cristao - Curitiba, rapport landbouw- en emigratieattaché (1964)

- Brazilië-Nederland, protestant christelijke kolonie coöperatie Castrolanda

 

- Chili, landbouwkolonisatie (migratieverdrag Chili-Nederland 1962; memorandum B.W. Haveman, directeur Intergovernmental Committee for European Migration, Genève, over besprekingen met de Chileense autoriteiten).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het archief over de periode 1949-1954 is in 2002 ter bewerking overgedragen aan de Centrale Archief Selectiedienst in Winschoten en verwerkt in het departementale archief van Buitenlandse Zaken zoals overgedragen aan het Nationaal Archief in 2008 (toegangsnr. 2.05.117). De archiefbescheiden over de periode 1954-1980 zijn nog in bewerking bij de CAS (stand per oktober 2008). Het is niet bekend hoeveel er bewaard zal blijven van het hierboven gesignaleerde materiaal.


Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

 

b) Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationale Technische Hulp (DTH) 1950-(1980)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Nationaal Archief, Den Haag

b) historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

Openbaarheid

a) beperkt

b) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) 430 m., 27389 inv.nrs., waarvan 123 inv.nrs. van het Bureau / de Directie Internationale Technische Hulp

b) nog in bewerking

Informatiedrager
Vernietigd

a) ja, zie inleiding inventaris

b) nog in bewerking

Toegang(en)

a) Inventaris op de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (Winschoten 2008) [met uitgebreide historische, organisatorische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventarislijst van het archief van het Bureau c.q. de Directie Technische Hulp 1950-1954; deelplaatsingslijsten

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) de archiefbescheiden van het Bureau / de Directie Internationale Technische Hulp zijn voor de periode 1949-1954 ondergebracht bij het ministeriearchief van Buitenlandse Zaken. Ze zijn niet opgenomen in het codearchief, maar onder 'afzonderlijke directies'.

 

Voor de zogenaamde 'ledendossiers' van vertegenwoordigers van andere ministeries in de interdepartementale commissie voor Internationale Technische Hulp, zie o.m.:

 

Ministerie van Landbouw, Directie Internationale Organisaties inv.nrs. 914, 921-928

 

Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie doos J 22 roze

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) onbekend

opmerkingen structuur archief

a-b) geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
Inhoud overig

Nationaal Archief

2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

- Bureau voor Internationale Technische Hulp: opzet, onderbrenging en begroting 1950-1951 (inv.nr. 24427)

- Bureau voor Internationale Technische Hulp: oprichting op 3 april 1951 en werkzaamheden 1950-1953 (inv.nr. 24428)

- Commissie voor Internationale Technische Hulp: oprichting op 3 april 1951, samenstelling, mutaties en werkzaamheden 1950-1954 (inv.nr. 24430)

 

- Hulpverlening aan landen 1949-1954 (inv.nrs. 24367-24425)

(o.m. Irak: verpleegsters 1949 (inv.nr. 24373) en irrigatie-ingenieurs 1951-1954 (inv.nr. 24375); Nederlands beleid betreffende uitzenden van assistent-deskundigen 1953-1954 (inv.nrs. 24398); Food en Agriculture Organization (FAO): uitzending Nederlandse bosbouwexperts en andere deskundigen (inv.nrs. 24441-24442)

 

 

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

Directie Internationale Technische Hulp (DTH) 1950-(1980)

Voorbeelden van archiefbescheiden betreffende projecten van Bureau ITH:

 

- Brazilië-Nederland (kolonie Holambra II; bezoeken van minister van Sociale Zaken, G.M.J. Veldkamp en G.D.J. Kraan, plv. Commissaris voor de Emigratie; J.E. de Quay 1963)

- Brazilië-Nederland, Instituto Cristao - Curitiba, rapport landbouw- en emigratieattaché (1964)

- Brazilië-Nederland, protestant christelijke kolonie coöperatie Castrolanda

 

- Chili, landbouwkolonisatie (migratieverdrag Chili-Nederland 1962; memorandum B.W. Haveman, directeur Intergovernmental Committee for European Migration, Genève, over besprekingen met de Chileense autoriteiten).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het archief over de periode 1949-1954 is in 2002 ter bewerking overgedragen aan de Centrale Archief Selectiedienst in Winschoten en verwerkt in het departementale archief van Buitenlandse Zaken zoals overgedragen aan het Nationaal Archief in 2008 (toegangsnr. 2.05.117). De archiefbescheiden over de periode 1954-1980 zijn nog in bewerking bij de CAS (stand per oktober 2008). Het is niet bekend hoeveel er bewaard zal blijven van het hierboven gesignaleerde materiaal.


Analyse archivalia