Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat (-Generaal) te Montreal (Quebec), Canada

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat (-Generaal) te Montreal (Quebec), Canada
Periode van bestaan 1922-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en Gezantschap / Ambassade te Ottawa 1939-1974

 

De status van de consulaire post in Montreal was van 1945-1952 een consulaat-generaal; van 1952-1959 een consulaat en vanaf 1959 opnieuw een consulaat-generaal. Aan het hoofd van het consulaat(-generaal) Montreal staat een beroeps consul(-generaal). Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Ottawa. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Canada en is onderverdeeld in een aantal ressorten ten behoeve van kleinere, meestal honoraire (vice-)consulaten.

 

Aan het consulaat-generaal Montreal was een emigratieambtenaar verbonden, die viel onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Ottawa (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van het consulaat(-generaal) Montreal zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Ottawa.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.10 archief van het Consulaat(-Generaal) te Montreal 1922-1954

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

 

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 12,5 m.; 226 inv.nrs.

b) 19 m. totaal; Montreal 194 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 2,5 m.

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat (-Generaal) te Montreal (Canada) (1916)1922-1954 (Den Haag 1990/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) Een duidelijke archiefordening ontbrak. De dossiers zijn alleen zaaksgewijs geordend.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.48.10 Montreal 1922-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1927-1953 (inv.nrs. 1-64)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.10 Montreal 1922-1954

arbeid :

Stukken betreffende werkloosheid onder Nederlandse immigranten in Canada 1954 (inv.nr. 99)

 

juridische zaken en nationaliteit :

- Stukken betreffende het Nederlanderschap 1930-1954 (inv.nr. 145)*

- Stukken betreffende huwelijken tussen Nederlanders en Canadezen 1945-1952 (inv.nr. 155)

- Stukken betreffende Nederlandse militairen in het Canadese leger 1946, 1952-1953 (inv.nr. 157)

- Stukken betreffende het overlijden van passagiers aan boord van het Nederlandse schip 'Volendam' 1951-1952 (inv.nr. 158)

 

(culturele) verenigingen :

Stukken betreffende Nederlandse verenigingen in Canada 1924-1928, 1937-1951 (inv.nr. 139)

Stukken betreffende Nederlandse kerken en kerkdiensten in Canada 1940-1954 (inv.nr. 142)

 

Koninklijk Huis

Stukken betreffende het bezoek van Prins Bernhard aan Quebec en Ottawa 1949-1950 (inv.nr. 153)*

 

2.05.156 Montreal 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen 1945-1974 (inv.nr. 1108-1117): hierin: Dienstreis van de emigratieattaché te Ottawa, de heer A.S.Tuinman naar de maritieme provincies, 1945-1955 (inv.nr. 1108)

 

juridische aangelegenheden

- Wetgeving van Nederland en Canada betreffende de naturalisatie van Nederlanders, 1955-1963 (inv.nr. 1021)

- Wetgeving van Nederland en Canada betreffende het verkrijgen van een nationaliteit, 1955-1964 (inv.nr. 1023)

- Regelgeving van Nederland betreffende het verkrijgen van het Canadees staatsburgerschap voor minderjarige Nederlanders, 1965-1969 (inv.nr. 1039)

 

emigratie

- Richtlijnen van Nederland betreffende de kapitaalverschaffing aan de Nederlandse migrant, 1952-1958 (inv.nr. 1062)

- Migratie van Nederlanders naar Canada en de eventuele vestiging van Nederlanders uit Indonesië in Centraal-Afrika, 1952-1960 (inv.nr. 1063)

- Mogelijkheden betreffende de werkgelegenheid voor de Nederlandse migranten in Canada, 1955-1957 (inv.nr. 1064)

- Sociale voorzieningen voor de Nederlandse migranten in Canada 1955-1962 (inv.nr. 1065)

- Regelgeving van Canada betreffende de migratie, 1965-1973 (inv.nr. 1066)

- Verslagen van de Nederlandse emigratiedienst in Canada betreffende de migratie in Canada, 1968-1974 (inv.nr. 1067)

- Stukken betreffende de oprichting van de Canada Netherlands Council te Vancouver ter bevordering van Nederlandse culturele aangelegenheden 1960-1961 (inv.nr. 1092)

- Richtlijnen van Nederland betreffende de Nederlandse dienstplicht voor Nederlanders in Canada, 1955-1964 (inv.nr. 1135)

- Richtlijnen van Nederland betreffende naturalisatie, ontslag en verblijf in het buitenland van medewerkers van de Nederlandse krijgsmacht 1956-1964 (inv.nr. 1136)

- Het verlenen van medewerking bij medische onderzoeken bij de Nederlandse ex-militairen in Canada, 1965-1972 (inv.nr. 1137)

 

sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland betreffende de behandeling van nooduitkeringen aan Nederlanders in Canada 1955-1964 (inv.nr. 1079)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de wereldtentoonstelling (Expo) 1967 te Montreal en de Nederlandse bijdrage 1963-1974 (inv.nrs. 1097-1104)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) 2.05.48.10 Montreal 1922-1954

Het postarchief bevat tevens documenten betreffende emigratie daterend van vóór de onderzoeksperiode: stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Canada, staten met opgaven van Nederlandse emigranten naar Canada, stukken betreffende en afkomstig van de Emigratie Centrale Holland en de Stichting Landverhuizing Nederland 1922-1940 (inv.nrs. 91-98) en persoonsdossiers van Nederlanders (tijdelijk) verblijvend in Canada 1922-1945 (inv.nrs. 161-226)

 

2) 2.05.156 Montreal 1955-1974

Het postarchief bevat tevens documenten betreffende emigratie daterend van na de onderzoeksperiode: Stukken betreffende de problematiek op het gebied van de zorg voor Nederlandse bejaarden in Canada 1973 (inv.nr. 1087).

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Montreal (Quebec), Canada
Inventaristekst

2.05.48.10 Montreal 1922-1954

 

inv.nr. 145 Stukken betreffende het Nederlanderschap 1930-1954

Het dossier bevat correspondentie van het consulaat-generaal met de overige posten in Canada; met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en met Canadese correspondenten over (interpretatie en implementatie van) nationaliteitskwesties, vaak oorlogsgerelateerde (Nederlandse mannen in vreemde krijgsdienst; oorlogsbruiden).

 

inv.nr. 153 Stukken betreffende het bezoek van Prins Bernhard aan Quebec en Ottawa 1949-1950

Conform inventarisbeschrijving. Zie ook Canada, External Affairs, RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-1-40 Visit of Prince Bernhard of the Netherlands to Canada 1949-1950 (o.m. radiotoespraak ten behoeve van emigranten).

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en Gezantschap / Ambassade te Ottawa 1939-1974

 

De status van de consulaire post in Montreal was van 1945-1952 een consulaat-generaal; van 1952-1959 een consulaat en vanaf 1959 opnieuw een consulaat-generaal. Aan het hoofd van het consulaat(-generaal) Montreal staat een beroeps consul(-generaal). Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Ottawa. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Canada en is onderverdeeld in een aantal ressorten ten behoeve van kleinere, meestal honoraire (vice-)consulaten.

 

Aan het consulaat-generaal Montreal was een emigratieambtenaar verbonden, die viel onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Ottawa (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten

De taken van het consulaat(-generaal) Montreal zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Ottawa.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.10 archief van het Consulaat(-Generaal) te Montreal 1922-1954

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

 

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 12,5 m.; 226 inv.nrs.

b) 19 m. totaal; Montreal 194 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 2,5 m.

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat (-Generaal) te Montreal (Canada) (1916)1922-1954 (Den Haag 1990/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) Een duidelijke archiefordening ontbrak. De dossiers zijn alleen zaaksgewijs geordend.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.48.10 Montreal 1922-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1927-1953 (inv.nrs. 1-64)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.10 Montreal 1922-1954

arbeid :

Stukken betreffende werkloosheid onder Nederlandse immigranten in Canada 1954 (inv.nr. 99)

 

juridische zaken en nationaliteit :

- Stukken betreffende het Nederlanderschap 1930-1954 (inv.nr. 145)*

- Stukken betreffende huwelijken tussen Nederlanders en Canadezen 1945-1952 (inv.nr. 155)

- Stukken betreffende Nederlandse militairen in het Canadese leger 1946, 1952-1953 (inv.nr. 157)

- Stukken betreffende het overlijden van passagiers aan boord van het Nederlandse schip 'Volendam' 1951-1952 (inv.nr. 158)

 

(culturele) verenigingen :

Stukken betreffende Nederlandse verenigingen in Canada 1924-1928, 1937-1951 (inv.nr. 139)

Stukken betreffende Nederlandse kerken en kerkdiensten in Canada 1940-1954 (inv.nr. 142)

 

Koninklijk Huis

Stukken betreffende het bezoek van Prins Bernhard aan Quebec en Ottawa 1949-1950 (inv.nr. 153)*

 

2.05.156 Montreal 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen 1945-1974 (inv.nr. 1108-1117): hierin: Dienstreis van de emigratieattaché te Ottawa, de heer A.S.Tuinman naar de maritieme provincies, 1945-1955 (inv.nr. 1108)

 

juridische aangelegenheden

- Wetgeving van Nederland en Canada betreffende de naturalisatie van Nederlanders, 1955-1963 (inv.nr. 1021)

- Wetgeving van Nederland en Canada betreffende het verkrijgen van een nationaliteit, 1955-1964 (inv.nr. 1023)

- Regelgeving van Nederland betreffende het verkrijgen van het Canadees staatsburgerschap voor minderjarige Nederlanders, 1965-1969 (inv.nr. 1039)

 

emigratie

- Richtlijnen van Nederland betreffende de kapitaalverschaffing aan de Nederlandse migrant, 1952-1958 (inv.nr. 1062)

- Migratie van Nederlanders naar Canada en de eventuele vestiging van Nederlanders uit Indonesië in Centraal-Afrika, 1952-1960 (inv.nr. 1063)

- Mogelijkheden betreffende de werkgelegenheid voor de Nederlandse migranten in Canada, 1955-1957 (inv.nr. 1064)

- Sociale voorzieningen voor de Nederlandse migranten in Canada 1955-1962 (inv.nr. 1065)

- Regelgeving van Canada betreffende de migratie, 1965-1973 (inv.nr. 1066)

- Verslagen van de Nederlandse emigratiedienst in Canada betreffende de migratie in Canada, 1968-1974 (inv.nr. 1067)

- Stukken betreffende de oprichting van de Canada Netherlands Council te Vancouver ter bevordering van Nederlandse culturele aangelegenheden 1960-1961 (inv.nr. 1092)

- Richtlijnen van Nederland betreffende de Nederlandse dienstplicht voor Nederlanders in Canada, 1955-1964 (inv.nr. 1135)

- Richtlijnen van Nederland betreffende naturalisatie, ontslag en verblijf in het buitenland van medewerkers van de Nederlandse krijgsmacht 1956-1964 (inv.nr. 1136)

- Het verlenen van medewerking bij medische onderzoeken bij de Nederlandse ex-militairen in Canada, 1965-1972 (inv.nr. 1137)

 

sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland betreffende de behandeling van nooduitkeringen aan Nederlanders in Canada 1955-1964 (inv.nr. 1079)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de wereldtentoonstelling (Expo) 1967 te Montreal en de Nederlandse bijdrage 1963-1974 (inv.nrs. 1097-1104)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) 2.05.48.10 Montreal 1922-1954

Het postarchief bevat tevens documenten betreffende emigratie daterend van vóór de onderzoeksperiode: stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Canada, staten met opgaven van Nederlandse emigranten naar Canada, stukken betreffende en afkomstig van de Emigratie Centrale Holland en de Stichting Landverhuizing Nederland 1922-1940 (inv.nrs. 91-98) en persoonsdossiers van Nederlanders (tijdelijk) verblijvend in Canada 1922-1945 (inv.nrs. 161-226)

 

2) 2.05.156 Montreal 1955-1974

Het postarchief bevat tevens documenten betreffende emigratie daterend van na de onderzoeksperiode: Stukken betreffende de problematiek op het gebied van de zorg voor Nederlandse bejaarden in Canada 1973 (inv.nr. 1087).


Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.10 archief van het Consulaat(-Generaal) te Montreal 1922-1954

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

 

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 12,5 m.; 226 inv.nrs.

b) 19 m. totaal; Montreal 194 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 2,5 m.

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat (-Generaal) te Montreal (Canada) (1916)1922-1954 (Den Haag 1990/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) Een duidelijke archiefordening ontbrak. De dossiers zijn alleen zaaksgewijs geordend.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.48.10 Montreal 1922-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1927-1953 (inv.nrs. 1-64)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.10 Montreal 1922-1954

arbeid :

Stukken betreffende werkloosheid onder Nederlandse immigranten in Canada 1954 (inv.nr. 99)

 

juridische zaken en nationaliteit :

- Stukken betreffende het Nederlanderschap 1930-1954 (inv.nr. 145)*

- Stukken betreffende huwelijken tussen Nederlanders en Canadezen 1945-1952 (inv.nr. 155)

- Stukken betreffende Nederlandse militairen in het Canadese leger 1946, 1952-1953 (inv.nr. 157)

- Stukken betreffende het overlijden van passagiers aan boord van het Nederlandse schip 'Volendam' 1951-1952 (inv.nr. 158)

 

(culturele) verenigingen :

Stukken betreffende Nederlandse verenigingen in Canada 1924-1928, 1937-1951 (inv.nr. 139)

Stukken betreffende Nederlandse kerken en kerkdiensten in Canada 1940-1954 (inv.nr. 142)

 

Koninklijk Huis

Stukken betreffende het bezoek van Prins Bernhard aan Quebec en Ottawa 1949-1950 (inv.nr. 153)*

 

2.05.156 Montreal 1955-1974

- Verslagen over dienstreizen 1945-1974 (inv.nr. 1108-1117): hierin: Dienstreis van de emigratieattaché te Ottawa, de heer A.S.Tuinman naar de maritieme provincies, 1945-1955 (inv.nr. 1108)

 

juridische aangelegenheden

- Wetgeving van Nederland en Canada betreffende de naturalisatie van Nederlanders, 1955-1963 (inv.nr. 1021)

- Wetgeving van Nederland en Canada betreffende het verkrijgen van een nationaliteit, 1955-1964 (inv.nr. 1023)

- Regelgeving van Nederland betreffende het verkrijgen van het Canadees staatsburgerschap voor minderjarige Nederlanders, 1965-1969 (inv.nr. 1039)

 

emigratie

- Richtlijnen van Nederland betreffende de kapitaalverschaffing aan de Nederlandse migrant, 1952-1958 (inv.nr. 1062)

- Migratie van Nederlanders naar Canada en de eventuele vestiging van Nederlanders uit Indonesië in Centraal-Afrika, 1952-1960 (inv.nr. 1063)

- Mogelijkheden betreffende de werkgelegenheid voor de Nederlandse migranten in Canada, 1955-1957 (inv.nr. 1064)

- Sociale voorzieningen voor de Nederlandse migranten in Canada 1955-1962 (inv.nr. 1065)

- Regelgeving van Canada betreffende de migratie, 1965-1973 (inv.nr. 1066)

- Verslagen van de Nederlandse emigratiedienst in Canada betreffende de migratie in Canada, 1968-1974 (inv.nr. 1067)

- Stukken betreffende de oprichting van de Canada Netherlands Council te Vancouver ter bevordering van Nederlandse culturele aangelegenheden 1960-1961 (inv.nr. 1092)

- Richtlijnen van Nederland betreffende de Nederlandse dienstplicht voor Nederlanders in Canada, 1955-1964 (inv.nr. 1135)

- Richtlijnen van Nederland betreffende naturalisatie, ontslag en verblijf in het buitenland van medewerkers van de Nederlandse krijgsmacht 1956-1964 (inv.nr. 1136)

- Het verlenen van medewerking bij medische onderzoeken bij de Nederlandse ex-militairen in Canada, 1965-1972 (inv.nr. 1137)

 

sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland betreffende de behandeling van nooduitkeringen aan Nederlanders in Canada 1955-1964 (inv.nr. 1079)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de wereldtentoonstelling (Expo) 1967 te Montreal en de Nederlandse bijdrage 1963-1974 (inv.nrs. 1097-1104)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) 2.05.48.10 Montreal 1922-1954

Het postarchief bevat tevens documenten betreffende emigratie daterend van vóór de onderzoeksperiode: stukken betreffende de emigratie van Nederlanders naar Canada, staten met opgaven van Nederlandse emigranten naar Canada, stukken betreffende en afkomstig van de Emigratie Centrale Holland en de Stichting Landverhuizing Nederland 1922-1940 (inv.nrs. 91-98) en persoonsdossiers van Nederlanders (tijdelijk) verblijvend in Canada 1922-1945 (inv.nrs. 161-226)

 

2) 2.05.156 Montreal 1955-1974

Het postarchief bevat tevens documenten betreffende emigratie daterend van na de onderzoeksperiode: Stukken betreffende de problematiek op het gebied van de zorg voor Nederlandse bejaarden in Canada 1973 (inv.nr. 1087).


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Montreal (Quebec), Canada
Inventaristekst

2.05.48.10 Montreal 1922-1954

 

inv.nr. 145 Stukken betreffende het Nederlanderschap 1930-1954

Het dossier bevat correspondentie van het consulaat-generaal met de overige posten in Canada; met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en met Canadese correspondenten over (interpretatie en implementatie van) nationaliteitskwesties, vaak oorlogsgerelateerde (Nederlandse mannen in vreemde krijgsdienst; oorlogsbruiden).

 

inv.nr. 153 Stukken betreffende het bezoek van Prins Bernhard aan Quebec en Ottawa 1949-1950

Conform inventarisbeschrijving. Zie ook Canada, External Affairs, RG 25, series G-2, vol. 3982, file 9908-AB-1-40 Visit of Prince Bernhard of the Netherlands to Canada 1949-1950 (o.m. radiotoespraak ten behoeve van emigranten).