Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Mertens, Conrad Gerardus Antonius

Naam archiefvormer Mertens, Conrad Gerardus Antonius
Leefjaren 1918-
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Gérard Mertens

Biografie

  parlement.com:C.G.A.Mertens

Functies

- 1947-1957 voorzitter Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

- 1954-1975 voorzitter Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

- 1947-1975 lid Stichting van de Landbouw (1954) / Landbouwschap

- 1949-1957 lid partijbestuur KVP

- 1952-1978 lid Eerste Kamer

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Mertens, C.G.A. en Ton Duffhues (red.), Achteraf bekeken. De memoires van C.G.A. Mertens: katholiek, boer en bestuurder in hart en nieren (Nijmegen 2007).

 

Rutten, W.J.M.J., 'Eén van de tweehonderd: C.G.A. Mertens (geb. 1918).' in: Hoppenbrouwers, P.C.M. (red.), Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland (Groningen 1991) 156-167.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief C.G.A. Mertens

Periode archief

1945-1996

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

2,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het Archief C.G.A. Mertens (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 1021

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

Correspondentie (inv.nrs. 1-5; 11-15)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlandse Boeren 1951-1955, 1960-1962, 1967, 1971, 1974 (inv.nr. 34)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving archief Conrad Gerardus Antonius Mertens
Inventaristekst

inv.nr. 12 Correspondentie

- met O. Haffmans (1960). Betreft o.m. Nederlandse emigranten in Luxemburg.

 

inv.nr. 14 Correspondentie

- met D.A.E. Loos (1956). Betreft o.m. Nederlandse emigranten in Luxemburg.

 

inv.nr. 34 Stukken betreffende de emigratie van Nederlandse Boeren 1951-1955, 1960-1962, 1967, 1971, 1974

Het dossier bevat ingekomen en minuten van uitgaande correspondentie van C. Mertens uit hoofde van zijn functie als voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en als voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond.

De correspondentie 1951-1952 betreft enkele brieven met de landbouwattaché te Brussel, betrekking tot de plaatsing van Nederlandse boeren in Luxemburg.

De correspondentie 1953-1955 bevat persoonlijke correspondentie betreffende de problematiek van emigratie naar Frankrijk (achterstelling Nederlandse boeren a.g.v. pachtwet, taal- en aanpassingproblemen) en de problemen met het opleidingscentrum van de KNBTB, Chateau d'Artigues.

De correspondentie 1960-1974 bestaat uit brieven, afkomstig van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Meestal betreft het uitnodigingen of korte attenderingen op lopende zaken (betreffende de Credit Union St. Willibrord, Canada; de vestigingen Holambra I en II in Brazilië).

Algemeen

Naam, varianten

Gérard Mertens

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

Stichting van de Landbouw

Katholieke Volkspartij

Literatuur

Mertens, C.G.A. en Ton Duffhues (red.), Achteraf bekeken. De memoires van C.G.A. Mertens: katholiek, boer en bestuurder in hart en nieren (Nijmegen 2007).

 

Rutten, W.J.M.J., 'Eén van de tweehonderd: C.G.A. Mertens (geb. 1918).' in: Hoppenbrouwers, P.C.M. (red.), Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland (Groningen 1991) 156-167.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief C.G.A. Mertens

Periode archief

1945-1996

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

2,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het Archief C.G.A. Mertens (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 1021

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

Correspondentie (inv.nrs. 1-5; 11-15)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlandse Boeren 1951-1955, 1960-1962, 1967, 1971, 1974 (inv.nr. 34)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief C.G.A. Mertens

Periode archief

1945-1996

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

2,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het Archief C.G.A. Mertens (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 1021

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

Correspondentie (inv.nrs. 1-5; 11-15)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlandse Boeren 1951-1955, 1960-1962, 1967, 1971, 1974 (inv.nr. 34)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving archief Conrad Gerardus Antonius Mertens
Inventaristekst

inv.nr. 12 Correspondentie

- met O. Haffmans (1960). Betreft o.m. Nederlandse emigranten in Luxemburg.

 

inv.nr. 14 Correspondentie

- met D.A.E. Loos (1956). Betreft o.m. Nederlandse emigranten in Luxemburg.

 

inv.nr. 34 Stukken betreffende de emigratie van Nederlandse Boeren 1951-1955, 1960-1962, 1967, 1971, 1974

Het dossier bevat ingekomen en minuten van uitgaande correspondentie van C. Mertens uit hoofde van zijn functie als voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en als voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond.

De correspondentie 1951-1952 betreft enkele brieven met de landbouwattaché te Brussel, betrekking tot de plaatsing van Nederlandse boeren in Luxemburg.

De correspondentie 1953-1955 bevat persoonlijke correspondentie betreffende de problematiek van emigratie naar Frankrijk (achterstelling Nederlandse boeren a.g.v. pachtwet, taal- en aanpassingproblemen) en de problemen met het opleidingscentrum van de KNBTB, Chateau d'Artigues.

De correspondentie 1960-1974 bestaat uit brieven, afkomstig van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Meestal betreft het uitnodigingen of korte attenderingen op lopende zaken (betreffende de Credit Union St. Willibrord, Canada; de vestigingen Holambra I en II in Brazilië).


Tijdelijk

Mertens, Conrad Gerardus Antonius

Bestand: 01Mertens_CGA
##autopsie Bestande Gevonden: 11Mertens_CGA
Naam archiefvormer Mertens, Conrad Gerardus Antonius
Naam, varianten

Gérard Mertens

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1918-
Biografie

  parlement.com:C.G.A.Mertens

Biografie (link)
Functies

- 1947-1957 voorzitter Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

- 1954-1975 voorzitter Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

- 1947-1975 lid Stichting van de Landbouw (1954) / Landbouwschap

- 1949-1957 lid partijbestuur KVP

- 1952-1978 lid Eerste Kamer

Functies (link)
Literatuur

Mertens, C.G.A. en Ton Duffhues (red.), Achteraf bekeken. De memoires van C.G.A. Mertens: katholiek, boer en bestuurder in hart en nieren (Nijmegen 2007).

 

Rutten, W.J.M.J., 'Eén van de tweehonderd: C.G.A. Mertens (geb. 1918).' in: Hoppenbrouwers, P.C.M. (red.), Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland (Groningen 1991) 156-167.

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderpoliticus
Kerkelijke denominatie / zuil katholiek
Doelgroepen agrarische sector(aspirant-) emigranten (algemeen)beleidsmakers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

##01KNBTB# Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond##

##01SvdL# Stichting van de Landbouw##

##01KVP# Katholieke Volkspartij##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
Literatuur

Mertens, C.G.A. en Ton Duffhues (red.), Achteraf bekeken. De memoires van C.G.A. Mertens: katholiek, boer en bestuurder in hart en nieren (Nijmegen 2007).

 

Rutten, W.J.M.J., 'Eén van de tweehonderd: C.G.A. Mertens (geb. 1918).' in: Hoppenbrouwers, P.C.M. (red.), Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland (Groningen 1991) 156-167.

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief C.G.A. Mertens

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1945-1996

Periode archief (link)
Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

2,5 m.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Inventaris van het Archief C.G.A. Mertens (digitaal raadpleegbaar)

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

collectie 1021

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

Correspondentie (inv.nrs. 1-5; 11-15)*

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlandse Boeren 1951-1955, 1960-1962, 1967, 1971, 1974 (inv.nr. 34)*

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden BraziliëCanadaLuxemburgFrankrijk
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal