Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Heymeijer, Gerardus Johannes

Naam archiefvormer Heymeijer, Gerardus Johannes
Leefjaren 1903-1973
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

G.J. Heijmeijer

Biografie

Smits, Mari, Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 (Nijmegen 1996), 123.

Functies

- 1936-1945 secretaris / lid emigratiecommissie Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

- 1946-1949 voorzitter hoofdafdeling Sociale Zaken van de Stichting van de Landbouw

- 1946-1949 lid Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- 1946-1949 lid (vice-voorzitter) Raad van Beheer / Dagelijks Bestuur Stichting Landverhuizing Nederland

- 1949-1952 voorzitter Coöperatie Holambra (Cooperativa Agro-Pecuária do Nucleo Holandês Riberão, later hernoemd tot Coõperativa Agro-Pecuaria Holambra, gevestigd op de Fazenda Ribeirao, ten noorden van Sao Paulo, Brazilië)

- 1953-1968 consulent Grond en Pachtzaken

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Heymeijer, G.J., De emigratie van Nederlandsche landbouwers naar Frankrijk (Nijmegen/Utrecht 1926). [Oorspronkelijk doctoraalscriptie Wageningen, uitgegeven door de KNBTB]

 

Heymeijer, G.J. (red.), Wij boeren (Heemstede 1941).

Heymeijer, G.J., 'Redactioneel', in: Wij boeren, 8-9.

Heymeijer, G.J., 'Bewust worden', in: Wij boeren, 10-15.

Heymeijer, G.J., De emigratie van boeren naar Brazilië: rapport van een studiereis (z.p. 1948).

Heymeijer, G.J., Fazenda Ribeirão. De Hollandse kolonie in Brazilië (z.p.1948).

Heymeijer, G.J., Over de voorgeschiedenis van de Nederlandse boeren-emigratie naar Brazilië. Holambra 1948-1973, Manuscript (1973).

 

Smits, Mari, Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 (Nijmegen 1996).

 

Smits, Mari, Holambra: geschiedenis van een Nederlandse toekomstdroom in de Braziliaanse werkelijkheid, 1948-1988 (Nijmegen 1990).

 

Wijnen, C., Holambra I: Nederlandse boeren in coöperatief verband in Brazilië (Den Haag 1976).

 

Wijnen, C., Holambra, 1948-1998: van coöperatie van Nederlandse boeren en tuinders tot bloemenstad in Brazilië (Den Haag 1998).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van G.J. Heymeijer

Periode archief

1946-1973

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1,00 m.; 8 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Kortlang, Diederick, Inventaris van het archief van G.J. Heijmeijer, 1946-1973 (Den Haag 2006)

Kenmerk toegang

2.21.364

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is slecht geordend. Opschrift van de omslagen dekt vaak niet de inhoud.

Seriële bescheiden

- Verslagen bestuursvergaderingen 1951-1952 (inv.nr. 7)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Brazilië, kolonie Holambra, Fazenda Ribeirao 1946-1952 (o.m. oprichtingspapieren Emigratiestichting, correspondentie 1947-1950) (inv.nr. 1)

 

- Fazenda Ribeirao (o.m. emigratiemogelijkheden naar andere landen, correspondentie met o.m. Stichting Landverhuizing Nederland)

(inv.nr. 2)

 

- Financiën Holambra 1950-1954 (o.m. documentatie en diversen) (inv.nr. 3)

 

- Financiering 1947-1952 (o.m. crisiscorrespondentie; 'Van Waveren rapport': rapport van de commissie Ribeirao, ingesteld door het Ministerie van Sociale Zaken 1950 (inv.nr. 4)

 

- Ingekomen stukken 1950-1955; rapport J.S. Biesheuvel; correspondentie 1948-1949 (inv.nr. 5)

 

- Statuten en stukken betreffende het ontstaan van de kolonie (o.m. correspondentie met mgr. Koop en kardinaal de Jong) (inv.nr. 6)

 

- Rapport voorgeschiedenis Nederlandse boerenemigratie naar Brazilië / Holambra; problemen Holambra 1948, 1951-1952 (inv.nr. 7)

 

- Documentatie en kaartmateriaal (inv.nr. 8)

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

G.J. Heijmeijer

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

 

Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

Literatuur

Heymeijer, G.J., De emigratie van Nederlandsche landbouwers naar Frankrijk (Nijmegen/Utrecht 1926). [Oorspronkelijk doctoraalscriptie Wageningen, uitgegeven door de KNBTB]

 

Heymeijer, G.J. (red.), Wij boeren (Heemstede 1941).

Heymeijer, G.J., 'Redactioneel', in: Wij boeren, 8-9.

Heymeijer, G.J., 'Bewust worden', in: Wij boeren, 10-15.

Heymeijer, G.J., De emigratie van boeren naar Brazilië: rapport van een studiereis (z.p. 1948).

Heymeijer, G.J., Fazenda Ribeirão. De Hollandse kolonie in Brazilië (z.p.1948).

Heymeijer, G.J., Over de voorgeschiedenis van de Nederlandse boeren-emigratie naar Brazilië. Holambra 1948-1973, Manuscript (1973).

 

Smits, Mari, Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 (Nijmegen 1996).

 

Smits, Mari, Holambra: geschiedenis van een Nederlandse toekomstdroom in de Braziliaanse werkelijkheid, 1948-1988 (Nijmegen 1990).

 

Wijnen, C., Holambra I: Nederlandse boeren in coöperatief verband in Brazilië (Den Haag 1976).

 

Wijnen, C., Holambra, 1948-1998: van coöperatie van Nederlandse boeren en tuinders tot bloemenstad in Brazilië (Den Haag 1998).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van G.J. Heymeijer

Periode archief

1946-1973

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1,00 m.; 8 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Kortlang, Diederick, Inventaris van het archief van G.J. Heijmeijer, 1946-1973 (Den Haag 2006)

Kenmerk toegang

2.21.364

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is slecht geordend. Opschrift van de omslagen dekt vaak niet de inhoud.

Seriële bescheiden

- Verslagen bestuursvergaderingen 1951-1952 (inv.nr. 7)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Brazilië, kolonie Holambra, Fazenda Ribeirao 1946-1952 (o.m. oprichtingspapieren Emigratiestichting, correspondentie 1947-1950) (inv.nr. 1)

 

- Fazenda Ribeirao (o.m. emigratiemogelijkheden naar andere landen, correspondentie met o.m. Stichting Landverhuizing Nederland)

(inv.nr. 2)

 

- Financiën Holambra 1950-1954 (o.m. documentatie en diversen) (inv.nr. 3)

 

- Financiering 1947-1952 (o.m. crisiscorrespondentie; 'Van Waveren rapport': rapport van de commissie Ribeirao, ingesteld door het Ministerie van Sociale Zaken 1950 (inv.nr. 4)

 

- Ingekomen stukken 1950-1955; rapport J.S. Biesheuvel; correspondentie 1948-1949 (inv.nr. 5)

 

- Statuten en stukken betreffende het ontstaan van de kolonie (o.m. correspondentie met mgr. Koop en kardinaal de Jong) (inv.nr. 6)

 

- Rapport voorgeschiedenis Nederlandse boerenemigratie naar Brazilië / Holambra; problemen Holambra 1948, 1951-1952 (inv.nr. 7)

 

- Documentatie en kaartmateriaal (inv.nr. 8)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van G.J. Heymeijer

Periode archief

1946-1973

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1,00 m.; 8 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Kortlang, Diederick, Inventaris van het archief van G.J. Heijmeijer, 1946-1973 (Den Haag 2006)

Kenmerk toegang

2.21.364

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is slecht geordend. Opschrift van de omslagen dekt vaak niet de inhoud.

Seriële bescheiden

- Verslagen bestuursvergaderingen 1951-1952 (inv.nr. 7)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Brazilië, kolonie Holambra, Fazenda Ribeirao 1946-1952 (o.m. oprichtingspapieren Emigratiestichting, correspondentie 1947-1950) (inv.nr. 1)

 

- Fazenda Ribeirao (o.m. emigratiemogelijkheden naar andere landen, correspondentie met o.m. Stichting Landverhuizing Nederland)

(inv.nr. 2)

 

- Financiën Holambra 1950-1954 (o.m. documentatie en diversen) (inv.nr. 3)

 

- Financiering 1947-1952 (o.m. crisiscorrespondentie; 'Van Waveren rapport': rapport van de commissie Ribeirao, ingesteld door het Ministerie van Sociale Zaken 1950 (inv.nr. 4)

 

- Ingekomen stukken 1950-1955; rapport J.S. Biesheuvel; correspondentie 1948-1949 (inv.nr. 5)

 

- Statuten en stukken betreffende het ontstaan van de kolonie (o.m. correspondentie met mgr. Koop en kardinaal de Jong) (inv.nr. 6)

 

- Rapport voorgeschiedenis Nederlandse boerenemigratie naar Brazilië / Holambra; problemen Holambra 1948, 1951-1952 (inv.nr. 7)

 

- Documentatie en kaartmateriaal (inv.nr. 8)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Heymeijer, Gerardus Johannes

Bestand: 01Heymeijer
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Heymeijer, Gerardus Johannes
Naam, varianten

G.J. Heijmeijer

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1903-1973
Biografie

Smits, Mari, Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 (Nijmegen 1996), 123.

Biografie (link)
Functies

- 1936-1945 secretaris / lid emigratiecommissie Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

- 1946-1949 voorzitter hoofdafdeling Sociale Zaken van de Stichting van de Landbouw

- 1946-1949 lid Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- 1946-1949 lid (vice-voorzitter) Raad van Beheer / Dagelijks Bestuur Stichting Landverhuizing Nederland

- 1949-1952 voorzitter Coöperatie Holambra (Cooperativa Agro-Pecuária do Nucleo Holandês Riberão, later hernoemd tot Coõperativa Agro-Pecuaria Holambra, gevestigd op de Fazenda Ribeirao, ten noorden van Sao Paulo, Brazilië)

- 1953-1968 consulent Grond en Pachtzaken

Functies (link)
Literatuur

Heymeijer, G.J., De emigratie van Nederlandsche landbouwers naar Frankrijk (Nijmegen/Utrecht 1926). [Oorspronkelijk doctoraalscriptie Wageningen, uitgegeven door de KNBTB]

 

Heymeijer, G.J. (red.), Wij boeren (Heemstede 1941).

Heymeijer, G.J., 'Redactioneel', in: Wij boeren, 8-9.

Heymeijer, G.J., 'Bewust worden', in: Wij boeren, 10-15.

Heymeijer, G.J., De emigratie van boeren naar Brazilië: rapport van een studiereis (z.p. 1948).

Heymeijer, G.J., Fazenda Ribeirão. De Hollandse kolonie in Brazilië (z.p.1948).

Heymeijer, G.J., Over de voorgeschiedenis van de Nederlandse boeren-emigratie naar Brazilië. Holambra 1948-1973, Manuscript (1973).

 

Smits, Mari, Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 (Nijmegen 1996).

 

Smits, Mari, Holambra: geschiedenis van een Nederlandse toekomstdroom in de Braziliaanse werkelijkheid, 1948-1988 (Nijmegen 1990).

 

Wijnen, C., Holambra I: Nederlandse boeren in coöperatief verband in Brazilië (Den Haag 1976).

 

Wijnen, C., Holambra, 1948-1998: van coöperatie van Nederlandse boeren en tuinders tot bloemenstad in Brazilië (Den Haag 1998).

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurder
Kerkelijke denominatie / zuil katholiek
Doelgroepen agrarische sector(aspirant-) emigranten (algemeen)(aspirant-) immigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Stichting Landverhuizing Nederland#

#01Centrale Stichting Landbouw Emigratie#

 

##01KNBTB# Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
Literatuur

Heymeijer, G.J., De emigratie van Nederlandsche landbouwers naar Frankrijk (Nijmegen/Utrecht 1926). [Oorspronkelijk doctoraalscriptie Wageningen, uitgegeven door de KNBTB]

 

Heymeijer, G.J. (red.), Wij boeren (Heemstede 1941).

Heymeijer, G.J., 'Redactioneel', in: Wij boeren, 8-9.

Heymeijer, G.J., 'Bewust worden', in: Wij boeren, 10-15.

Heymeijer, G.J., De emigratie van boeren naar Brazilië: rapport van een studiereis (z.p. 1948).

Heymeijer, G.J., Fazenda Ribeirão. De Hollandse kolonie in Brazilië (z.p.1948).

Heymeijer, G.J., Over de voorgeschiedenis van de Nederlandse boeren-emigratie naar Brazilië. Holambra 1948-1973, Manuscript (1973).

 

Smits, Mari, Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 (Nijmegen 1996).

 

Smits, Mari, Holambra: geschiedenis van een Nederlandse toekomstdroom in de Braziliaanse werkelijkheid, 1948-1988 (Nijmegen 1990).

 

Wijnen, C., Holambra I: Nederlandse boeren in coöperatief verband in Brazilië (Den Haag 1976).

 

Wijnen, C., Holambra, 1948-1998: van coöperatie van Nederlandse boeren en tuinders tot bloemenstad in Brazilië (Den Haag 1998).

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van G.J. Heymeijer

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1946-1973

Periode archief (link)
Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

1,00 m.; 8 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Kortlang, Diederick, Inventaris van het archief van G.J. Heijmeijer, 1946-1973 (Den Haag 2006)

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

2.21.364

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

Het archief is slecht geordend. Opschrift van de omslagen dekt vaak niet de inhoud.

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

- Verslagen bestuursvergaderingen 1951-1952 (inv.nr. 7)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

- Brazilië, kolonie Holambra, Fazenda Ribeirao 1946-1952 (o.m. oprichtingspapieren Emigratiestichting, correspondentie 1947-1950) (inv.nr. 1)

 

- Fazenda Ribeirao (o.m. emigratiemogelijkheden naar andere landen, correspondentie met o.m. Stichting Landverhuizing Nederland)

(inv.nr. 2)

 

- Financiën Holambra 1950-1954 (o.m. documentatie en diversen) (inv.nr. 3)

 

- Financiering 1947-1952 (o.m. crisiscorrespondentie; 'Van Waveren rapport': rapport van de commissie Ribeirao, ingesteld door het Ministerie van Sociale Zaken 1950 (inv.nr. 4)

 

- Ingekomen stukken 1950-1955; rapport J.S. Biesheuvel; correspondentie 1948-1949 (inv.nr. 5)

 

- Statuten en stukken betreffende het ontstaan van de kolonie (o.m. correspondentie met mgr. Koop en kardinaal de Jong) (inv.nr. 6)

 

- Rapport voorgeschiedenis Nederlandse boerenemigratie naar Brazilië / Holambra; problemen Holambra 1948, 1951-1952 (inv.nr. 7)

 

- Documentatie en kaartmateriaal (inv.nr. 8)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden Brazilië
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal