Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Staf, Cornelis

Naam archiefvormer Staf, Cornelis
Leefjaren 1905-1973
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

 Biografisch Portaal

Functies

- 1929-1941 medewerker N.V. Nederlandse Heidemaatschappij

- 1941-1945 president-directeur N.V. Nederlandse Heidemaatschappij

- 1945-1946 directeur-generaal Grondgebruik en Landbouw, Ministerie van Landbouw

- 1946-1951 (wnd.) directeur-generaal van Landbouw, Ministerie van Landbouw

- 1951-1958 minister van Oorlog en Marine (v.a. 1956 Defensie)

- 1952, 1956 lid Tweede Kamer voor de CHU

- 1958, 1958-1959 minister van Landbouw (a.i.)

- 1959-1960 lid Eerste Kamer voor de CHU

- 1961-1970 president-directeur N.V. Nederlandse Heidemaatschappij

 

- 1941 voorzitter Commissie tot uitzending van landbouwers naar Oost-Europa (Culano)

- 1946-1951 lid Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur (1947) Stichting Landverhuizing Nederland

- 1960-1965 lid Raad voor de Emigratie

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland en parlement en Politiek

 

Barnouw, David, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers. Kolonisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2004). [M.b.t. het voorzitterschap van C. Staf van Culano en de uitzending van landbouwers naar Oost-Europa)

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Archief C. Staf bevindt zich in privé-bezit en is niet ingezien

 

b) 0915 Heidemij, Bestuur en Directie, 1888-1971

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) onbekend

b) Gelders Archief, Arnhem

Openbaarheid

a) niet

b) beperkt. Voor raadpleging van archiefstukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Omvang; inventarisnummers

a) onbekend

b) 43 m.

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) dubbelen

Toegang(en)

a) geen

b) Peeneman, K.J.W., Inventaris van het archief van Bestuur en Directie van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1971 (Arnhem 1989) [met historische en Archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

a) onbekend

b) geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

a) onbekend

b) geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

a) onbekend

 

b) 0915 Heidemij, Bestuur en Directie 1888-1971

- inv.nrs. m.b.t. C. Staf uit hoofde van zijn functies bij de Heidemij: 107, 424, 467, 853; 855, 1128, 1151, 1152, 1167, 1178

 

- Stukken over emigratie naar Australië en de mogelijke rol van de Nederlandse Heidemaatschappij daarbij 1953-1954 (inv.nr. 1510)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De archieven m.b.t. de uitzending van landbouwers naar Oost-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog berusten bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Raad voor de Emigratie

 

Christelijk-Historische Unie

Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland en parlement en Politiek

 

Barnouw, David, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers. Kolonisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2004). [M.b.t. het voorzitterschap van C. Staf van Culano en de uitzending van landbouwers naar Oost-Europa)

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Archief C. Staf bevindt zich in privé-bezit en is niet ingezien

 

b) 0915 Heidemij, Bestuur en Directie, 1888-1971

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) onbekend

b) Gelders Archief, Arnhem

Openbaarheid

a) niet

b) beperkt. Voor raadpleging van archiefstukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Omvang; inventarisnummers

a) onbekend

b) 43 m.

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) dubbelen

Toegang(en)

a) geen

b) Peeneman, K.J.W., Inventaris van het archief van Bestuur en Directie van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1971 (Arnhem 1989) [met historische en Archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

a) onbekend

b) geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

a) onbekend

b) geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

a) onbekend

 

b) 0915 Heidemij, Bestuur en Directie 1888-1971

- inv.nrs. m.b.t. C. Staf uit hoofde van zijn functies bij de Heidemij: 107, 424, 467, 853; 855, 1128, 1151, 1152, 1167, 1178

 

- Stukken over emigratie naar Australië en de mogelijke rol van de Nederlandse Heidemaatschappij daarbij 1953-1954 (inv.nr. 1510)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De archieven m.b.t. de uitzending van landbouwers naar Oost-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog berusten bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.


Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Archief C. Staf bevindt zich in privé-bezit en is niet ingezien

 

b) 0915 Heidemij, Bestuur en Directie, 1888-1971

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) onbekend

b) Gelders Archief, Arnhem

Openbaarheid

a) niet

b) beperkt. Voor raadpleging van archiefstukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Omvang; inventarisnummers

a) onbekend

b) 43 m.

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) dubbelen

Toegang(en)

a) geen

b) Peeneman, K.J.W., Inventaris van het archief van Bestuur en Directie van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1971 (Arnhem 1989) [met historische en Archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

a) onbekend

b) geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

a) onbekend

b) geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

a) onbekend

 

b) 0915 Heidemij, Bestuur en Directie 1888-1971

- inv.nrs. m.b.t. C. Staf uit hoofde van zijn functies bij de Heidemij: 107, 424, 467, 853; 855, 1128, 1151, 1152, 1167, 1178

 

- Stukken over emigratie naar Australië en de mogelijke rol van de Nederlandse Heidemaatschappij daarbij 1953-1954 (inv.nr. 1510)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De archieven m.b.t. de uitzending van landbouwers naar Oost-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog berusten bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.


Analyse archivalia


Tijdelijk

Staf, Cornelis

Bestand: 01Staf
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Staf, Cornelis
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1905-1973
Biografie

 Biografisch Portaal

Biografie (link)
Functies

- 1929-1941 medewerker N.V. Nederlandse Heidemaatschappij

- 1941-1945 president-directeur N.V. Nederlandse Heidemaatschappij

- 1945-1946 directeur-generaal Grondgebruik en Landbouw, Ministerie van Landbouw

- 1946-1951 (wnd.) directeur-generaal van Landbouw, Ministerie van Landbouw

- 1951-1958 minister van Oorlog en Marine (v.a. 1956 Defensie)

- 1952, 1956 lid Tweede Kamer voor de CHU

- 1958, 1958-1959 minister van Landbouw (a.i.)

- 1959-1960 lid Eerste Kamer voor de CHU

- 1961-1970 president-directeur N.V. Nederlandse Heidemaatschappij

 

- 1941 voorzitter Commissie tot uitzending van landbouwers naar Oost-Europa (Culano)

- 1946-1951 lid Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur (1947) Stichting Landverhuizing Nederland

- 1960-1965 lid Raad voor de Emigratie

Functies (link)
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland en parlement en Politiek

 

Barnouw, David, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers. Kolonisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2004). [M.b.t. het voorzitterschap van C. Staf van Culano en de uitzending van landbouwers naar Oost-Europa)

Literatuur (link):
Typering persoon beleidsambtenaarbestuurderministerpoliticus
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen agrarische sectoralgemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) emigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Stichting Landverhuizing Nederland#

#01Raad voor de Emigratie#

 

##01CHU# Christelijk-Historische Unie##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland en parlement en Politiek

 

Barnouw, David, Oostboeren, zee-germanen en turfstekers. Kolonisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2004). [M.b.t. het voorzitterschap van C. Staf van Culano en de uitzending van landbouwers naar Oost-Europa)

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Archief C. Staf bevindt zich in privé-bezit en is niet ingezien

 

b) 0915 Heidemij, Bestuur en Directie, 1888-1971

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Periode archief (link)
Vindplaats

a) onbekend

b) Gelders Archief, Arnhem

Openbaarheid

a) niet

b) beperkt. Voor raadpleging van archiefstukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

a) onbekend

b) 43 m.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papiergeluid
Vernietigd

a) onbekend

b) dubbelen

Vernietigd (link):
Toegang(en)

a) geen

b) Peeneman, K.J.W., Inventaris van het archief van Bestuur en Directie van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1971 (Arnhem 1989) [met historische en Archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

a) onbekend

b) geen [m.b.t. emigratie]

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

a) onbekend

b) geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

a) onbekend

 

b) 0915 Heidemij, Bestuur en Directie 1888-1971

- inv.nrs. m.b.t. C. Staf uit hoofde van zijn functies bij de Heidemij: 107, 424, 467, 853; 855, 1128, 1151, 1152, 1167, 1178

 

- Stukken over emigratie naar Australië en de mogelijke rol van de Nederlandse Heidemaatschappij daarbij 1953-1954 (inv.nr. 1510)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden Australië
Opmerkingen

De archieven m.b.t. de uitzending van landbouwers naar Oost-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog berusten bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal