Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Stam, Johannes Jacobus

Naam archiefvormer Stam, Johannes Jacobus
Leefjaren 1891-1975
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

Johannes Jacobus Stam werd op 26 januari 1891 te Zwolle geboren. Van 1910-1915 studeerde hij theologie te Utrecht. Voor de Tweede Wereldoorlog werkte Stam als hervormd predikant in diverse gemeenten. Vanaf 1948 hield hij zich in opdracht van de Generale Synode onder meer bezig met werkzaamheden onder Nederlandse emigranten. Zie verder de inleiding van de inventaris Dr. J.J. Stam, hervormd predikant.

 

Zie ook:

United Church of Canada, General Council (Secretariaat-Generaal) en

United Church of Canada, Board of Home Missions

Functies

1915-1956 hervormd predikant (ethische richting)

1948 Algemeen Gedelegeerde Nederlandse Hervormde Kerk, verblijf in Canada tot regeling van de kerkelijke integratie van Nederlandse immigranten in Canada (en de Verenigde Staten)

1949-1951 voorzitter Hervormde Emigratie Commissie

1957-1958 (na zijn emeritaat) predikant Nederlandse Protestantse Gemeente in Brazilië.

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

'Kerk en emigratie', in: Wending. Maandblad voor evangelie en cultuur (5e jrg. nr. 10, december 1950.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Dr. J.J. Stam, hervormd predikant.

Periode archief

1899-1974

Vindplaats

Gemeentearchief Rotterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

4,3 m., 378 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

Inventaris van de collectie Dr. J.J. Stam 1899-1974 [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 313

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

ja, zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

- Dagboeken 1908-1958, 8 delen met hiaten (kopieën van het origineel, soms zonder de bijbehorende inliggende stukken, inv.nr 6-8 na 1945)

 

- Inkomende brieven 1907-1974 (1945-1967, inv.nrs. 39-61)

 

- Preken in het Engels 1948-1963 (inv.nr. 79)

 

- Zakagenda's 1921-1975 (inv.nrs. 85-86)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Akten, waarbij de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk verklaart dat dr. J.J. Stam is opgedragen de geestelijke verzorging der Nederlandse immigranten in Canada te regelen, evenzo contact met Nederlanders in de Verenigde Staten te leggen, in overleg met de kerken aldaar, 1948 (inv.nr. 230)

 

- 'Kort dagboek van mijn reis naar Canada', 1948 april 27-november 8 (inv.nr. 231)

 

- Toelatingsbewijs tot alle Nederlandse immigrantenschepen bij aankomst in Quebec, 1948 (inv.nr. 232)

 

- Rapporten over het werk onder Nederlandse immigranten in Canada door de predikanten J.J. Stam en L.P. Bruijn, [1948] (inv.nr. 233)

 

- Brieven van de in Canada werkzame predikanten K.T. Smits en L.P. Bruijn aan dr. J.J. Stam, 1948-1949 (inv.nrs. 234-235)

 

- Teksten van radiotoespraken tot de Nederlandse immigranten door de predikanten J.J. Stam en K.T. Smits, [1948] (inv.nr. 236 )

- Radio toespraak over emigratie naar Canada, 1949 (inv.nr. 91)

 

- Stukken betreffende de reis naar en verblijf in Canada, 1948-1949 (inv.nr. 237)

 

- Aantekeningen en foto's van en over zijn periode in Brazilië (inv.nrs. 186-187, 328)

Bestemmingslanden

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Hervormde Emigratie Commissie

Literatuur

'Kerk en emigratie', in: Wending. Maandblad voor evangelie en cultuur (5e jrg. nr. 10, december 1950.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Dr. J.J. Stam, hervormd predikant.

Periode archief

1899-1974

Vindplaats

Gemeentearchief Rotterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

4,3 m., 378 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

Inventaris van de collectie Dr. J.J. Stam 1899-1974 [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 313

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

ja, zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

- Dagboeken 1908-1958, 8 delen met hiaten (kopieën van het origineel, soms zonder de bijbehorende inliggende stukken, inv.nr 6-8 na 1945)

 

- Inkomende brieven 1907-1974 (1945-1967, inv.nrs. 39-61)

 

- Preken in het Engels 1948-1963 (inv.nr. 79)

 

- Zakagenda's 1921-1975 (inv.nrs. 85-86)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Akten, waarbij de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk verklaart dat dr. J.J. Stam is opgedragen de geestelijke verzorging der Nederlandse immigranten in Canada te regelen, evenzo contact met Nederlanders in de Verenigde Staten te leggen, in overleg met de kerken aldaar, 1948 (inv.nr. 230)

 

- 'Kort dagboek van mijn reis naar Canada', 1948 april 27-november 8 (inv.nr. 231)

 

- Toelatingsbewijs tot alle Nederlandse immigrantenschepen bij aankomst in Quebec, 1948 (inv.nr. 232)

 

- Rapporten over het werk onder Nederlandse immigranten in Canada door de predikanten J.J. Stam en L.P. Bruijn, [1948] (inv.nr. 233)

 

- Brieven van de in Canada werkzame predikanten K.T. Smits en L.P. Bruijn aan dr. J.J. Stam, 1948-1949 (inv.nrs. 234-235)

 

- Teksten van radiotoespraken tot de Nederlandse immigranten door de predikanten J.J. Stam en K.T. Smits, [1948] (inv.nr. 236 )

- Radio toespraak over emigratie naar Canada, 1949 (inv.nr. 91)

 

- Stukken betreffende de reis naar en verblijf in Canada, 1948-1949 (inv.nr. 237)

 

- Aantekeningen en foto's van en over zijn periode in Brazilië (inv.nrs. 186-187, 328)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Dr. J.J. Stam, hervormd predikant.

Periode archief

1899-1974

Vindplaats

Gemeentearchief Rotterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

4,3 m., 378 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

Inventaris van de collectie Dr. J.J. Stam 1899-1974 [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 313

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

ja, zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

- Dagboeken 1908-1958, 8 delen met hiaten (kopieën van het origineel, soms zonder de bijbehorende inliggende stukken, inv.nr 6-8 na 1945)

 

- Inkomende brieven 1907-1974 (1945-1967, inv.nrs. 39-61)

 

- Preken in het Engels 1948-1963 (inv.nr. 79)

 

- Zakagenda's 1921-1975 (inv.nrs. 85-86)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Akten, waarbij de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk verklaart dat dr. J.J. Stam is opgedragen de geestelijke verzorging der Nederlandse immigranten in Canada te regelen, evenzo contact met Nederlanders in de Verenigde Staten te leggen, in overleg met de kerken aldaar, 1948 (inv.nr. 230)

 

- 'Kort dagboek van mijn reis naar Canada', 1948 april 27-november 8 (inv.nr. 231)

 

- Toelatingsbewijs tot alle Nederlandse immigrantenschepen bij aankomst in Quebec, 1948 (inv.nr. 232)

 

- Rapporten over het werk onder Nederlandse immigranten in Canada door de predikanten J.J. Stam en L.P. Bruijn, [1948] (inv.nr. 233)

 

- Brieven van de in Canada werkzame predikanten K.T. Smits en L.P. Bruijn aan dr. J.J. Stam, 1948-1949 (inv.nrs. 234-235)

 

- Teksten van radiotoespraken tot de Nederlandse immigranten door de predikanten J.J. Stam en K.T. Smits, [1948] (inv.nr. 236 )

- Radio toespraak over emigratie naar Canada, 1949 (inv.nr. 91)

 

- Stukken betreffende de reis naar en verblijf in Canada, 1948-1949 (inv.nr. 237)

 

- Aantekeningen en foto's van en over zijn periode in Brazilië (inv.nrs. 186-187, 328)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Stam, Johannes Jacobus

Bestand: 01Stam
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Stam, Johannes Jacobus
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1891-1975
Biografie

Johannes Jacobus Stam werd op 26 januari 1891 te Zwolle geboren. Van 1910-1915 studeerde hij theologie te Utrecht. Voor de Tweede Wereldoorlog werkte Stam als hervormd predikant in diverse gemeenten. Vanaf 1948 hield hij zich in opdracht van de Generale Synode onder meer bezig met werkzaamheden onder Nederlandse emigranten. Zie verder de inleiding van de inventaris Dr. J.J. Stam, hervormd predikant.

 

Zie ook:

##01UCCGC# United Church of Canada, General Council (Secretariaat-Generaal)## en

##01UCCHM# United Church of Canada, Board of Home Missions##

Biografie (link)
1 
Link
2 
Link
Functies

1915-1956 hervormd predikant (ethische richting)

1948 Algemeen Gedelegeerde Nederlandse Hervormde Kerk, verblijf in Canada tot regeling van de kerkelijke integratie van Nederlandse immigranten in Canada (en de Verenigde Staten)

1949-1951 voorzitter Hervormde Emigratie Commissie

1957-1958 (na zijn emeritaat) predikant Nederlandse Protestantse Gemeente in Brazilië.

Functies (link)
Literatuur

'Kerk en emigratie', in: Wending. Maandblad voor evangelie en cultuur (5e jrg. nr. 10, december 1950.

Literatuur (link):
Typering persoon zielzorger
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen (aspirant-) emigranten (algemeen)(aspirant-) immigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

##01NHK_HEC# Hervormde Emigratie Commissie##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

'Kerk en emigratie', in: Wending. Maandblad voor evangelie en cultuur (5e jrg. nr. 10, december 1950.

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Dr. J.J. Stam, hervormd predikant.

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1899-1974

Periode archief (link)
Vindplaats

Gemeentearchief Rotterdam

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

4,3 m., 378 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeld
Vernietigd

nee

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Inventaris van de collectie Dr. J.J. Stam 1899-1974 [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

nr. 313

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

ja, zie inleiding inventaris

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

- Dagboeken 1908-1958, 8 delen met hiaten (kopieën van het origineel, soms zonder de bijbehorende inliggende stukken, inv.nr 6-8 na 1945)

 

- Inkomende brieven 1907-1974 (1945-1967, inv.nrs. 39-61)

 

- Preken in het Engels 1948-1963 (inv.nr. 79)

 

- Zakagenda's 1921-1975 (inv.nrs. 85-86)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

- Akten, waarbij de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk verklaart dat dr. J.J. Stam is opgedragen de geestelijke verzorging der Nederlandse immigranten in Canada te regelen, evenzo contact met Nederlanders in de Verenigde Staten te leggen, in overleg met de kerken aldaar, 1948 (inv.nr. 230)

 

- 'Kort dagboek van mijn reis naar Canada', 1948 april 27-november 8 (inv.nr. 231)

 

- Toelatingsbewijs tot alle Nederlandse immigrantenschepen bij aankomst in Quebec, 1948 (inv.nr. 232)

 

- Rapporten over het werk onder Nederlandse immigranten in Canada door de predikanten J.J. Stam en L.P. Bruijn, [1948] (inv.nr. 233)

 

- Brieven van de in Canada werkzame predikanten K.T. Smits en L.P. Bruijn aan dr. J.J. Stam, 1948-1949 (inv.nrs. 234-235)

 

- Teksten van radiotoespraken tot de Nederlandse immigranten door de predikanten J.J. Stam en K.T. Smits, [1948] (inv.nr. 236 )

- Radio toespraak over emigratie naar Canada, 1949 (inv.nr. 91)

 

- Stukken betreffende de reis naar en verblijf in Canada, 1948-1949 (inv.nr. 237)

 

- Aantekeningen en foto's van en over zijn periode in Brazilië (inv.nrs. 186-187, 328)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden BraziliëCanada
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal