Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Mertens, Petrus Josephus Johannes

Naam archiefvormer Mertens, Petrus Josephus Johannes
Leefjaren 1916-2000
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Geslachtsnaam: P.J.J. van den Berk, op 1 december 1916 gewijzigd in 'Mertens'. Jan Mertens.

Biografie

Biografisch Portaal

 

 

Binnen de Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda was Jan Mertens vanaf 1950 aangewezen als de bestuurder, belast met emigratievoorlichting.

 

Hij had tevens zitting in het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan (DECO) in het bisdom Breda (opgericht 1950-1952) en vertegenwoordigde dit Diocesaan Emigratie Contact Orgaan in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (bron: KDC, archief NKV, inv.nr. 9323 jaarverslagen emigratiedienst KAB, bisdom Breda 1950-1952).

Functies

- 1945-1953 voorzitter van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), district Breda

- 1953-1963 secretaris Katholieke Arbeidersbeweging

- 1963-1973 (vice-)voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond

- 1973-1977 staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Jan Mertens. Mijn leven als vakbondsman en politicus bewerkt door Arie Kuiper (Nijmegen 2004). [Bewerking van de ca. 2.100 pagina's tellende autobiografie van Jan Mertens]

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief P.J.J. Mertens

Periode archief

1935-1983

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

43 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het Archief P.J.J. Mertens (digitaal raadpleegbaar)

 

Herwijnen, Th. P.J., Plaatsingslijst van het archief van P.J.J. Mertens (2001) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

collectie 1003

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende het Emigratiebureau van de Katholieke Arbeiders Beweging in het Bisdom Breda 1952-1953 (inv.nr. 2566)

 

- Dossier 'emigratiemateriaal' 1953, z.j. (inv.nr. 102)

 

egodocumenten

- 'Egodocument' (geschreven door Mertens tussen 1984 en 1996, met verwijzing naar dossiers) (inv. nrs. 3166-3168)

[Bevat verwijzingen naar zijn emigratiewerkzaamheden. Voor een nadere ontsluiting zie: A.C.M. Kappelhof, Onderzoeksgids Sociale Zekerheid]

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

Geslachtsnaam: P.J.J. van den Berk, op 1 december 1916 gewijzigd in 'Mertens'. Jan Mertens.

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (en taakopvolger)

Literatuur

Jan Mertens. Mijn leven als vakbondsman en politicus bewerkt door Arie Kuiper (Nijmegen 2004). [Bewerking van de ca. 2.100 pagina's tellende autobiografie van Jan Mertens]

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief P.J.J. Mertens

Periode archief

1935-1983

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

43 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het Archief P.J.J. Mertens (digitaal raadpleegbaar)

 

Herwijnen, Th. P.J., Plaatsingslijst van het archief van P.J.J. Mertens (2001) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

collectie 1003

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende het Emigratiebureau van de Katholieke Arbeiders Beweging in het Bisdom Breda 1952-1953 (inv.nr. 2566)

 

- Dossier 'emigratiemateriaal' 1953, z.j. (inv.nr. 102)

 

egodocumenten

- 'Egodocument' (geschreven door Mertens tussen 1984 en 1996, met verwijzing naar dossiers) (inv. nrs. 3166-3168)

[Bevat verwijzingen naar zijn emigratiewerkzaamheden. Voor een nadere ontsluiting zie: A.C.M. Kappelhof, Onderzoeksgids Sociale Zekerheid]

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief P.J.J. Mertens

Periode archief

1935-1983

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

43 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het Archief P.J.J. Mertens (digitaal raadpleegbaar)

 

Herwijnen, Th. P.J., Plaatsingslijst van het archief van P.J.J. Mertens (2001) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

collectie 1003

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende het Emigratiebureau van de Katholieke Arbeiders Beweging in het Bisdom Breda 1952-1953 (inv.nr. 2566)

 

- Dossier 'emigratiemateriaal' 1953, z.j. (inv.nr. 102)

 

egodocumenten

- 'Egodocument' (geschreven door Mertens tussen 1984 en 1996, met verwijzing naar dossiers) (inv. nrs. 3166-3168)

[Bevat verwijzingen naar zijn emigratiewerkzaamheden. Voor een nadere ontsluiting zie: A.C.M. Kappelhof, Onderzoeksgids Sociale Zekerheid]

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Mertens, Petrus Josephus Johannes

Bestand: 01Mertens_PJJ
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Mertens, Petrus Josephus Johannes
Naam, varianten

Geslachtsnaam: P.J.J. van den Berk, op 1 december 1916 gewijzigd in 'Mertens'. Jan Mertens.

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1916-2000
Biografie

Biografisch Portaal

 

 

Binnen de Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda was Jan Mertens vanaf 1950 aangewezen als de bestuurder, belast met emigratievoorlichting.

 

Hij had tevens zitting in het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan (DECO) in het bisdom Breda (opgericht 1950-1952) en vertegenwoordigde dit Diocesaan Emigratie Contact Orgaan in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (bron: KDC, archief NKV, inv.nr. 9323 jaarverslagen emigratiedienst KAB, bisdom Breda 1950-1952).

Biografie (link)
Functies

- 1945-1953 voorzitter van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), district Breda

- 1953-1963 secretaris Katholieke Arbeidersbeweging

- 1963-1973 (vice-)voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond

- 1973-1977 staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken

Functies (link)
Literatuur

Jan Mertens. Mijn leven als vakbondsman en politicus bewerkt door Arie Kuiper (Nijmegen 2004). [Bewerking van de ca. 2.100 pagina's tellende autobiografie van Jan Mertens]

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderpoliticusvakbondsleider
Kerkelijke denominatie / zuil katholiek
Doelgroepen (aspirant-) emigranten (algemeen)beleidsmakersniet-agrarische sectorwerknemers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Katholieke Centrale Emigratie Stichting#

 

##01KABBreda# Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda##

##01KAB_NKV# Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (en taakopvolger)##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
Literatuur

Jan Mertens. Mijn leven als vakbondsman en politicus bewerkt door Arie Kuiper (Nijmegen 2004). [Bewerking van de ca. 2.100 pagina's tellende autobiografie van Jan Mertens]

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief P.J.J. Mertens

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1935-1983

Periode archief (link)
Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

43 m.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Inventaris van het Archief P.J.J. Mertens (digitaal raadpleegbaar)

 

Herwijnen, Th. P.J., Plaatsingslijst van het archief van P.J.J. Mertens (2001) [met historische en archivistische inleiding]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

collectie 1003

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende het Emigratiebureau van de Katholieke Arbeiders Beweging in het Bisdom Breda 1952-1953 (inv.nr. 2566)

 

- Dossier 'emigratiemateriaal' 1953, z.j. (inv.nr. 102)

 

egodocumenten

- 'Egodocument' (geschreven door Mertens tussen 1984 en 1996, met verwijzing naar dossiers) (inv. nrs. 3166-3168)

[Bevat verwijzingen naar zijn emigratiewerkzaamheden. Voor een nadere ontsluiting zie: A.C.M. Kappelhof, Onderzoeksgids Sociale Zekerheid]

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal