Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Oud, P.J.

Leefjaren 1886-1968
Politieke partij / richting VDB; PVDA 1946-1947; VVD sinds 1948
Functie(s) jurist; lid van de Tweede Kamer 1918-1933, 1937-1938, 1948-1963, fractievoorzitter 1948-1963; minister van Financiƫn 1933-1937; burgemeester van Rotterdam 1938-1941, 1945-1952; buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam 1952-1957
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

De grondwet, 1963, met aantekening der gelijksoortige bepalingen van vroegere tijd bij elk artikel [door] P.J. Oud, 11e uitgave (Zwolle 1964) [bekend als 'De rode Grondwet', 1e uitgave ín 1863, oorspronkelijk bezorgd door P.F. Hubrecht, latere bewerkers G.W. Bannier en P. van Kleffens].

P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden (2 dln. en supplement, Zwolle 1947-1954).

P.J. Oud, Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1918-1940, 6 dln. (Assen, tweede druk, 1968)

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers ((1889) 1946-1976 (1996))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.022)
Meer Verberg

Naam Oud, P.J.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers (1889) 1946-1976 (1996) met aansluitend de plaatsingslijst van het VVD-archief (1955) 1968-1993, berustend bij het Documentatiecentrum Politieke Partijen in Nederland te Groningen', door H.J.Ph.G. Kaajan en G. Voerman, 1997 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nrs. 276-281. Stukken ingekomen bij prof. mr. P.J. Oud, als lid van de Staatscommissie voor de Grondwetsherziening; met correspondentie, 1950-1952. NB. In dossiers per onderwerp geordend.

Ledendossier van P.J. Oud, waarin vooral commissiestukken (notulen, nota's en convocaties) die door het secretariaat zijn verspreid. Het dossier maakt een vrij complete indruk, hoewel door de thematische indeling de orde van de stukken is verstoord. Naast commissiestukken bevat het archief ook enige correspondentie en documentatie. De afzonderlijke inventarisnummers bevatten:

- inv. nr. 276.

Ongeordende, losse stukken: nota's en herzieningsontwerpen afkomstig van de plenaire commissie. Stukken in omslagen op onderwerp geordend en het concept voor het tussenrapport uit 1951. Op onderwerp geordende stukken: nota's, herzieningsontwerpen en relevante notulen afkomstig van de plenaire commissie en de subcommissies; onderwerpen: 'Onderwijs', 'Eerste Kamer', 'Partijwezen' en 'Staatsnoodrecht'. De omslag 'Eerste Kamer' bevat correspondentie met J. van Hettinga Tromp en een nota van D. van Embden.

- inv. nr. 277.

Ongeordende, losse stukken: nota's, herzieningsontwerpen en correspondentie samenhangend met de plenaire commissie, de redactiecommissie en de commissie voor de systematiek; hierbij een afschrift van een brief van het secretariaat van de VVD inzake de 'Commissie ingesteld door het hoofdbestuur van de VVD in zijn vergadering van 29 april 1950 met het oog op een herziening der grondwet' geleid door prof. dr. E.H. s'Jacob (het rapport van deze commissie is bijgevoegd). Op onderwerp geordende stukken: nota's, herzieningsontwerpen, relevante notulen en door Oud verzamelde documentatie samenhangend met de plenaire commissie en de subcommissies; onderwerpen: 'Delegatie', 'Begroting', 'Grondwet en Koninkrijk', 'Varia' (o.a. stukken over art. 4 betreffende het Nederlanderschap), 'Provincies en gemeenten' (in deze omslag tevens een nota en correspondentie met de VNG en J.M. Kan).

- inv. nr. 278.

Stukken op onderwerp geordend: nota's en herzieningsontwerpen afkomstig van de subcommissie en de plenaire commissie inzake de onderwerpen 'Tweede Kamer', 'Hoofdstuk II' en (vermoedelijk) staatsnoodrecht. In de omslag 'Hoofdstuk II' ook het eindrapport van de commissie-Van Eysinga. In de omslag 'Staatsnoodrecht' tevens stukken van de parlementaire enquêtecommissie 1940-1945.

- inv. nr. 279.

Stukken op onderwerp geordend en verzamelde notulen van de plenaire commissie (vergaderingen 1-25 en stukken rondgezonden vóór de eerste vergadering). De op onderwerp geordende stukken betreffen herzieningsontwerpen met toelichting afkomstig uit de verschillende subcommissies en de plenaire commissie, periode januari-juni 1951. Onderwerpen: 'Hoofdstuk XIV', 'Hoofdstuk X Defensie', 'Hoofdstuk XIII', 'Hoofdstuk V en VI', 'Financiën' en 'Hoofdstuk VII Justitie'.

- inv. nr. 280.

Ongeordende, losse stukken: correspondentie met het secretariaat en convocaties, nota's en notulen van de plenaire commissie en de redactiecommissie uit de periode december 1951 tot januari 1952. Op onderwerp geordende stukken: nota's, herzieningsontwerpen, relevante notulen afkomstig van de subcommissie en de plenaire commissie betreffende de onderwerpen 'Grondwet en Hogere Orde' en (ongetiteld) de bevoegdheden van supranationale organisaties. De omslag 'Grondwet en Hogere Orde' bevat tevens correspondentie. Het inv. nr. bevat tevens de verzamelde notulen van de subcommissies V en III.

- inv. nr. 281.

Verzamelde notulen van de subcommissies I, II en IV.

2 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief Kabinet Burgemeester (1945-1968)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Gemeentearchief Rotterdam (330 a-b)
Meer Verberg

Naam Oud, P.J.
Openbaarheid gedeeltelijk
Soort toegang(en) tijdelijke inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

inv. nr. 20. Mr. P.J. Oud. Algemene correspondentie 1945-1952. NB. Deze correspondentie draagt particulier karakter. Veel over VVD.

Alfabetisch geordend. Bevat brieven van Oud aan Beel, 22.12.1945 (stuurt een niet aanwezig 'ontwerpje voor een kiesstelsel' en zal spoedig beschouwingen over de procedure voor grondwetsherziening sturen); aan G. van den Bergh en antwoord, 27-28.2.1946 (toezending van zijn ontwerp-kiesstelsel en commentaar van Van den Bergh).

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 20. Mr. P.J. Oud. Algemene correspondentie 1945-1952. NB. Deze correspondentie draagt particulier karakter. Veel over VVD.

Bundel, alfabetisch geordend. Onder de letter G een brief van W. Drees aan Oud, 15.3.1950, met uitnodiging zitting te nemen in de Commissie-Van Schaik; correspondentie met G. van den Bergh en R. Kranenburg over een eventueel lidmaatschap van subcommissie V en de achtergronden daarvan, en enkele brieven aan het secretariaat (Kan), 1950-1951.

Opmerkingen overig

-  Het archief is in herordening (2006). 

- Inv. nr. 20 bevat tevens brieven van F.W. de Haas uit Amsterdam met en over diens Proeve van een bewijs voor het bestaan van de nationale Rechtsnorm en de rechtsnorm der Koninklijke Unie (met andere stukken bijgevoegd) waarin een nieuwe politieke inrichting en grondwet van Nederland wordt bepleit (1950).

Opmerkingen

De 'Collectie-mr. P.J. Oud', 1904-1968 (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.21.252) bevat blijkens de plaatsingslijst  geen stukken betreffende de grondwetscommissies waarvan Oud lid was of waarmee hij bemoeienis had. Van indirect belang zijn de inv. nrs. 21 ( Briefwisseling met J.M. Kan, E. van Raalte en verschillende fractieleden van de VVD over constitutionele aangelegenheden en teksten van redevoering over dat onderwerp. 1962-1963: correspondentie en aantekeningen betreffende constitutionele kwesties die echter niet rechtstreeks in verband staan met de herziening van de grondwet, behalve Ouds aantekeningen voor een rede over de 'Wenselijke regeling van politieke partijen' voor het Juridisch Genootschap te Zwolle) en 28 (Teksten van redevoeringen en artikelen over staatsrechtelijke en staatkundige onderwerpen. 1951-1961: bevat redevoeringen van Oud over 'De Eerste Kamer in ons staatsbestel' voor het Nationaal Jongeren Parlement, 1961; over 'Individualistisch of organisch kiesrecht?', afscheidscollege, 1957; aantekeningen en Kamerstukken samenhangend met zijn boek 'Constitutioneel recht' en losse aantekeningen inzake het referendum en het volksinitiatief).

Algemeen

Functie(s) jurist; lid van de Tweede Kamer 1918-1933, 1937-1938, 1948-1963, fractievoorzitter 1948-1963; minister van Financiƫn 1933-1937; burgemeester van Rotterdam 1938-1941, 1945-1952; buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam 1952-1957
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

De grondwet, 1963, met aantekening der gelijksoortige bepalingen van vroegere tijd bij elk artikel [door] P.J. Oud, 11e uitgave (Zwolle 1964) [bekend als 'De rode Grondwet', 1e uitgave ín 1863, oorspronkelijk bezorgd door P.F. Hubrecht, latere bewerkers G.W. Bannier en P. van Kleffens].

P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden (2 dln. en supplement, Zwolle 1947-1954).

P.J. Oud, Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1918-1940, 6 dln. (Assen, tweede druk, 1968)


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers ((1889) 1946-1976 (1996))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.022)
Naam Oud, P.J.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers (1889) 1946-1976 (1996) met aansluitend de plaatsingslijst van het VVD-archief (1955) 1968-1993, berustend bij het Documentatiecentrum Politieke Partijen in Nederland te Groningen', door H.J.Ph.G. Kaajan en G. Voerman, 1997 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nrs. 276-281. Stukken ingekomen bij prof. mr. P.J. Oud, als lid van de Staatscommissie voor de Grondwetsherziening; met correspondentie, 1950-1952. NB. In dossiers per onderwerp geordend.

Ledendossier van P.J. Oud, waarin vooral commissiestukken (notulen, nota's en convocaties) die door het secretariaat zijn verspreid. Het dossier maakt een vrij complete indruk, hoewel door de thematische indeling de orde van de stukken is verstoord. Naast commissiestukken bevat het archief ook enige correspondentie en documentatie. De afzonderlijke inventarisnummers bevatten:

- inv. nr. 276.

Ongeordende, losse stukken: nota's en herzieningsontwerpen afkomstig van de plenaire commissie. Stukken in omslagen op onderwerp geordend en het concept voor het tussenrapport uit 1951. Op onderwerp geordende stukken: nota's, herzieningsontwerpen en relevante notulen afkomstig van de plenaire commissie en de subcommissies; onderwerpen: 'Onderwijs', 'Eerste Kamer', 'Partijwezen' en 'Staatsnoodrecht'. De omslag 'Eerste Kamer' bevat correspondentie met J. van Hettinga Tromp en een nota van D. van Embden.

- inv. nr. 277.

Ongeordende, losse stukken: nota's, herzieningsontwerpen en correspondentie samenhangend met de plenaire commissie, de redactiecommissie en de commissie voor de systematiek; hierbij een afschrift van een brief van het secretariaat van de VVD inzake de 'Commissie ingesteld door het hoofdbestuur van de VVD in zijn vergadering van 29 april 1950 met het oog op een herziening der grondwet' geleid door prof. dr. E.H. s'Jacob (het rapport van deze commissie is bijgevoegd). Op onderwerp geordende stukken: nota's, herzieningsontwerpen, relevante notulen en door Oud verzamelde documentatie samenhangend met de plenaire commissie en de subcommissies; onderwerpen: 'Delegatie', 'Begroting', 'Grondwet en Koninkrijk', 'Varia' (o.a. stukken over art. 4 betreffende het Nederlanderschap), 'Provincies en gemeenten' (in deze omslag tevens een nota en correspondentie met de VNG en J.M. Kan).

- inv. nr. 278.

Stukken op onderwerp geordend: nota's en herzieningsontwerpen afkomstig van de subcommissie en de plenaire commissie inzake de onderwerpen 'Tweede Kamer', 'Hoofdstuk II' en (vermoedelijk) staatsnoodrecht. In de omslag 'Hoofdstuk II' ook het eindrapport van de commissie-Van Eysinga. In de omslag 'Staatsnoodrecht' tevens stukken van de parlementaire enquêtecommissie 1940-1945.

- inv. nr. 279.

Stukken op onderwerp geordend en verzamelde notulen van de plenaire commissie (vergaderingen 1-25 en stukken rondgezonden vóór de eerste vergadering). De op onderwerp geordende stukken betreffen herzieningsontwerpen met toelichting afkomstig uit de verschillende subcommissies en de plenaire commissie, periode januari-juni 1951. Onderwerpen: 'Hoofdstuk XIV', 'Hoofdstuk X Defensie', 'Hoofdstuk XIII', 'Hoofdstuk V en VI', 'Financiën' en 'Hoofdstuk VII Justitie'.

- inv. nr. 280.

Ongeordende, losse stukken: correspondentie met het secretariaat en convocaties, nota's en notulen van de plenaire commissie en de redactiecommissie uit de periode december 1951 tot januari 1952. Op onderwerp geordende stukken: nota's, herzieningsontwerpen, relevante notulen afkomstig van de subcommissie en de plenaire commissie betreffende de onderwerpen 'Grondwet en Hogere Orde' en (ongetiteld) de bevoegdheden van supranationale organisaties. De omslag 'Grondwet en Hogere Orde' bevat tevens correspondentie. Het inv. nr. bevat tevens de verzamelde notulen van de subcommissies V en III.

- inv. nr. 281.

Verzamelde notulen van de subcommissies I, II en IV.

2 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief Kabinet Burgemeester (1945-1968)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Gemeentearchief Rotterdam (330 a-b)
Naam Oud, P.J.
Openbaarheid gedeeltelijk
Soort toegang(en) tijdelijke inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

inv. nr. 20. Mr. P.J. Oud. Algemene correspondentie 1945-1952. NB. Deze correspondentie draagt particulier karakter. Veel over VVD.

Alfabetisch geordend. Bevat brieven van Oud aan Beel, 22.12.1945 (stuurt een niet aanwezig 'ontwerpje voor een kiesstelsel' en zal spoedig beschouwingen over de procedure voor grondwetsherziening sturen); aan G. van den Bergh en antwoord, 27-28.2.1946 (toezending van zijn ontwerp-kiesstelsel en commentaar van Van den Bergh).

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 20. Mr. P.J. Oud. Algemene correspondentie 1945-1952. NB. Deze correspondentie draagt particulier karakter. Veel over VVD.

Bundel, alfabetisch geordend. Onder de letter G een brief van W. Drees aan Oud, 15.3.1950, met uitnodiging zitting te nemen in de Commissie-Van Schaik; correspondentie met G. van den Bergh en R. Kranenburg over een eventueel lidmaatschap van subcommissie V en de achtergronden daarvan, en enkele brieven aan het secretariaat (Kan), 1950-1951.

Opmerkingen overig

-  Het archief is in herordening (2006). 

- Inv. nr. 20 bevat tevens brieven van F.W. de Haas uit Amsterdam met en over diens Proeve van een bewijs voor het bestaan van de nationale Rechtsnorm en de rechtsnorm der Koninklijke Unie (met andere stukken bijgevoegd) waarin een nieuwe politieke inrichting en grondwet van Nederland wordt bepleit (1950).

Opmerkingen

De 'Collectie-mr. P.J. Oud', 1904-1968 (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.21.252) bevat blijkens de plaatsingslijst  geen stukken betreffende de grondwetscommissies waarvan Oud lid was of waarmee hij bemoeienis had. Van indirect belang zijn de inv. nrs. 21 ( Briefwisseling met J.M. Kan, E. van Raalte en verschillende fractieleden van de VVD over constitutionele aangelegenheden en teksten van redevoering over dat onderwerp. 1962-1963: correspondentie en aantekeningen betreffende constitutionele kwesties die echter niet rechtstreeks in verband staan met de herziening van de grondwet, behalve Ouds aantekeningen voor een rede over de 'Wenselijke regeling van politieke partijen' voor het Juridisch Genootschap te Zwolle) en 28 (Teksten van redevoeringen en artikelen over staatsrechtelijke en staatkundige onderwerpen. 1951-1961: bevat redevoeringen van Oud over 'De Eerste Kamer in ons staatsbestel' voor het Nationaal Jongeren Parlement, 1961; over 'Individualistisch of organisch kiesrecht?', afscheidscollege, 1957; aantekeningen en Kamerstukken samenhangend met zijn boek 'Constitutioneel recht' en losse aantekeningen inzake het referendum en het volksinitiatief).