Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Soziale Verwaltung, Hauptabteilung
naam, varianten hoofdafdeling Sociale Zaken
Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung
vanaf november 1941 Hauptabteilung Soziale Verwaltung
afgekort als GSV en HSV.
periode van bestaan 1940 - 1945
organisatie en inrichting de hoofdafdeling Sociale Zaken maakte deel uit van het apparaat van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied Seyss-Inquart en viel onder het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, dat weer rechtstreeks onder de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied viel
in het voorjaar van 1942 werd de hoofdafdeling overgeheveld naar Generalkommissar Schmidt (zur besonderen Verwendung)
...
taak, activiteiten de hoofdafdeling adviseerde Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied ten aanzien van sociale zaken, zoals arbeidsrecht, sociale verzekeringen en de inzet van Nederlandse arbeiders in het Duitse bedrijfsleven (de z.g. Arbeitseinsatz)
de hoofdafdeling bemoeide zich verder intensief met de Arbeitseinsatz en controleerde de departementen en de secretarissen-generaal en wel zo dat de Nederlandse ambtenaren niet goed wisten wat de Duitse...
zuil
vindplaats Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
openbaarheid beperkt
omvang; inventarisnummers 2,6 meter
13 inv. nrs.
toon alle informatie