Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging van Ambtenaren bij de Organen van de Sociale Verzekering
naam, varianten VAOSV
V.A.O.S.V.
periode van bestaan 1953 - 1967
organisatie en inrichting De VAOSV ontstond in 1953 uit een fusie tussen de Vereniging van Ambtenaren van de Rijksverzekeringsbank (VARVB) en de Algemene Bond van Ambtenaren bij de Raden van Arbeid (ABARA). De VARVB werd opgericht in 1904, de ABARA in 1919
aanleiding voor de fusie was waarschijnlijk de in 1952/53 in werking getreden Organisatiewet Sociale Verzekering
taak, activiteiten belangenbehartiging van ambtenaren in dienst bij de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid.
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid stukken jonger dan tien jaar zijn alleen raadpleegbaar met toestemming van de bewaargever
personeelsdossiers zijn gesloten tot 2010
de overige stukken zijn openbaar.
omvang; inventarisnummers 4,25 meter
101 inv.nrs.
toon alle informatie